dimecres, 24 de maig del 2023

El debat del debat


En un debat electoral, hi han de participar totes les candidatures que es presenten a les eleccions o només aquelles derivades dels partits polítics que tenen representació, en aquest cas, al ple municipal?

Aquesta és una pregunta que admet moltes respostes i que, per tant, genera debat; un debat que també hem tingut, i tenim encara, en el si de la Coordinadora d'Associacions Veïnals de Girona (CAV Girona), arran del que volíem organitzar en format presencial i que hem fet, finalment, en format virtual.

Aquest debat (quines candidatures han de participar en els debats?) impacta sobretot en els mitjans de comunicació públics, que estan condicionats pel que dictamina la Junta Electoral. La Junta Electoral, en aquests casos, atorga més drets de participació en els debats dels mitjans públics a les candidatures de partits amb representació al ple, per bé que, naturalment, també obliga els mitjans a entrevistar a la resta de candidatures, garantint així el dret a la informació.

A Girona per aquestes eleccions municipals es presenten un total de tretze candidatures i, sembla evident, es fa difícil organitzar un debat en què totes tinguin veu. Potser si fossin menys seria més factible; d'altra banda, també hi ha candidatures que fan de mal convidar a debats, candidatures amb traces de racisme i xenofòbia, per més que la Junta Electoral els hi preserva els seus drets, en cas de tenir-los...

En el cas del debat virtual de la CAV Girona vam optar per seguir el mateix criteri que havíem aplicat en cas de fer-lo presencial, preguntar a les candidatures de partits amb representació al ple municipal. Vam fer-ho per consens tot i mantenir, encara, el debat obert; un debat que, ben segur, d'aquí a quatre anys podrem afrontar no sé si amb més criteri, com a mínim sí amb més temps.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada