dilluns, 4 de desembre del 2023

Escola d'educació especial o escola ordinària?


Entenc el dilema que les famílies amb fills i filles amb discapacitat puguin tenir a l'hora d'escolaritzar-los: escola d'educació especial o escola ordinària?

Naturalment, el tipus i grau de discapacitat poden fer decantar la balança, però la realitat és que l'escola inclusiva encara és lluny de la que es descriu al decret de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

Segons dades de la Fundació Aspasim, el 2021 només el 15% dels alumnes a qui donen suport a l'escola especial van anar a l'escola ordinària. D'altra banda, aquell mateix any, el Diari de l'Educació posava en relleu aquestes dades del mateix Departament d'Educació: "Segons les dades facilitades pel Departament d’Educació, el curs 2020/21 els 103 centres especials que hi ha a Catalunya acollien un total de 7.818 alumnes, 362 més que el curs anterior, 731 més que dos cursos enrere i 979 més que el curs 2017/18, al principi del qual es va aprovar el famós decret d’escola inclusiva. La previsió d’aquest any del Departament és que aquests centres tindran 7.600 alumnes, però la previsió de l’any passat era que en serien 7.200, i no s’ha complert".

Aquestes dades evidencien les dificultats de promoure la inclusió a l'escola, que no és inclusiva com tampoc ho és, en general, la societat; podem fer un paral·lelisme semblant amb altres àmbits com l'esport i lleure, en l'oci, l'habitatge, el món laboral, etc.

La inclusió requereix recursos (econòmics i humans) i la impressió és que l'escola ordinària prou fa per atendre a l'alumnat ordinari, i pateix molt quan ha d'atendre a l'alumnat amb necessitats educatives especials. Esdevé quasi missió impossible quan, a més, ha d'atendre a l'alumnat amb discapacitat.

El Departament d'Educació té una infografia, derivada del decret de l'escola inclusiva, que diu "una escola per a tothom, un projecte per a cadascú". Lamentablement, la nostra escola encara no és per a tothom, precisament perquè no té un projecte per a cadascú...

Escola d'educació especial o escola ordinària? Si jo m'hi trobés, si hagués de decidir, segurament tindria molts dubtes...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada