divendres, 15 de juliol del 2022

"La llibertat..." L'aforisme de la setmana. Any Joan Fuster


L'hàbit fa el monjo, diu la dita, essent l'hàbit el "vestit que denota una professió, un grau, especialment el que usen alguns religiosos i religioses."

Però la segona accepció del diccionari parla d'habitud, de la "disposició relativament estable tendent a reproduir els mateixos actes i assolida per l’experiència." 

Quin hàbit fa el monjo? Aparentment el primer, realment el segon, tot i que sabem que aquest és més difícil d'assolir. 

És amb aquesta accepció d'hàbit que dedueixo que Joan Fuster va escriure aquest aforisme:

"La llibertat és un hàbit, i no resulta gens fàcil d’adquirir. Només s’adquireix amb la pràctica!"

La força d'aquest aforisme és que, per més que sigui un dret, la llibertat no és sinó s'exerceix, i exercir-la requereix esforç, valentia i pràctica, més que el vestit, que una pancarta, una disposició relativament estable... 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada