dimecres, 25 de febrer del 2009

Què passarà amb els serveis socials de Sarrià de Ter?

Des del moment en què el pacte ERC-CiU es va segellar a Sarrià de Ter des del PSC de Sarrià de Ter vam veure perillar la constinuïtat dels serveis socials municipals. Aleshores, a principis de juny del 2007, abans de la constitució del nou consistori, ja ho vam manifestar:

El grup del PSC acceptem amb responsabilitat, compromís i treball el nou paper d´oposició a l´Ajuntament de Sarrià de Ter, preocupats, en un principi, pel risc de retrocés en les polítiques socials si els dos grups compleixen amb el seu programa, esperant que l´equip de serveis socials no estigui, els propers mesos, sentenciat.

Els mesos hauran estat, possiblement, menys de 24, és a dir, menys de dos anys... Fèiem la nostra afirmació perquè dels tres grups municipals amb regidors a l’ajuntament, el PSC de Sarrià de Ter era l'únic que defensava la continuïtat dels serveis socials municipals. El programa d'ERC, que és qui té l'alcaldia i la regidoria de làrea, apostava clarament per passar els serveis socials al Consorci de Benestar Social Gironès Salt. Aquestes eren les nostres propostes al programa electoral:

Serveis Socials, els serveis per les persones

. Ampliarem el nombre d'aparells de teleassistència i les ajudes tècniques per a persones dependents.

. Crearem l´observatori per la convivència, un programa comunitari de resolució de conflictes amb la participació de les entitats i les escoles.

. Establirem, de manera coordinada amb el Consell Comarcal, un Pla d´acollida a la població de procedència estrangera amb la finalitat de facilitar-los la integració.

. Seguirem aportant recursos per destinar als Ajuts d´Urgència Socials per atendre situacions de risc social.

. Cooperarem amb el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i amb els Serveis Socials de l´ajuntament de Girona, per promoure polítiques socials de manera conjunta a la comarca.


D’altra banda en un article del número 66 de la revista Parlem de Sarrià signat com a portaveu del grup municipal del PSC de Sarrià de Ter sobre L'ajuntament de Sarrià de Ter davant la crisi econòmica. Perspectiva i propostes del PSC, apuntava alguns apunts sobre el pressupost 2009 i alguns dels seus riscos. I aquest és un dels riscos que apuntava a l’article:

Al nostre entendre els riscos en el cas concret de Sarrià de Ter passen per la possibilitat d'externalitzar alguns serveis, essent els serveis socials d'atenció primària els que poden estar, d'entrada, en el punt de mira. El conveni d'adhesió signat i aprovat al mes de juliol de l'ajuntament de Sarrià de Ter al Consorci de Benestar Social Gironès – Salt representa, malgrat els nostres advertiments i cauteles, tenir la via oberta per què el govern es desprengui dels serveis socials traspassant-los al consorci, fet que, des del nostre punt de vista, suposaria una pèrdua del nivell de servei i atenció dels serveis socials als veïns i veïnes de Sarrià de Ter. Naturalment caldrà veure si aquesta sospita s'esdevé i, arribat el moment, en quines condicions quedaria l'equip de serveis socials del Consorci de benestar Social per a Sarrià de Ter.

Sembla que, malauradament, el què des de mitjans del 2007 hem estat dient des del PSC de Sarrià de Ter es complirà: sempre hem tingut la sensació que l’actual govern de Sarrià de Ter volia, vol, desballestar els serveis socials municipals, és a dir, prescindir de l’equip humà i de la feina que aquesta fa...

De moment als plens municipals el govern municipal, el regidor de serveis socials i l’alcalde, han donat poques pistes, però suficients per entreveure la seva voluntat política de prescindir dels serveis socials municipals. Més claredat i nitidesa hem vist per part del Consell Comarcal i en concret del conseller responsable de l’àrea de serveis socials, qui ha manifestat clarament la voluntat del govern municipal de prescindir dels serveis socials municipals i que sigui el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt qui presti aquests serveis a Sarrià de Ter [2a de les 2 preguntes al Ple del CCGi: serveis socials al Consorci BS].

Els propers dies, potser les properes setmanes, sortirem de dubtes...

--------------------------------

pd: sobre aquest tema també he escrit:
Sarrià de Ter al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, publicat el dimecres 30 de juliol de 2008.
2a de les 2 preguntes al Ple del CCGi: serveis socials al Consorci BS, publicat el dimecres 24 de desembre de 2008.
L'ajuntament de Sarrià de Ter davant la crisi econòmica. Perspectiva i propostes del PSC, publicat el divendres 23 de gener de 2009.
Els SSAP de Sarrià de Ter al Consorci BS... de quina manera?, publicat el dijous 18 de febrer de 2009.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada