dimarts, 14 de febrer del 2023

Volem l'ESO al Pont Major (la carta)


Sí, aquesta carta és llarga i és possible que algú la trobi densa... Però el més important d'aquesta carta és que és l'expressió de la veu de les famílies de tres escoles i un institut, també la veu de diferents barris de la ciutat de Girona.

És una carta adreçada als grups municipals de l'Ajuntament de Girona i ahir la vam lliurar personalment al tots els regidors i regidores.


Davant l'anunci d'Educació de suprimir, per al curs vinent, els grups de 1r d'ESO de l'Institut Xifra, iniciant així un procés d'extinció de l'ESO a l'institut, les famílies de les escoles Carme Auguet, FEDAC Pont Major, Montjuïc i de l'Institut Narcís Xifra i Masmitjà us demanem que activeu els mecanismes polítics i administratius necessaris per revertir aquesta decisió i que el futur de l'ESO al barri de Pont Major es treballi, tal i com preveu la pròpia ciutat, a través dels instruments i espais tècnics i de participació comunitària.

El 6 de juliol de 2020 l'Ajuntament de Girona va aprovar per unanimitat el "Pacte de ciutat per combatre la segregació escolar", un pacte, segons diu el propi web municipal, "amb la finalitat de millorar l’escolarització per a tots els infants i joves de la ciutat per evitar els desequilibris en l’accés a l’educació i en els resultats."

El primer dels tres eixos d'aquest pacte gira entorn a la planificació i la gestió de l’oferta de places escolars i en el punt quart d'aquest eix es parla “d'establir mesures específiques per incidir en la desagregació de centres educatius ja segregats.”

En el segon eix, en relació al projecte de centre educatiu, organització i funcionament, els punts 3 i 4 parlen “d'assignar recursos extraordinaris als centres amb més necessitats, incrementar els recursos per a l’atenció a la diversitat en els centres educatius i posar els serveis públics al servei de combatre la segregació escolar.”

El 9 de juny de 2022 l'Ajuntament de Girona va presentar el "Pla per a l'equitat educativa a Girona", un document que parteix del pacte abans esmentat i que li dóna una major operativitat i execució, establint, segons diu el propi web municipal, "accions concretes, aterrant de forma més pràctica i detallada les mesures proposades pel Pacte de ciutat per combatre la segregació escolar."

Un dels elements que el Pla per a l'equitat posa en valor és l'existència dels Plans Educatius d'Entorn, que el propi pacte defineix com a "instruments de corresponsabilitat educativa entre el Departament d’Educació, l’Ajuntament de Girona i les entitats del territori, que han de servir per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat, a través de la coordinació i la dinamització de l’acció educativa en els diferents àmbits de la seva vida."

Un dels tres Plans Educatius d'Entorn de la ciutat és el de Pont Major, que es desenvolupa dins el pla comunitari Construïm Ponts i que té com a centres vinculats les escoles Carme Auguet i FEDAC Pont Major i l'Institut Narcís Xifra i Masmitjà.

És a dir, la ciutat té una ferma voluntat política per combatre la segregació escolar i per a treballar per a l'equitat educativa i ha articulat estratègies i accions per a treballar-hi, tenint a l'abast instruments de corresponsabilitat educativa, com són els Plans Educatius d'Entorn i, en el cas que ens afecta, el del Pont Major que es desenvolupa dins el pla comunitari Construïm Ponts.

Les famílies de les escoles Carme Auguet, FEDAC Pont Major, Montjuïc i de l'Institut Narcís Xifra i Masmitjà, representades aquí per les respectives AMPA, juntament amb l'AV de Pont Major en representació dels veïns i veïnes del barri, pensem que és a través d'aquests instruments, juntament amb la participació del Consell Municipal d'Educació, que s'hauria d'haver abordat la situació que ha patit l'Institut Xifra des de la posada en funcionament de l'Institut de Sarrià de Ter, sabent que aquella obertura impactaria inevitablement en el futur de l'institut.

De fet, arrel d'aquella decisió, des de la comunitat educativa i des del pla comunitari del barri ja vam advertir dels riscos de la decisió, en clau de Girona, si no es prenien mesures a nivell de planificació escolar.

Des de l'AMPA Xifra l'any 2019 s'exposava, en un article publicat al programa de la Festa Major del barri:

“Aquesta pèrdua d'alumnat no és només una significativa pèrdua quantitativa, també és una pèrdua qualitativament rellevant en el sentit que perdrem, de cares al futur, la diversitat d'origen de les escoles de procedència de l'alumnat, alimentant així el risc, i el fantasma, de la segregació escolar. Aquesta és una preocupació que també hem compartit amb les comunitats educatives de l'Escola Carme Auguet i de l'Escola FEDAC Pont Major, i també amb l'AV del Pont Major i l'equip de serveis socials del barri.

Tenint clara i assumida la pèrdua de l'alumnat de Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis, des de la comunitat educativa del Xifra hem reclamat mesures, al Departament d'Educació i a l'Ajuntament de Girona, per fer venir més alumnat a l'institut, en aquest cas del centre de Girona, repensant les adscripcions de les escoles de Girona al nostre institut.”

D'altra banda des de la Taula de Coordinació Tècnica del Pla Comunitari Construïm Ponts a finals de 2018 s'exposava

“Que aquesta decisió inevitablement té efectes en la planificació educativa de l’educació secundària a la ciutat de Girona en general, i en concret afecte molt directament a l’alumnat del barri de Pont Major escolaritzat a l’INS Narcís Xifra i Masmitjà, atès que amb la fugida de l’alumnat de fora de municipi, es perpetuarà l’índex de segregació escolar al barri viscut tradicionalment amb les escoles d’infantil i primària, on les estratègies i/o mesures per revertir aquesta situació de segregació escolar al barri mai han estat polítiques educatives decidides per transformar la situació social i educativa del barri, almenys, fins al moment.

(...) Per aquest motiu, és important plantejar la planificació educativa en clau de corresponsabilitat educativa d’ambdues administracions i posar en valor el treball comunitari que els diferents centres, agents i entitats del territori duen a terme, atès que no només té efectes a nivell global de ciutat, sinó també i molt important, per les conseqüències que pot tenir al barri, atenent a les necessitats de la seva població i a la voluntat de transformació educativa que cal en el barri de Pont Major.”

Les famílies de les escoles Carme Auguet, FEDAC Pont Major, Montjuïc i de l'Institut Narcís Xifra i Masmitjà, famílies dels barris de Pont Major, Montjuïc, Campdorà, Sant Daniel, Barri Vell, Pedret, Sant Ponç i d'altres de Girona, volem fer-vos arribar la nostra disconformitat davant aquesta decisió, tal i com vam expressar dies enrere en les reunions informatives que es van fer amb una nombrosa assistència i participació de les famílies afectades.

Demanem que els estudis d'ESO es mantinguin al barri i que s'activin les eines i mecanismes necessaris que s'esmenten al Pacte: “assignar recursos extraordinaris als centres amb més necessitats, incrementar els recursos per a l’atenció a la diversitat en els centres educatius i posar els serveis públics al servei de combatre la segregació escolar” per, tal com s'esmenta al Pla per a l'equitat, “donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives”.

Les famílies dels centres escolars i els veïns i veïnes del barri no volem perdre l'ESO, volem el compromís d'aquesta corporació per a fer el que no s'ha fet (juntament amb el Departament d'Educació) aquests darrers quatre anys: potenciar l'ESO del Xifra fent que esdevingui un institut més de la ciutat. En comptes de potenciar-lo, la inacció política l'ha abocat a una agònica extinció.

Demanem que s'activin, en corresponsabilitat  amb el Departament d’Educació, els mecanismes de planificació que permetin pal·liar els efectes negatius que la manca de planificació d'aquests anys ha abocat a l'institut i al barri a la situació d'avui, i no acceptem que la solució sigui eliminar l'ESO de Pont Major i que l'alumnat fins ara adscrit al Xifra hagi d'anar a altres instituts.


“Girona ets tu”, diu el nou eslògan de l'Ajuntament, i les famílies de Carme Auguet, FEDAC Pont Major, Montjuïc i Xifra aquests dies no sentim que siguem Girona, ni que Girona, la Girona institucional, compti i vetlli per nosaltres.

És a les vostres mans revertir aquesta decisió i, sobretot, revertir la situació que l'ha desembocat. És una qüestió de voluntat política; ja hem vist que quan hi ha voluntat política es desencallen situacions que fins ara semblaven impossibles: ens dol que ara hi hagi una bona predisposició per transportar alumnat de Pont Major (la perifèria) al centre de la ciutat però que aquesta voluntat no hi hagi estat, aquests darrers quatre anys, per a fer-ho a l'inrevés.

Tenim el convenciment que amb voluntat política hi ha recursos i fórmules per mantenir l'ESO a Pont Major sense que això vagi en detriment del futur projecte d'especialització en estudis postobligatoris del Xifra.

Interpel·lem a la vostra responsabilitat política i pública, en tant que representants de la ciutat, també nostres.

Moltes gràcies per escoltar-nos.

  • AMPA Carme Auguet
  • AMPA FEDAC Pont Major
  • AMPA Montjuïc
  • AMPA Xifra
  • AV Pont Major

Girona, a dilluns 13 de febrer de 2023

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada