dilluns, 27 de gener del 2020

#TotsSomRàdioSarrià. Comunicat dels i les col·laboradores de Ràdio Sarrià


El dimecres de la setmana passada una sèrie de col·laboradores i col·laboradors de Ràdio Sarrià vam lliurar, abans que comencés el ple municipal, una còpia d'aquest comunicat a cada regidora i regidor de l'Ajuntament de Sarrià de Ter.

#TotsSomRàdioSarrià.
Comunicat dels i les col·laboradores de Ràdio Sarrià


Ràdio Sarrià és una emissora municipal que ha mantingut, al llarg dels més de trenta anys de vida, un caràcter volgudament local que s'ha caracteritzat per dos valors: la informació local i la participació local.

Aquests dos valors s'han concretat, d'una banda, en la voluntat manifesta de servei públic d'informació local, destinant temps i recursos al seguiment, tractament i difusió de les notícies i actualitat de caràcter local, especialment de Sarrià de Ter, i també de Sant Julià de Ramis, Girona i la comarca del Gironès en general.

D'altra banda la participació local s'ha concretat en les múltiples col·laboracions voluntàries de veïns i veïnes, i de persones a qui els agrada la ràdio, participant en l'elaboració de programes o en altres tasques com la gravació de falques o el suport tècnic i logístic.

Un dels trets d'identitat de Ràdio Sarrià és, precisament, la quantitat d'hores d'emissió setmanal de programació pròpia, amb la participació voluntària i desinteressada de molts col·laboradors i col·laboradores de Sarrià de Ter i els municipis veïns, omplint la graella de continguts culturals, socials, esportius, de salut, etc.

Ràdio Sarrià ha estat i és un actiu per al poble i el seu teixit associatiu, ja des del seus inicis ha col·laborat en moltes activitats organitzades per entitats del poble, fent-ne una cobertura informativa i promovent la cultura popular i la participació veïnal.

Ràdio Sarrià ha donat veu a les entitats socials, culturals i esportives del poble, que sempre han trobat en l'emissora municipal un canal de difusió i comunicació de les seves activitats. A més Ràdio Sarrià ha posat en valor el voluntariat i la participació dels veïns i veïnes en el teixit associatiu de Sarrià de Ter, especialment amb el Premi al Mèrit Cultural i Social que cada estiu atorga en el marc de la Festa de la Ràdio.

Fa uns mesos l'Ajuntament de Sarrià de Ter va fer un concurs per delegar la gestió de l'emissora municipal, i tot i la bona voluntat expressada a l'inici per part de l'empresa concessionària de mantenir l'esperit de Ràdio Sarrià (informació i participació local), aquestes darreres setmanes molts col·laboradors i col·laboradores veiem perillar aquest model de ràdio, motiu pel qual hem decidit suspendre temporalment les nostres col·laboracions.

Els i les col·laboradores de Ràdio Sarrià volem expressar la nostra preocupació per la gestió actual de Ràdio Sarrià, tant pel que fa al model de ràdio que sembla voler imposar l'empresa concessionària, com per la despreocupació que sembla tenir el govern municipal en el canvi de model que s'està produint.

També temem per la continuïtat de la Festa de la Ràdio i del Premi al Mèrit Cultural i Social que es lliura, un esdeveniment que precisament posa en valor el voluntariat i la participació.

Els i les col·laboradores de Ràdio Sarrià lamentem que des de l'Ajuntament de Sarrià de Ter no s'hagi articulat un mecanisme de supervisió i control de la gestió de l'emissora municipal, com podria ser un consell de comunicació, o consell assessor de Ràdio Sarrià, participat com a mínim per tots els grups municipals, així com per entitats i persones que col·laboren amb Ràdio Sarrià. Entenem que és en el marc d'aquest consell que cal debatre, acordar, definir i defensar el model d'emissora, amb independència de l'empresa que la gestioni.

Ràdio Sarrià ha tingut des del seu inici un caràcter inclusiu, promovent i fomentant el voluntariat a través de la participació d'entitats locals i veïns i veïnes en l'elaboració de la graella i els continguts, donant prioritat sempre a la informació local. La participació voluntària de tantes entitats i persones, ara en risc que es perdi, és un actiu per a Ràdio Sarrià, també per al poble, que cal preservar i potenciar.

Els i les col·laboradores defensem aquest caràcter i trets d'identitat de Ràdio Sarrià (informació i participació local) i interpel·lem i demanem als diferents grups municipals a obrir un espai de participació (consell de comunicació, consell assessor) i a promoure'n el debat.

Fins aleshores mantindrem en suspensió, a desgrat, la nostra col·laboració a Ràdio Sarrià.

Sarrià de Ter, 22 de gener de 2020.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada