dimarts, 20 de gener del 2009

Campanya del FCC d'ajut a Gaza

Aquesta és la campanya de solidaritat amb Gaza que el Fons Català de Cooperació ha iniciat recentment. La campanya consta d'una proposta de resolució per la seva aprovació als plens municipals i una campanya de recollida de diners per l'ajut humanitari d’emergència, que es coordinarà amb UNRWA, l’agència de les Nacions Unides encarregada de l’assistència als refugiats palestins.

Aquesta és la carta que han rebut els municipis, juntament amb la proposta de resolució, que també recull el compromís de l'ajuntament amb la campanya d'ajut humanitari d'emergència.

RESPOSTA A LA CRISI HUMANITÀRIA A GAZA

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament fa una crida als ajuntaments a sumar-se a la resposta davant la situació de crisi humanitària que està patint la població civil de la Franja de Gaza d’ençà el passat 27 de desembre, provocada per l’ús desproporcionat de la força per part del Exèrcit israelià, el qual, amb la seva escalada militar i d’invasió de la zona està provocant centenars de víctimes civils entre les quals es comptabilitzen una significativa proporció d’infants. Aquesta actuació és absolutament inacceptable par part de la Comunitat Internacional ja que s’està vulnerant indiscriminadament el Dret Internacional i Humanitari. Així com també ho és la política practicada per Hamas i altres organitzacions armades, les quals conculquen el dret dels israelians a la seguretat, afectant també a la població civil.

La situació és d’extrema gravetat i demostra, un cop més, que la solució al conflicte no és una resposta militar. L’ús desproporcionat de la força no serà mai garantia de seguretat per l’Estat d’Israel, ans el contrari, generarà un espiral de violència i odi que impossibilitarà avançar vers una solució justa i perenne del conflicte que permeti la coexistència pacífica de dos pobles històricament assentats i destinats a conviure en un mateix territori.

Els Governs Locals són conscients del paper que tenen, per la seva proximitat i responsabilitat amb la ciutadania, en els processos de diplomàcia municipal i de construcció de la Pau. En aquest context, el Fons Català de Cooperació com a espai municipalista de treball en aquesta direcció, ha obert una campanya, el projecte 2020. RESPOSTA A LA CRISI HUMANITÀRIA A GAZA, de suport i de cooperació a la població. Els ajuts humanitaris d’emergència es coordinaran amb UNRWA, l’agència de les Nacions Unides encarregada de l’assistència als refugiats palestins.

Així, es proposa als municipis i ens supramunicipals catalans:

L’aprovació de la resolució adjunta.
La participació en el projecte esmentat, per a la qual cosa us adjuntem el full de compromís corresponent.

Us animem a sumar-vos a la campanya i aprofitem l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ A APROVAR PEL PLE MUNICIPAL

Resolució del/s Grup/s ......../........ de.............. sobre l’actual conflicte al Pròxim Orient

La Franja de Gaza està patint una tragèdia humanitària d’ençà el passat 27 de desembre, provocada per l’ús desproporcionat de la força per part del Exèrcit israelià, el qual, amb la seva escalada militar i d’invasió de la zona està provocant centenars de víctimes civils entre les quals es comptabilitzen una significativa proporció d’infants. Aquesta actuació és absolutament inacceptable par part de la Comunitat Internacional ja que s’està vulnerant indiscriminadament el Dret Internacional i Humanitari. Així com també ho és la política practicada per Hamas i altres organitzacions armades, les quals conculquen el dret dels israelians a la seguretat, afectant també a la població civil.

La situació és d’extrema gravetat i demostra, un cop més, que la solució al conflicte no és una resposta militar. L’ús desproporcionat de la força no serà mai garantia de seguretat per l’Estat d’Israel, ans el contrari, generarà un espiral de violència i odi que impossibilitarà avançar vers una solució justa i perenne del conflicte que permeti la coexistència pacífica de dos pobles històricament assentats i destinats a conviure en un mateix territori.

Davant d’un context com l’actual, marcat per una greu crisi humanitària i colpit per les greus conseqüències del conflicte envers l’estabilitat regional en el Pròxim Orient i també en l’àmbit global, manifestem la necessitat de reforçar i unificar el rol polític de la UE en la resolució del conflicte. En aquest procés la interlocució amb la nova administració nord-americana esdevé cabdal per garantir una resolució del conflicte mitjançant un acord estable basat en la constitució de dos Estats, donant a israelians i palestins la possibilitat de viure en pau i seguretat, els uns amb els altres. Aquesta és una contribució cabdal vers la construcció d’una nova estructura pacífica i de seguretat regional a la zona.

Els Governs Locals són conscients del paper que tenen, per la seva proximitat i responsabilitat amb la ciutadania, en els processos de diplomàcia municipal i de construcció de la Pau. Seguint l’impuls del Fons Català de Cooperació com a espai municipalista de treball en aquesta direcció i considerant especialment els principis i conclusions de la Xarxa Europea de Ciutats per la Pau al Pròxim Orient, reunida a Barcelona el 9 de gener i assumint els posicionaments de la Declaració del Consell Català de Foment de la Pau de 8 de gener d’enguany, fem una crida a la Comunitat Internacional, especialment a la Unió Europea, a actuar amb més determinació per tal d’aconseguir:

1.El cessament immediat de les hostilitats per part de tots els contendents i el compliment de la resolució 1860 del Consell de Seguretat de l’ONU, adoptant totes les mesures necessàries per a evitar baixes a la població civil.

2.L’obertura immediata d’un passadís d’ajut humanitari i la provisió urgent de tots els recursos necessaris per donar suport d’emergència a la població de la Franja de Gaza.

3.Garantir la protecció de la població civil i la satisfacció dels seus drets i necessitats fonamentals.

4.La creació d’un mecanisme internacional de coordinació i supervisió de l’alto al foc el qual garanteixi una vida digna a la població palestina de Gaza i la seguretat a la població israeliana. La UE pot contribuir-ne activament a la consecució d’aquest objectiu, reprenent la seva Missió d’Observació a Rafah.

5.L’inici sense demora del diàleg polític entre totes les parts que possibiliti un acord per a una Pau justa i perdurable, basada en les resolucions de les Nacions Unides, conforme al Dret Internacional i sota el principi de “Dos Estats per a Dos Pobles”.


Per tot això, convidem al govern local de ........................... a assumir un triple compromís per la Pau:

1.Promoure iniciatives de solidaritat de caràcter urgent en favor de les col·lectivitats locals i de la població civil de la Franja de Gaza.

2.Coordinar accions pròpies de suport i cooperació a la població de Gaza. Els ajuts humanitaris d’emergència es coordinaran amb UNRWA, l’agència de les Nacions Unides encarregada de l’assistència als refugiats palestins. Els ajuts per a la reconstrucció es faran seguint els criteris habituals del Fons. El compte corrent habilitat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és el 2100-3200-96-2500029627, destinant l’Ajuntament (o altra entitat supramunicipal) de ........................... la quantitat de ......................... de la partida ....................... del pressupost 2009.

3.Fer valdre la nostra pròpia veu per tal de promoure un cessament immediat de les hostilitats. Donar coneixement d’aquesta resolució al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, als grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya, a la presidència del Govern de la Generalitat, del Govern de l’Estat i al Parlament Europeu

-----------------------------------

pd: sobre aquesta qüestió també he escrit
Gaza pateix... hi ha solucions?, publicat el dimecres 7 de gener de 2009.
La dificultat de ser pro-israelí a Catalunya, publicat el 8 de gener de 2009.
Manifestació a Girona contra el genocidi de Gaza, publicat el divendres 16 de gener de 2009.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada