dimarts, 7 de maig del 2019

"És la família, estúpids!"

Photo on Foter.com

Escollir escola, vet aquí una de les grans decisions que les famílies han de prendre en relació als seus fills i filles! I qui diu escola, diu institut!

Les famílies que es troben, aquestes setmanes, en aquesta tessitura, estan pendents de punts, barems, i reclamacions tot esperant la decisió final. I una vegada confirmada la designació del centre educatiu les inquietuds no cessen, i de fet no deixaran de fer-ho en tota l'etapa escolar i educativa...

Les famílies esperem de l'escola que faci la seva funció i que eduqui els nostres fills i filles, depositant en els centres escolars, segurament, més expectatives de les que efectivament han de complir, en relació a l'educació de les nostres filles i fills.

Quan parlo amb famílies que es troben en aquest procés de tria jo sempre acabo allà mateix: l'escola és important, però en relació al rendiment escolar tant o més important és la família! A vegades em venen ganes de dir, si no fos perquè em quedaria sense amics, coneguts i saludats: "és la família, estúpids!"

La frase, al meu criteri curulla de veritat, tot i quedar molt bé no sempre consola als pares i mares que l'escolten, sobretot si viuen amb preocupació l'escolarització dels seus fills i filles, resignats amb un centre escolar no desitjat... Jo no hi insisteixo més, que prou pena passen!

Però ara em perdonareu que, ni que sigui per un moment, hi insisteixi una mica, doncs un estudi de l'Observatori Social de "la Caixa", "La implicació familiar en l'educació: un instrument de canvi" conclou, i sobretot demostra, que la implicació familiar en l'educacióefectes en el rendiment escolar dels i les alumnes, i que aquests efectes repercuteixen, més enllà dels i les alumnes en particular, en el centre escolar en general!

Els efectes, però, són més o menys positius en funció de l'estil d'implicació familiar, essent l'estil més comunicatiu o indirecte el que té un efecte més beneficiós en relació al rendiment escolar, en detriment de l'estil més directiu i controlador.

Així doncs, més enllà del centre escolar en el que estudiïn les nostres filles i fills, els pares i mares tenim una alta responsabilitat vers el seu rendiment acadèmic; i no només això: també influïm en el rendiment acadèmic general del centre escolar, doncs l'estudi també demostra que els centres amb famílies amb un estil més comunicatiu i obert contribueixen a minvar les diferències del rendiment acadèmic de l'alumnat, promovent una educació més equitativa!

Escollir escola és una de les grans decisions que les famílies han de prendre; també hauria de ser-ho l'estil parental a adoptar en relació als fills i filles, doncs la seva influència en el seu rendiment educatiu és més que coneguda i evident.
Buf!, ja no sé si jo hi seré a temps...

I més enllà de la responsabilitat de les mares i els pares en particular, aquesta és i ha de ser també una responsabilitat de les polítiques públiques, que han de potenciar i afavorir precisament l'estil parental que més i millor fomenta autonomia dels nostres infants i joves!

Per si no ho han fet, en prenguin bona nota!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada