divendres, 27 de març del 2009

Carta al meu alcalde, que hauria preferit no fer


Aquesta és la carta que avui, com a regidor-portaveu del grup municipal del PSC de Sarrià de Ter, he adreçat a l'alcalde de Sarrià de Ter, per deixar constància de la queixa del nostre grup per la manca d'informació i exclusió del projecte Democràcia a l'escola de l'Ajuntament.A/A Sr. Roger Torrent Ramió
Alcalde-President de l'Ajuntament de Sarrià de Ter

Benvolgut senyor,

Amb aquest escrit volem deixar constància de la queixa del grup municipal del PSC de Sarrià de Ter per haver estat exclòs del programa de l’ajuntament de Sarrià de Ter “Democràcia a l’escola”, que s’està realitzant aquests dies.

Des del grup municipal del PSC valorem molt positivament la iniciativa d’endegar el citat programa, coincidint amb la commemoració del 30è aniversari de les primeres eleccions municipals després de la recuperació de la democràcia. Pensem que pot ser una bona eina per al treball dels valors democràtics i de ciutadania per als alumnes de cicle superior del CEIP Montserrat, alhora que una bona oportunitat de conèixer més de prop l’ajuntament pel que fa a la seves funcions, tasques i responsabilitats.

La nostra queixa es motiva pel fet que com a grup municipal no se’ns ha informat del projecte, dels seus objectius, contingut i abast. Tampoc se’ns ha convidat a participar-hi, ni en la seva definició ni en la seva execució. En aquest sentit pensem que la nostra exclusió, la no participació del grup municipal del PSC de Sarrià de Ter, representat al Ple amb 4 càrrecs electes, suposa una greu mancança, doncs no permet la participació de tots els grups municipals i càrrecs electes que representen els ciutadans i ciutadanes de Sarrià de Ter a l’Ajuntament i al seu Ple.

Des del grup municipal del PSC de Sarrià de Ter considerem que aquest fet s’agreuja sobretot pel caràcter educatiu i pedagògic del projecte, que a criteri nostre queda devaluat per la manca de representació del nostre grup a les reunions que ja s’han fet amb els alumnes de cicle superior. Si l’objectiu del projecte és que els alumnes coneguin l’ajuntament, pensem que és imprescindible la participació activa de tots els grups municipals; mal exemple donem, en aquest cas als alumnes, excloent-ne un deliberadament des d’un principi.

El grup municipal del PSC de Sarrià de Ter va tenir coneixement del programa Democràcia a l’escola a partir d’una intervenció del tinent d’alcalde d’Educació en el plenari del Consell Escolar Municipal (CEM) de Sarrià de Ter, el passat dilluns 2 de març de 2009. Assabentats, que no informats, del projecte, en la mateixa sessió del CEM de Sarrià de Ter el grup municipal del PSC, a través del seu regidor-portaveu i representant al CEM, es va posar explícitament i total a disposició del govern per a participar activament al projecte Democràcia a l’escola en totes i cadascuna de les seves activitats, valorant com a imprescindible la participació de tots els grups municipals representats a l’Ajuntament. A partir d’aquella data i petició expressa, el grup municipal del PSC no ha rebut cap informació ni comunicació ni per part del govern ni per part de l’alcalde respecte al projecte Democràcia a l’escola.

Lamentem profundament haver de formular aquesta queixa, però ens sembla necessària no només per reclamar la justa representativitat que els ciutadans i ciutadanes ens han atorgat, sinó i sobretot perquè considerem que el projecte no és del tot complert ni assoleix plenament els seus objectius sense la participació dels grups representats al Ple, impossibilitant als alumnes de cicle superior conèixer de primera mà els seus legítims representants i grups municipals als quals pertanyen, més enllà si formen part del govern o no.

Atentament,


Roger Casero Gumbau
Portaveu del grup municipal del PSC de Sarrià de Ter


Sarrià de Ter, a divendres 27 de març de 2009


Entregarem una còpia d’aquesta carta a la direcció del CEIP Montserrat de Sarrià de Ter per a la seva informació

----------------------------

pd1: sobre aquesta qüestió també podeu llegir Quan la política no és pedagogia, publicat en aquest bloc el dimarts 24 de març de 2009

pd2: El PSC de Sarrià de Ter presenta una queixa formal a l´alcalde per la seva exclusió al projecte Democràcia a l´escola de l´ajuntament de Sarrià de Ter al CEIP Montserrat. Aquest és el titular de la nota de premsa del PSC de Sarrià de Ter que hem enviat als mitjans.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada