dissabte, 13 de juny del 2009

Plens infantils, plens d'il·lusions, plens de futur


Ple infantil dels alumnes de 5è de primària del CEIP Montserrat: Foto del meu twitxr.

El dijous i divendres d'aquesta setmana passada s'han celebrat a Sarrià de Ter dos plens infantils, en el marc del programa l'escola per a la democràcia, amb alumnes de 5è i 6è de primària del CEIP Montserrat de Sarrià de Ter.

L'experiència ha estat molt positiva, principalment i sobretot pels alumnes que per un dia s'han assegut com a càrrecs electes i que com a tal han intervingut defensant, debatent i aprovant, o no, propostes d'actuació al municipi sobre totes i cadascuna de les àrees municipals: educació, cultura, urbanisme, medi ambient, serveis públics, sanitat, mobilitat, esports...

La feina, però, no ha estat exclusivament dels 22 càrrecs electes (11 de 5è, 11 de 6è) que han exercit d'alcalde i alcaldessa i de regidors i regidores, sinó que ha estat un treball de tots els i les alumnes de 5è i 6è, treball ben articulat per l'equip docent.


Ple infantil dels alumnes de 6è de primària del CEIP Montserrat. Foto del meu twitxr.

Més enllà dels temes i debat que es va produir als plens, dels quals naturalment hi haurà les respectives actes amb les propostes, debats i acords, l'important és l'exercici que han fet fruit d'aquesta experiència, el treball i, perquè no dir-ho, el joc de la democràcia: la proposta i confrontació d'idees, el debat i el diàleg i finalment la presa de decisions... I el què també cal fer després, que és l'execució dels acords i la seva posterior revisió.

Acabat el ple de 5è, al torn d'intervenció per part del públic, quan l'alcalde, en Nil, em va donar la paraula, els vaig voler transmetre la importància de traslladar aquest joc de la democràcia en el dia a dia a l'escola, en el foment del diàleg i la presa de decisions conjuntament per a resoldre les qüestions quotidianes a l'aula, al pati... també a casa i arreu... a fer prevaler sempre arreu els valors de la democràcia.

Al seu torn, al ple de 6è, després que l'alcaldessa, l'Alejandra, em donés la paraula, els vaig voler fer veure que de fet el ple que havien fet només era la punta d'un iceberg la major part del qual no es veu, però que és molt important; els plens són un espai públic de debat i decisió, però la democràcia és molt més que els plens i la part no visible és molt important i cal valorar-la; en el seu cas la part no visible era tota la feina que havien fet prèvia al ple.

Res millor que transmetre els valors de la democràcia que exercint-los, i aquests plena, com d'altres iniciatives que es fan a les escoles de caràcter més intern, són un important, imprescindible aprenentatge de democràcia.


La primera alcaldessa de la història de Sarrià de Ter, l'Alejandra, entrevistada a TVGi a mig ple. Foto del meu twitxr.


Menció especial mereix la primera alcaldessa de Sarrià de Ter, l'Alejandra; precisament vaig destacar aquest fet amb els alumnes de 6è, no només perquè l'alcaldessa era d'aquest curs, sinó perquè la setmana anterior vaig anar a explicar-los un conte, de fet una història, sobre la igualtat entre homes i dones, i el tema del poder, majoritàriament i tradicionalment exercit pels homes, va ser treballat durant l'explicació de la història. De fet el ple de 6è millorava quantitativament (5 contra 4) i qualitativament (essent una d'elles l'alcaldessa), la presència de dones al ple real.

Tots els i les alumnes que van exercir d'alcalde i alcaldessa i regidores i regidors ho van fer molt bé, van exposar les seves propostes, van defensar, puntualitzar i/o criticar, sempre constructivament, les propostes dels altres i van exercir el seu dret a vot per finalment, aprovar o no les propostes de les respectives ordres del dia. A tots i totes elles, malgrat els vaig felicitar personalment, moltes felicitats i enhorabona per la lliçó apresa, en aquest cas, pels càrrecs electes grans; també felicito a la resta d'alumnes que han treballat en aquest projecte i naturalment a l'equip docent.

Qui sao, potser algun dia algun d'aquests alumnes de nou s'asseurà, llavors com a càrrec electe de ple dret, i qui sap si com a alcalde o alcaldessa!. Però no és pas aquest l'objectiu, sinó el què tots aquests alumnes es sentin, ja no amb la majoria d'edat, sinó ara, als seus 9, 10 o 11 anys, ciutadans amb drets i deures...
-------------------------------------
pd1: l'escola per la democràcia és un bon projecte que, en alguns punts, en una propera edició, caldria millorar:
. participació de tots els grups municipals a les visites prèvies a l'escola
En aquest sentit al seu dia ja vaig escriure el què n'opinava al respecte amb Quan la política no és pedagogia, el dimarts 24 de març de 2009 i Carta al meu alcalde, que hauria preferit no fer, el divendres 27 de març de 2009, ambdós publicats en aquest bloc.
. major participació dels càrrecs electes als plens infantils (la possibilitat de fer-los a la tarda potser ho permetria). Als plens infantils hi vam assistir l'alcalde (ERC), el primer tinent d'alcalde i regidor d'Educació (CiU) i dos regidors del PSC, la Loli Fernández i jo.

pd2: dels 11 càrrecs electes del Ple actual de Sarrià de Ter només 3 són dones: cap regidora d'ERC, una regidora de CiU i tres del PSC.

pd3: sobre aquesta qüestió també podeu llegir l'article de Lluís Aymerich (CiU), primer tinent d'alcalde i regidor d'Educació, ESCOLA PER A LA DEMOCRÀCIA, publicat ahir al seu bloc.

pd4: podeu veure més imatges i, sobretot escoltar els plens infantils en aquestes entrades al bloc de Ràdio Sarrià:
Ple Infantil Municipal alumnes 5è CEIP Montserrat
Ple Municipal Infantil alumnes 6è CEIP Montserrat

pd5: a casa amb les nenes, sobretot la Clàudia (la gram, de 9 anys), es parla de política i dels valors de la democràcia. De fet la Clàudia des de les darreres eleccions al Parlament de Catalunya (2006) ha estat present als escrutinis d'algun col·legi electoral de Sarrià de Ter, un altre moment interessant per fer-hi participar, com a espectadors, a joves ciutadans...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada