dilluns, 1 de maig del 2023

Primer de Maig i "Amb prou feines"


Coincidint amb el Primer de Maig Càritas Diocesana de Girona va presentar, dies enrere, "Amb prou feines", el quart informe d'impacte del seu Observatori Diocesà de la Pobresa i l'Exclusió Social.

Prenent com a base les dades de l'entitat, les de les persones que atén i acompanya l'informe n'analitza la situació laboral i les dades revelen i confirmen el que fa massa temps que constatem: ni amb feina hi ha persones que amb prou feines poden viure dignament.

Comparteixo algunes de les moltes dades que l'informe conté i que descriuen amb prou cruesa la realitat de moltes persones i famílies del nostre voltant:

  • En 1 de cada 3 llars (32,3%) cap membre de la llar ha treballat durant el darrer any.
  • El 15,8% de les famílies no va tenir cap ingrés el mes anterior, mentre que el 10,8% va tenir ingressos inferiors a 450 €.
  • 1 de cada 5 llars es manté amb ingressos fruit de l’ocupació informal.
  • 3 de cada 4 famílies no pot fer front a les despeses que representa l’habitatge.
  • 2 de cada 3 no pot fer front a les despeses alimentàries de forma adequada.
  • 1 de cada 5 no pot fer front a les despeses mèdiques que suposen els tractaments farmacològics.
  • 1 de cada 5 no pot fer front a les despeses de material escolar dels seus fills i filles.
  • 3 de cada 4 llars ateses per Càritas (76,3%) considera que té ingressos que els no els permet viure
  • dignament.

Malauradament per a moltes persones, per a moltes famílies, amb la feina no n'hi ha prou, amb aquest món laboral precaritzat i amb aquest nivell de vida cada dia més car.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada