dimecres, 8 d’abril del 2020

Fi de curs?


La crisi pel coronavirus no és la fi del món, però (per moments) ho sembla!

Potser no és la fi del món, afortunadament no és la fi del món!, però sí pot representar la fi de moltes coses, algunes de les quals generen grans debats, com al finalització de les competicions esportives que estaven en dansa, i sí, la finalització, o no, del curs escolar!

L’administració educativa ja ha dit que, tot i el confinament, el curs seguirà endavant, amb un tercer trimestre, a distància i en línia, avaluable. Aquesta situació, sens dubte inèdita, sense precedents, genera molts dubtes i hi ha qui fins i tot qüestiona la decisió i defensa que caldria donar el curs, acadèmicament, per acabat.

Els dubtes són més que evidents i raonables, sobretot perquè ara ens hem vist i veiem en l’obligació, no sé si fent de la necessitat virtut, d’articular una modalitat d’ensenyament i aprenentatge en línia i a distància sense estar suficientment preparats; no estem preparats ni l’administració, ni el professorat, ni l’alumnat, ni les famílies. Per tant afrontem aquest majúscul repte partint d’algunes bones experiències, és cert, però sobretot amb grans dosis d'improvisació i d'assaig i error, tot plegat amanit amb una barreja de il•lusionant creativitat i resignada realitat...

També afrontem aquest majúscul repte sense els recursos materials ni pedagògics necessaris, tot i que amb la bona voluntat de tothom, que no sé si és i serà suficient. I sí, es vetllarà perquè tothom, tot l’alumnat d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i de cicles formatius disposin de l’equipament mínim necessari per a mantenir el contacte amb el professorat i perquè pugui realitzar les seves tasques escolars, és a dir, connexió a internet i algun dispositiu mòbil. Aquesta qüestió possiblement és la més fàcil...

Un altre dubte, una altra qüestió, és com es concretarà la necessària nova definició que el professorat haurà de fer dels criteris d’avaluació, especialment en relació al tercer trimestre. És evident que allò que es preveia, a nivell de continguts i d’aprenentatges, a principis de curs en gran mesura ha quedat obsolet i caldrà adaptar-ho a les circumstàncies del confinament; no sé si es pot fer aquesta adaptació en qüestió de dies, durant aquests dies de (vacances de) Setmana Santa, i encara menys en les circumstàncies actuals de migradesa de recursos, i energia.

Que el tercer trimestre, d’entrada en confinament, sigui igualment avaluable possiblement estressa excessivament a la comunitat educativa, pel que representa de pressió per al professorat, l’alumnat i les famílies. És possible que el pes de l’avaluació final sigui sobretot la valoració i l’avaluació del període presencial, és a dir, dels dos primers trimestres, i que el tercer trimestre serveixi per acabar de matisar i decantar la nota final. De ser aquest el plantejament general, potser ens podríem relaxar una mica i treure’ns pressió, i afrontar aquest tercer trimestre no com un trimestre avaluable, sinó com un trimestre d’aprenentatge sense focalitzar-nos en la nota, sinó en aprendre a aprendre d’aquesta forma diferent!

Davant aquest proper trimestre, però, a mi (i veig que també a molta altra gent) el que em preocupa més és que amb aquesta modalitat en línia i a distància, des de casa, les desigualtats s’accentuïn encara més, ja que l’entorn educatiu (escola) es perd, i amb aquest entorn moltes altres coses (socialització, etc). I sobretot, el que preocupa és el pes que guanya l’espai de casa i familiar, on és evident que hi ha moltes diferències, entre les famílies, pel que fa a recursos, estratègies, competències i habilitats personals i educatives, i no cal pensar només amb l’alumnat amb necessitats educatives especials... A qui deixarem enrere aquest tercer trimestre?

I és que en educació, com en el periodisme, també són clau les 5W,
Who? (Qui?)
What? (Què?)
Where? (On?)
When? (Quan?)
Why? (Per què?)
i per més il·lusió i ganes que hi posem (que n'hi posem), no sé si estem en condicions de donar una resposta òptima als reptes que cada una d'aquestes qüestioins ens planteja davant el fet educatiu i el procés d'aprenentatge en confinament.

A vegades penso que sí, que potser valdria més donar acadèmicament el curs per acabat, potser excepte en els cursos que graduen, i sobretopt dedicar aquest tercer trimestre a experimentar i aprendre, des de casa, en línia i a distància, sense pensar en notes...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada