dijous, 7 de febrer del 2019

I després de la inserció laboral, què?


En programes d’intermediació  laboral com el programa Incorpora, les insercions laborals solen ser la fita principal per assolir. Tant és així que la imatge de fer el cim esdevé oportuna en aquest cas, ja que el que nosaltres oferim a les persones que atenem és un procés, un itinerari, en el qual, com en una ascensió, anem avançant vencent diferents etapes.

Com deia, una de les fites principals del programa Incorpora és aconseguir la inserció laboral de les persones que hi participen, és a dir, un contracte de treball. Però abans és molta la feina que cal fer, ja que es tracta d’un camí molt particular, perquè cada persona parteix d’un lloc diferent i, alhora, té una fita diferent. Per aquest motiu, al programa Incorpora parlem d’itineraris personalitzats, plans d’inserció laboral dissenyats a mida, traçats amb l’orientació laboral dels tècnics Incorpora, el treball de les competències personals i professionals dels usuaris, la millora de l’ocupabilitat mitjançant la formació i, si escau, la preparació de les entrevistes.

Que el camí no és sempre fàcil ni ràpid ho sabem els coordinadors, els tècnics d’inserció i també les persones que atenem des del programa. Per això, quan després d’haver fet un bon recorregut s’aconsegueix una inserció, no podem evitar tenir la sensació d’haver fet el cim, d’haver assolit la fita. Així i tot, per a nosaltres, la inserció laboral no s’acaba aquí. Fet que fa que ens preguntem: què passa quan l’usuari aconsegueix un contracte laboral?

Seguiment i suport després de la inserció
Com deia, aconseguir la inserció laboral és només una de les moltes fites del programa Incorpora. Un cop assolida, cal garantir la continuïtat laboral de l’usuari. Fet que aconseguim mitjançant el seguiment postcontractació a les persones inserides i a les empreses.

Després d’una inserció, el tècnic no desapareix, sinó que continua sent un referent per a l’empresa i la persona, per tal de vetllar pel seu desenvolupament laboral, intervenir en qualsevol incidència, i treballar per consolidar aquell lloc de treball o, en el cas d’una contractació temporal, per continuar treballant amb la persona perquè millori laboralment, i amb l’empresa per continuar responent a les futures necessitats de selecció i contractació.

Durant el seguiment de la persona, registrem en quina situació es troba al cap d’un, tres, sis i dotze mesos després de la contractació. La situació de la persona pot ser certament variada: es pot donar el cas que continuï treballant a la mateixa empresa, que estigui treballant en una altra empresa o que ja no treballi, pel motiu que sigui.

Aquests registres de seguiment postcontractació ens aporten unes dades quantitatives que ens permeten valorar qualitativament la situació de les persones ateses quan han arribat al cim de la inserció. Aquestes accions de seguiment són l’evidència més clara que en realitat, si bé la inserció laboral representa el cim, no és el nostre final de trajecte, perquè l’itinerari laboral continua, bé amb la cerca d’una nova oportunitat laboral o bé amb la consolidació i la promoció de la carrera laboral de l’usuari.

Les dades dels seguiments postcontractació recollides des del 2017 fins al dia d’avui per part de les entitats d’Incorpora Girona indiquen que el 48% de les persones continuen treballant a la mateixa empresa al cap de sis mesos, i que al cap d’un any la meitat continuen treballant a la mateixa empresa o en una altra empresa. Aquestes xifres no ens permeten només donar una resposta quantitativa i qualitativa a la pregunta plantejada, sinó que també ens permeten fixar noves fites amb les persones que atenem i amb les empreses a qui donem servei.

Així, doncs, una inserció laboral no és sempre un punt final, més aviat és un punt i seguit en el qual el seguiment posterior esdevé clau en la consolidació de la feina i, si és possible, el desenvolupament de la carrera professional, o en la cerca de noves oportunitats laborals si, pel motiu que sigui, s’acaba el contracte.

Article publicat al web Incorpora.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada