dissabte, 27 de juny del 2009

A més crisi, menys serveis socials

L'equip municipal de serveis socials i de Jubilus amb Roger Casero, portaveu del PSC de Sarrià de Ter, en un Homenatge a la Vellesa.

Article publicat al número 68 de la revista Parlem de Sarrià.

La decisió de suprimir els serveis socials municipals també ha estat un error pel moment en què s’han eliminat

Per Roger Casero Gumbau, portaveu del grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Sarrià de Ter

Els serveis socials municipals de Sarrià de Ter ja han passat a la història. Després de set anys de funcionament, des de la seva creació, la seva consolidació i la seva expansió, ara el govern municipal els ha extingit, els ha suprimit. Des del nostre punt de vista aquesta decisió és un error històric, també un error pel moment en què s’ha pres aquesta decisió i un error per com quedarà, ara, el servei d’atenció social primària a Sarrià de Ter.

Un error històric, una decisió irreversible.
La decisió de l’any 2002, quan l’ajuntament de Sarrià de Ter, amb Josep Turbau d’alcalde, va decidir crear els serveis socials municipals, va ser històrica. Turbau i el seu govern, insatisfets amb el nivell d’atenció social que oferia llavors Consell Comarcal del Gironès, van optar per crear el propi equip de serveis socials, fent una posta valenta i decidida per millorar el nivell d’atenció social dels veïnes i veïnes de Sarrià de Ter.

Aquesta decisió contrasta amb la decisió que ha pres ara l’actual govern, decisió que a criteri nostre és un error històric. Amb aquesta decisió l’actual govern destrueix allò que amb tan esforç, també il·lusió i compromís, van crear i consolidar els dos darrers governs socialistes.

No es pot prescindir d’aquesta manera de la feina d’un equip humà durant set anys, d’un equip al serveis dels veïns i veïnes de Sarrià de Ter. Que els serveis socials municipals s’havien d’encaixar al Consorci de Benestar Social Gironès – Salt és una evidència que des del nostre grup no només no qüestionem, sinó que sempre hem defensat, però l’encaix no havia de passar per suprimir el servei municipal i eliminar l’equip humà que el formava.

L’error és històric perquè la decisió és irreversible: difícilment tornarem a disposar del mateix nivell d’atenció social primària a Sarrià de Ter que hem tingut aquests darrers set anys. A partir d’ara tornarem a una situació semblant a l’anterior al 2002..

Un error pel moment en què s’ha pres la decisió: a més crisi, menys atenció social.
Quan arreu s’aplica la màxima que a més crisi més atenció social, a Sarrià de Ter el govern aplica precisament el contrari: a més crisi, menys atenció social. Si els pressupostos i les polítiques del govern marquen prioritats, l’atenció social no és, ni ha estat precisament al llarg d’aquest mandat, una prioritat pel govern municipal d'ERC i CiU a Sarrià de Ter. De fet al llarg d’aquests quasi dos anys de mandat hi ha hagut una preocupant manca de direcció política de l’àrea de serveis socials, fins al punt que l’interlocutor polític dels serveis socials ha acabat essent el propi alcalde, no el regidor de serveis socials. No ens ha estranyat, doncs, que ara en vulguin prescindir, ja que no han valorat en la seva justa mesura ni a l’equip humà ni la seva important feina, feina sovint fosca i invisible.

De fet és cruelment revelador que argumentin i emmarquin la mesura d’eliminar els serveis socials municipals dins un pla de sanejament per afrontar la crisi. Sembla un acudit dolent, però el cert és que ni tan sols fa gràcia!. Al final un té la sensació que el govern ha estat percebent els serveis socials municipals com un luxe que Sarrià de Ter, i els veïns i veïnes, ni ens mereixem ni ens podem permetre, com un paràsit pressupostari que es menja en excés els recursos municipals... Diuen que la despesa de personal és excessiva i, en comptes d’optimitzar serveis, reorganitzar àrees, etc, decideixen fulminar l’equip de serveis socials, llençant a les escombraries la feina feta i l’experiència i coneixements acumulats durant quasi set anys.

Un error per com quedarà ara el servei d’atenció social primària. D’un equip professional exclusiu per Sarrià de Ter, a un equip compartit per 5 pobles.
Amb l’eliminació de l’equip de serveis socials, amb la desaparició dels serveis socials municipals de Sarrià de Ter, el govern ens fa fer un salt enrere de set anys, tornant a la situació anterior a l’any 2002. Sarrià de Ter es dilueix, ara no al Consell Comarcal, sinó al Consorci de Benestar Social Gironès – Salt, creat l’any 2006.

El problema no és només la manca de direcció política que Sarrià de Ter tindrà sobre els serveis socials del Consorci (de fet, com ja he dit abans, ara tampoc hi havia direcció política), el problema és sobretot el nivell de serveis i atenció que el nou EBASP donarà a Sarrià de Ter.

No és el mateix disposar d’un equip de tres professionals a jornada sencera treballant exclusivament a Sarrià de Ter i pels veïns i veïnes de Sarrià de Ter (4.300 habitants), que disposar de tres professionals (la qualitat dels quals en cap moment dubto) a jornada sencera treballant alternativament a Sant Julià de Ramis i Medinyà, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls i Sarrià de Ter, és a dir, amb molt més territori, amb més dispersió i el doble de població.

És a dir, tot el què havia aconseguit Sarrià de Ter, fent-nos nostres unes competències que no ens corresponien, certament, però fent una aposta clara i valenta per apropar els serveis socials als veïns i veïnes, ara es menysprea i s’elimina.

La posició i proposta del PSC: una nova àrea d’atenció social primària amb Sant Julià de Ramis i Medinyà en el marc del Consorci de Benestar Social.
Des del l’any 2002 la situació dels serveis socials a Catalunya ha canviat notablement, sobretot a partir del desplegament de les lleis d’autonomia personal i suport a la dependència (d’àmbit estatal) i de serveis socials (d’àmbit català). També a la comarca del Gironès hi ha hagut canvis, doncs des de l’any 2006 els serveis socials al Gironès els presta el Consorci de Benestar Social Gironès – Salt. Sarrià de Ter no ha restat al marge d’aquesta canvis malgrat disposar de serveis socials propis, tampoc durant el mandat del govern socialista; des de la creació del Consorci de Benestar Social Gironès – Salt hi va haver, amb el govern del PSC (ho recordo bé, jo llavors era el regidor de serveis socials), la cooperació i coordinació necessàries pel bon funcionament i desplegament de les polítiques socials.

Entenem doncs que era i és necessari l’encaix dels serveis socials de Sarrià de Ter al Consorci de Benestar Social Gironès - Salt, no podem negar la realitat i en aquest sentit, com hem dit, el mapa de serveis socials està canviant i Sarrià de Ter no en pot quedar al marge, però de la manera com ho ha fet i decidit el govern municipal no ens sembla el millor encaix, de fet no ens encaixem amb el Consorci de Benestar Social, la decisió del govern és de diluir-nos-hi.

Al ple municipal de finals de març la proposta de modificació de la plantilla de personal, amb l’amortització (supressió) de les tres citades places de l’equip de serveis socials, va ser aprovada només amb els vots favorables dels grups del govern i amb el vot contrari del grup municipal del PSC. Del debat que es va produir destacaria el poc coneixement que va fer gala el govern de l’àmbit dels serveis socials, confonent l’atenció primària de serveis socials amb els programes comunitaris i serveis socials especialitzats.

Però més enllà de fixar la nostra orientació de vot, al Ple també varem esposar el què per a nosaltres hauria de ser la proposta de serveis socials d’atenció primària a Sarrià de Ter. Des del PSC l’encaix dels serveis socials municipals al Consorci de Benestar Social Gironès – Salt hauria de passar per aquests punts:

. Mantenir professional: una educadora social, una treballadora social i una monitora social.
. Crear, en el marc del Consorci i comptant amb l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i Medinyà una nova àrea d’atenció social primària formada pels municipis de Sant Julià de Ramis i Medinyà i Sarrià de Ter.
. Ampliar l’equip professional d’atenció primària amb dos professionals més, aportats pel Consoorci i l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i Medinyà.

Aquesta proposta permetria mantenir el mateix nivell d’atenció i de proximitat, permetria mantenir els professionals referents i suposaria la creació d’una àrea de serveis socials d’atenció primària més homogènia.

Naturalment aquesta opció requeriria més temps (el govern municipal ha actuat amb pressa, una pressa que no tenia el Consorci de Benestar Social Gironès – Salt) i una major negociació política, negociació amb el Consorci de Benestar Social i amb l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i Medinyà..

Des del PSC ja varem manifestar al ple municipal que ens posem a disposició del nou equip de serveis socials per si els podem ajudar en la seva aterrada a Sarrià de Ter. Confiem plenament amb la seva professionalitat i no dubtem que s’esforçaran al màxim per prestar un bon servei.

Com amb moltes altres coses, el temps dirà si la decisió és encertada o no; molt em temo que serà necessari, més endavant (serà qüestió de mesos, potser algun any) remoure de nou els serveis socials de Sarrià de Ter, fent finalment, el propi Consorci de Benestar Social Gironès – Salt, l’aposta que des del nostre grup pensem que s’hauria d’haver fet ara. El temps dirà...

------------------------------------

pd1: altres articles sobre aquesta qüestió al bloc:
Sarrià de Ter al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, publicat el dimecres 30 de juliol de 2008.
2a de les 2 preguntes al Ple del CCGi: serveis socials al Consorci BS, publicat el dimecres 24 de desembre de 2008.
Els SSAP de Sarrià de Ter al Consorci BS... de quina manera?, publicat el dijous 19 de febrer de 2009.
Els serveis socials de Sarrià de Ter: sentenciats!, publicat el divendres 3 d'abril de 2009.


pd2:
Parlem de Sarrià n 68

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada