dimarts, 17 de març del 2009

La (inevitable?) fulminació dels serveis socials municipals de Sarrià de Ter

Des de fa mesos que el govern de Sarrià de Ter (ERC+CiU) està preparant l'eliminació dels serveis socials municipals, eliminant no només el servei de titularitat municipal, sinó eliminant també els llocs de treball, l'equip humà que forma l'EBASP (Equip Bàsic d'Atenció Social primària). Com a mínim des de la passada tardor que en preparen la seva extinció, que previsiblement començarà a produir-se a final d'aquest mes de març, amb la proposta del govern de plantilla de personal, que acompanyarà la proposta de pressupost previst per l'any 2009, on com hem dit, previsiblement ja no hi figuraran les places d'educadora social, treballadora social i monitora social.

La decisió està presa i és (sembla) irreversible, malgrat en una reunió mantinguda setmanes enrere amb el regidor de serveis socials, l'hi vaig comunicar (com a regidor – portaveu del grup municipal del PSC de Sarrià de Ter) que nosaltres no només no compartim aquesta mesura sinó que a més li demanàvem que posposessin qualsevol modificació de l'”statu quo” dels serveis socials municipals fins a tenir garantia d'un millor encaix dels serveis socials d'atenció primària de Sarrià de Ter al Consorci de Benestar Social Gironès – Salt. La decisió està presa, però hi ha, encara, molts serrells per tancar, sobretot pel que fa a la situació laboral de les treballadores.

Motivació i oportunitat

El govern municipal (ERC+CiU), i sobretot ERC com a partit que té la regidoria de serveis socials, tenien la motivació des d'abans de les eleccions: ja al seu programa proposaven traspassar els serveis socials al Consorci de Benestar Social Gironès – Salt; ara han trobat l'oportunitat: la crisi econòmica.

Quan arreu s'aplica la màxima que a més crisi més atenció social, a Sarrià de Ter el govern aplica precisament el contrari: a més crisi, menys atenció social. Si els pressupostos i les polítiques del govern marquen prioritats, l'atenció social no és, ni ha estat precisament al llarg d'aquest mandat, una prioritat pel govern municipal d'ERC i CiU a Sarrià de Ter. De fet al llarg d'aquests quasi dos anys de mandat hi ha hagut una preocupant manca de direcció política de l'àrea de serveis socials. No és d'estranyar que ara en vulguin prescindir, si no han valorat ni a l'equip humà ni la seva important, encara que sovint fosca i invisible, feina com es mereixen i han demostrat dia a dia.

De fet és cruelment revelador que argumentin i emmarquin la mesura d'eliminar els serveis socials municipals dins un pla de sanejament per afrontar la crisi. Sembla un acudit dolent, però el cert és que ni tan sols fa gràcia!. Al final un té la sensació que el govern ha estat percebent els serveis socials municipals com un luxe que Sarrià de Ter, i els veïns i veïnes, ni es mereixen ni ens podem permetre, com un paràsit pressupostari que es menja en excés els recursos municipals... Diuen que la despesa de personal és excessiva i, en comptes d'optimitzar serveis, reorganitzar àrees, etc, decideixen fulminar l'equip de serveis socials, llençant a les escombraries la feina feta i l'experiència i coneixements acumulats durant quasi set anys.

L'any 2002, insatisfet amb els serveis socials que aleshores prestava el Consell Comarcal del Gironès a Sarrià de Ter, Josep Turbau, llavors alcalde, va crear els serveis socials municipals de Sarrià de Ter, creant un equip propi de serveis socials, l'EBASP de Sarrià de Ter, que fins avui ha funcionat sense més recursos que els municipals i els que el propi equip ha sabut generar a través de diverses convocatòries de subvencions que han gestionat. Al llarg d'aquests anys no només s'ha construït un nou servei i s'ha consolidat, sinó que el propi EBASP ha estat l'embrió per al creixement i desenvolupament de nous serveis i polítiques, com les de joventut, gent gran i dona i igualtat.

És cert que els serveis socials generen despesa municipal, doncs no només cal pagar el personal, sinó que també es destinen recursos propis per beques, ajuts d'urgència, targes de bus, teleassistència, servei d'atenció a domicili... La despesa jo sempre la justificava i defensava, a l'anterior mandat, essent regidor, entre d'altres àrees, de serveis socials i hisenda, posant en valor el servei que prestàvem als sarrianencs i sarrianenques amb els serveis socials municipals. Les prioritats ara són unes altres...


Com quedaran els serveis socials de Sarrià de Ter?

Amb l'eliminació de l'equip de serveis socials, amb la desaparició dels serveis socials municipals de Sarrià de Ter, el govern ens fa fer un salt enrere de 7 anys, tornant a la situació anterior a l'any 2002. Sarrià de Ter es dilueix, ara no al Consell Comarcal, sinó al Consorci de Benestar Social Gironès – Salt. I el problema no és només la manca de direcció política que Sarrià de Ter tindrà sobre els serveis socials del Consorci (de fet, com ja he dit, ara tampoc hi havia direcció política), el problema és sobretot el nivell de serveis i atenció que el nou EBASP donarà a Sarrià de Ter.

No és el mateix disposar d'un equip de tres professionals a jornada sencera treballant exclusivament a Sarrià de Ter i pels veïns i veïnes de Sarrià de Ter (4.300 habitants), que disposar de tres professionals (la qualitat dels quals en cap moment dubto) a jornada sencera treballant alternativament a Sant Julià de Ramis i Medinyà, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls i Sarrià de Ter, és a dir, amb molt més territori, amb més dispersió i el doble de població.

És a dir, tot el què havia aconseguit Sarrià de Ter, fent-nos nostres unes competències que no ens corresponien, certament, però fent una aposta clara i valenta per apropar els serveis socials als veïns i veïnes, ara es menysprea i s'elimina.

En aquest sentit el PSC de Sarrià de Ter hem demanat al govern que no es precipiti, que no tingui pressa per fer aquests canvis. Entenem que cal encaixar els serveis socials de Sarrià de Ter al Consorci, no podem negar la realitat i en aquest sentit el mapa de serveis socials està canviant i Sarrià de Ter no en pot quedar al marge; però aquest no és el millor encaix...

I altres àrees com joventut i igualtat?

Amb l'eliminació dels serveis socials municipals caldrà veure no només què passa amb l'atenció social primària, sinó també amb la comunitària i amb àrees com les de joventut i igualtat, que actualment portaven l'educadora social i la treballadora social.
En fi, s'obren interrogants i es genera incertesa... sobretot perquè en tot aquest procés el govern municipal no ha estat massa clar, ha esquivat les preguntes al ple que des de l'any passat li hem fet i sobretot ha portat, està portant tot l'afer de personal d'una manera més aviat barroera, amb molt poca sensibilitat vers les treballadores afectades i veient només en l'horitzó l'estalvi en la despesa de personal...

Fa mesos que escric sobre aquesta qüestió en aquest bloc, també n'ha parlat l'Assumpció Vila recentment... i des de fa mesos que als plens de Sarrià de Ter i del Consell Comarcal del Gironès he fet preguntes sobre aquesta qüestió... molt en temo que caldrà que en seguim parlat, i escrivint, els propers dies, les properes setmanes...

------------------------------------

pd1: La carta de navegar, article molt recomanable d'Assumpció Vila al seu bloc.

pd2: també he escrit en aquest bloc, sobre aquest tema:
Sarrià de Ter al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, publicat el dimecres 30 de juliol de 2008.
2a de les 2 preguntes al Ple del CCGi: serveis socials al Consorci BS, publicat el dimecres 24 de desembre de 2008.
L´ajuntament de Sarrià de Ter davant la crisi econòmica. Perspectiva i propostes del PSC, publicat el divendres 23 de gener de 2009.
Els SSAP de Sarrià de Ter al Consorci BS... de quina manera?, publicat el dijous 19 de febrer de 2009.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada