dimecres, 13 de febrer del 2019

Trobar feina als 61 anys

Foto: Incorpora de "la Caixa"

Trobar feina als 61 anys sembla un miracle, però no ho és!

No és un miracle però ens enganyaríem si pensem que, pel fet de no ser un miracle (perquè no ho és) és senzill! Les dades ens ajuden a entendre la realitat i en aquest cas les recollides en un informe de la Fundación Adecco conviden a la reflexió.

Segons les dades de l'EPA (Enquesta Població Activa) del darrer trímetre de 2018, la desocupació en general va ser inferior a la de les dades del darrer trimestre de 2017, també la desocupació de les persones majors de 55 anys, passant de 532.700 persones majors de 55 anys desocupades a finals de 2017 a 497.400 a finals de 2018.

L'informe, però, lluny de caure en l'optimisme immediat d'aquestes dades (que si més no cal valorar positivament) ens fa mirar un xic més lluny, observant algunes dades amb una major perspectiva, en aquest cas la perspectiva que ens dóna una dècada.

Una primera mirada és l'increment de desocupació de totes les edats comparant les dades del 2008 i les de 2018, i fent-ho també amb la desocupació entre els majors de 55 anys; mentre que el diferencial (entre 2008 i 2018) de la desocupació en totes les edats és del 3%, entre les persones desocupades majors de 55 és del 126%!

Aquesta dada s'explica sobretot per l'increment que la desocupació de les persones majors de 55 anys ha tingut aquesta darrera dècada en relació a la desocupació total: mentre que al 2008 representaven el 6,9% del total de persones desocupades, al 2018 la desocupació de les persones majors de 55 anys va representar el 15,1% del total!

Les dades no conviden massa a l'optimisme, i és cert que fenòmens com l'edatisme influeixen negativament en la inserció laboral de persones majors de 55 anys, fins i tot de menys edat! Però tot i això, tot i l'evidència de les dades i l'efecte que la demografia té i tindrà sobre elles ara i en el futur (envelliment de la població, piràmide invertida), em resisteixo a admetre que trobar feina als 61 anys sigui un miracle!

Les insercions laborals de persones majors de 45 anys al 2018 al grup Incorpora Girona van incrementar un 8% respecte a les de 2017, i en dades globals del 2017 del programa Incorpora el 80% de les persones majors de 45 anys treballaven a la mateixa empresa sis mesos després d'assolir una inserció laboral, essent un dels percentatges més alts, juntament (i no és sorpresa) amb el de les persones amb discapacitat.

Trobar feina als 61 anys sembla un miracle, però no ho és! En Robert n'és un bon exemple i, en el seu cas (com en el de molts més) la clau és l'actitud!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada