dijous, 1 de desembre del 2022

L'ull del Pont: "Girona ja dibuixa la Zona de Baixes Emissions"

Ho diu la llei i és profecia: a Girona ja dibuixen la Zona de Baixes Emissions (ZBE), que haurà d'estar en dansa abans no acabi l'any 2023! I la ZBE no només afectarà directament als qui viuen a Girona, també als veïns i veïnes de qualsevol municipi, Sarrià de Ter inclòs, que vulguin entrar a la capital gironina. Agafem-nos fort, que vénen corbes!

L'article 14.3 de la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica diu que "els municipis de més de 50.000 habitants i els territoris insulars han d’adoptar abans de 2023 plans de mobilitat urbana sostenible que introdueixin mesures de mitigació que permetin reduir les emissions derivades de la mobilitat."

Una de les mesures que inclou la llei és l'anomenada Zona de Baixes Emissions, que segons la mateixa lleu la defineix com "l’àmbit delimitat per una administració pública, en exercici de les seves competències, dins del seu territori, de caràcter continu, i en el qual s’apliquen restriccions d’accés, circulació i estacionament de vehicles per millorar la qualitat de l’aire i mitigar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, de conformitat amb la classificació dels vehicles pel seu nivell d’emissions d’acord amb el que estableixi el Reglament general de vehicles vigent." En altres paraules, la restricció que els vehicles més contaminants circulin per aquesta zona delimitada.

L'obligatorietat d'implementar la ZBE en qualsevol ciutat planteja, d'entrada, tres grans interrogants: la delimitació de la zona, és a dir, a quins carrers afectarà, les restriccions que s'aplicaran, és a dir, a quins vehicles afectarà i la temporalitat, és a dir, des de quan, fins a quan i en quines condicions s'aplicaran les restriccions. Abans d'entrar en aquestes qüestions penso que és important subratllar la finalitat d'aquesta mesura, que és la reducció de les emissions, i no la pacificació o la reducció del trànsit en general. És a dir, l'objectiu no és tant que per aquestes zones hi circulin menys vehicles, sinó menys de contaminants; és evident que avui per avui l'aplicació d'aquesta mesura fa preveure que hi haurà una reducció del trànsit rodat, tot i que la mesura no cerca aquest objectiu. És més, en la mesura que els vehicles menys contaminants vagin creixent dins el parc de vehicles, més vehicles podran accedir a aquestes zones. En tot cas, fóra bo que en paral·lel a la implantació de les ZBE també es vagin implementant mesures de pacificació i restricció del trànsit en vehicle privat, en favor del transport públic, tal i com la llei també indica, naturalment en un procés d'electrificació del transport públic.

En quin punt està Girona?
L'Ajuntament de Girona ja ha definit la delimitació de la ZBE i està pendent de definir-ne les restriccions.

Pel que fa a la delimitació, el perímetre s'inicia a la zona nord a l'alçada de la rotonda del Pont de Pedret i segueix pel passeig de la Devesa, la plaça de l'Assemblea de Catalunya, el carrer del Poble Sahrauí, l'avinguda del President Tarradellas i el carrer Riu Güell fins a la rotonda del passeig d'Olot; després segueix pel passeig d'Olot i pel carrer Emili Grahit fins a la plaça dels Països Catalans, el carrer de la Font del Rei i el passeig General Mendoza fins a la plaça Catalunya; des de plaça Catalunya s'enfila per la pujada de les Pedreres, el passeig Fora Muralla i el carrer de la Muralla i des del capdamunt del carrer, resseguint el passeig Arqueològic, el carrer Santa Llúcia, el carrer Bellaire i el carrer Jaume Pons fins el pont de Sant Feliu per enllaçar finalment amb la rotonda del Pont de Pedret. És a dir, des de Sarrià de Ter, tant circulant per l'avinguda de França com des de Pedret, s'entrarà a la ZBE a la zona de la Copa i de la Devesa.

La delimitació de la ZBE va generar un intens debat polític i d'entitats a nivell de ciutat, i tot i que el govern municipal la dóna per feta, la pròpia llei permet que es pugui modificar, ja que la seva definició s'ha de sustentar a partir d'una sèrie de paràmetres i mesuraments de contaminació, i s'ha d'ajustar a una sèrie de criteris de mobilitat, que segons una directriu d'aplicació de la ZBE són:

- La delimitació:
S’han de buscar fronteres clarament comunicables, perceptibles i recordables, és a dir, ser una àrea fàcilment identificable i reconeixible.
La delimitació ha de permetre als vehicles que arriben al seu perímetre continuar circulant sense accedir a la ZBE
- L'extensió mínima:
Es justifica que es tracta d’una zona amb característiques adequades per l’actuació, que inclou una part significativa de la població, de la superfície del municipi o del trànsit de vehicles a motor.
- El perímetre:
Ha de designar‐se de manera que eviti les formes allargades, que facilitin l’accés a peu a qualsevol punt de l’interior de la ZBE des del perímetre.

El debat respecte la delimitació va girar, en general, en si la ZBE hauria d'incloure tot el nucli urbà de la ciutat de Girona, i no només aquesta part més cèntrica, o si, en perspectiva que més endavant Salt haurà de delimitar la pròpia, caldria afrontar el debat en el marc de l'àrea urbana, entenent que la mobilitat de Girona està altament afectada per la dels municipis que l'envolten. Una altra qüestió que genera controvèrsia és l'efecte que la ZBE tindrà a nivell de trànsit i contaminació de la resta de ciutat no delimitada.

El debat sobre les restriccions, que es farà a través d'un procés participatiu, planteja entre d'altres qüestions què passarà amb els vehicles matriculats a Girona sense distintiu, especialment els que es trobin dins la zona, i naturalment què passarà amb els vehicles sense distintiu que vulguin entrar a la zona delimitada de Girona. Segons un estudi de l'Ajuntament de Girona un 25% dels vehicles matriculats a Girona no disposen de distintiu; aquest percentatge s'enfila al 30% en els casos dels barris situats al nord de Girona (Montjuïc, Pedret, Pont Major i Campdorà). D'altra banda  l'estudi també situa en un 13% els vehicles sense distintiu que circulen per Girona, estiguin o no matriculats a Girona.

Ara per ara coneixem la delimitació de la ZBE de Girona i caldrà veure com es defineixen les restriccions i quines mesures alternatives es defineixen per saber com afectarà aquesta mesura als veïns i veïnes de Girona, també als dels altres municipis que hi vulguin entrar amb vehicle privat. La implantació de la ZBE de Girona s'haurà de fer abans no finalitzi l'any 2023, prèvia tramitació de l'ordenança corresponent. Sembla evident que la seva implementació causarà molèsties, fins i tot impotència i indignació a qui no pugui accedir-hi ni pugui renovar el seu vehicle; d'aquí la importància, i la necessitat, de reforçar el transport públic, que en el cas de la zona nord de Girona, passaria per a millorar notablement (freqüències, recorregut i caràcter intermodal) de la Línia 6 del transport urbà. Aquesta qüestió, però, tal vegada requereixi un altre article!

De moment, i a l'espera de saber-ne més detalls, convé mentalitzar-nos i assumir que la ZBE de Girona és i serà inevitable abans no finalitzi l'any 2023 i que, més enllà de les molèsties que ens pugui ocasionar, és una mesura necessària i imprescindible (tot i que malauradament insuficient) per lluitar contra el canvi climàtic en general, i minimitzar la contaminació de l'aire que, dia rere dia, respirem.

Article publicat al darrer número de la revista Parlem de Sarrià.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada