dijous, 22 de desembre del 2022

A Girona la participació ja no va per barris


L'Ajuntament de Girona està canviant el reglament dels pressupostos participats, que ara seran participatius. El canvi no és només la mutació del participi a l'adjectiu, el canvi és un xic més profund. I si bé el canvi era necessari, no sé si en alguns aspectes va en la direcció correcta.

Em sembla que tothom clar que el reglament dels pressupostos participats aprovat el 2013 necessitava una reforma, una actualització, vistes les dificultats i disfuncions del procés de proposta i elecció dels projectes, amb una escassa participació ciutadana, també de l'execució de les obres, algunes llargament dilatades.

Després d'un procés de diagnosi, recollida de propostes i de la dinamització d'alguns grups de treball l'Ajuntament ja ha aprovat, inicialment, un nou reglament, el Reglament dels Pressupostos Participatius (no participats) de Girona, que es troba aquests dies en exposició pública.

Després d'una primera lectura d'aquest nou reglament hi ha un parell de qüestions que, d'entrada, em generen una certa inquietud: la distribució territorial i el paper de les associacions veïnals.

A l'anterior reglament, avui encara vigent, la distribució dels pressupostos participats es feia per barris, pels 30 barris de Girona que defineix el propi reglament; en canvi en el nou reglament es parla d'unitats territorials de divisió, que no defineix i que en delega la concreció en el decret d’alcaldia d’aprovació i convocatòria del procés participatiu.

Sembla, doncs, que aquest nou reglament tendeix a desdibuixar els barris, tot i que caldrà veure com es concreten aquestes unitats territorials, qui les concreta i sota quins criteris. És evident que cal donar cobertura a projectes que puguin ser compartits per més d'un barri, si s'escau, però que la paraula "barris" només aparegui dues vegades al nou reglament, una fent referència a l'anterior reglament, l'altra a la seva futura derogació, d'entrada em sembla que és un mal senyal.

Suposo que és per això que no sorprèn, però sí preocupa, la segona inquietud que em desperta aquest nou reglament: el paper de les associacions veïnals.

A l'anterior reglament tenien un paper actiu en tot el procés, des de la proposta d'accions al seguiment de l'execució, passant pel sistema d'elecció i participació; en aquest nou reglament no se les menciona de forma específica ni explícita, es parla de forma genèrica d'entitats. Les associacions veïnals amb el seu paper vertebrador i de representació territorial, doncs, queden completament diluïdes, per dir-ho de forma elegant.

Les associacions veïnals no han de tenir ni més veu ni més vot que cap altra entitat, només faltaria, però sí poden tenir una funció de seguiment, dinamització i supervisió de tot el procés, és clar que si aquesta participació ja no va per barris, les entitats que els representen queden en fora de joc.

Tinc clar que l'actual reglament de pressupostos participats als barris havia quedat obsolet; no tinc massa clar que aquest reglament de pressupostos participatius de Girona sigui el que necessita la ciutat.

Previsiblement aquest nou reglament quedarà aprovat definitivament a principis de l'any vinent, més aviat o més tard en funció de si s'hi presenten esmenes. Veurem si aquest nou reglament sobreviu a les properes eleccions municipals, si el nou govern municipal l'abraça, o no...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada