dijous, 3 de desembre del 2020

Discapacitat


Les persones no som discapacitades, en tot cas tenim, o podem tenir, discapacitats, que és molt diferent! I naturalment, de la mateixa manera, tenim capacitats.

És clar que no totes les discapacitats estan reconegudes, i ja està bé que sigui així, doncs el seu reconeixement genera, sobretot, uns drets i, per tant, també uns deures, unes obligacions que moltes vegades es concreten en una sèrie de suports que han de permetre vetllar per atenuar els efectes discriminatoris de la discapacitat i promoure la igualtat d'oportunitats. En altres paraules, trencar barreres!

A mi m'agrada veure la discapacitat com un concepte dinàmic, per més que aparentment l'encotillem entre diagnòstics i percentatges, i al final es defineix més en funció de la persona i el seu entorn, que no pel que pugui dir el dictamen que la certifica.

La classificació és necessària, i fins i tot inevitable, per emmarcar-la, però al final la clau són la persona i el seu entorn; això ho veiem molt en l'àmbit laboral, quan al principi sembla que pesa molt el que diu la literatura d'aquella discapacitat, sigui la que sigui, però al final el que preval és l'ajustament de les capacitats de la persona al seu lloc de treball, i aquest ajustament algunes vegades pot requerir de certs suports.

Potser per això m'agrada tan poc la definició del terme "discapacitat" del diccionari i m'agrada una mica més aquesta del Termcat: "Resultat de la interacció entre la deficiència d'una persona i les barreres de l'entorn, que suposa una limitació en l'activitat i la consegüent restricció en la participació en igualtat de condicions que la resta de ciutadans."

És evident, doncs, que per assolir la igualtat en clau de discapacitat, cal treballar per millorar l'autonomia de les persones, potenciant les seves capacitats, i alhora també cal treballar perquè el seu entorn, el nostre entorn, no les discrimini.

Cal treballar per una societat inclusiva, compromesa i responsable que lluny d'amagar les discapacitats i les persones que les tenen, les faci visibles!Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada