divendres, 23 de gener del 2009

L'ajuntament de Sarrià de Ter davant la crisi econòmica. Perspectiva i propostes del PSC

Bloc d'habitatges de protecció oficial inacabats, de moment, a Sarrià de Ter.

Article publicat al número 66 de la revista Parlem de Sarrià signat com a portaveu del grup municipal del PSC de Sarrià de Ter.


Feia mesos que s'anava anunciant i ara ja hi som de ple: estem en crisi. La crisi a Sarrià de Ter no ens és aliena, doncs la notem els veïns i veïnes, la noten les empreses, les indústries, els comerços... Són temps difícils i més que ho seran, els propers mesos.

Des de la perspectiva municipal la situació de crisi econòmica té una afectació directa a la gestió municipal, sobretot a la gestió pressupostària i fiscal. Per un costat la crisi immobiliària ha frenat el la construcció, aturant o posposant, esperant temps millors, la urbanització de les segones fases dels sectors Cobega i del Camp dels Socs. També s'està produint un alentiment en el ritme de construcció dels habitatges iniciats, sobretot en el sector del Camp dels Socs. Aquests fets es tradueixen, a nivell municipal, en un decrement del nivell de llicències d'obra, de llicències de primera ocupació i en un estancament del padró d'IBI, fet que suposa un decrement dels ingressos municipals.

Aquesta circumstància no seria especialment preocupant si el finançament dels ajuntaments no hagués pivotat preferentment, els darrers anys, sobre la construcció, o en altres paraules, si ens ajuntaments rebéssim, per part de les altres administracions (la central i l'autonòmica) el finançament just i que ens correspon, donat el nivell de serveis i prestacions que donem als ciutadans.

Altres dificultats a les quals hem hagut de fer front a Sarrià de Ter, a nivell d'ingressos, tenen a veure amb la indústria paperera: el trasllat de l'empresa Manipulats del Ter de Sarrià de Ter a Sant Gregori ha suposat un notable decrement d'ingrés de l'IAE una altra de les principals fonts d'ingrés municipal. Caldrà veure com evoluciona la complexa situació de crisi actual, especialment a la resta d'indústries papereres que tenim al municipi. Sarrià de Ter és un poble eminentment industrial, específicament paperer i, com ja ha viscut en altres moment de crisi, tard o d'hora la crisi també pot afectar a alguna de les indústries que tenim a Sarrià de Ter.


Des de la perspectiva dels veïns i veïnes, els efectes de la crisi es tradueixen en un augment de persones aturades, en un decrement dels ingressos familiars i, necessàriament, amb una major necessitat de serveis i prestacions socials. Paral·lelament també es produeix, amb aquesta conjuntura, una major contenció en el consum, accentuada de moment en el sector automobilístic, però que poc a poc s'anirà estenent a d'altres sectors, sobretot, es calcula, a partir de l'any vinent.

L'ajuntament, doncs, no és immune a la crisi, en percep i pateix les conseqüències des de múltiples perspectives. Per un costat tenim un decrement en els ingressos provinents de l'IBI i l'IAE, per un altre costat hi ha necessitat de fer front a majors despeses, sobretot en prestacions socials per a les famílies que, veient reduïda la seva renta per capita, poden accedir a les beques i ajudes municipals, així com la necessitat de reforçar el servei de promoció econòmica per donar resposta a l'increment de persones en situació d'atur.

Davant aquesta situació hi ha dos moments, en la gestió política i municipal, on es poden prendre certes decisions: la proposta de modificació de les ordenances fiscals, és a dir, els impostos i taxes, i la proposta del pressupost municipal per al proper any.


Els impostos municipals, la proposta del PSC

Al ple del mes de setembre és quan a Sarrià de Ter, des de fa molts anys, aprovem la modificació de les ordenances fiscals, és a dir, els impostos i taxes per al proper any. Aquest any el grup municipal del PSC hem presentat al ple, com ho vam fer l'any passat, les nostres propostes, que malauradament, també com l'any passat, no han passat d'això, de propostes.

Conscients de la complexa i difícil situació econòmica la nostra proposta seguia tres conceptes bàsics: seguir amb la proposta d'augment moderat, sempre per sota de l'IPC, intensificant les bonificacions i facilitant el pagament dels impostos als contribuents, i finalment vetllant per no minvar excessivament la capacitat d'ingrés municipal, garantint així la prestació de serveis als veïns i veïnes. Tal i com vam manifestar, la proposta del PSC no incrementa en excés la pressió fiscal dels nostres conciutadans, alhora que no posa en crisi la capacitat d’ingrés municipal, garantint i vetllant pel correcte i suficient finançament dels serveis i els equipaments municipals.

El PSC vam plantejar un augment moderat del tipus impositiu de l'IBI al 2% i un augment de les taxes al 3,5% amb una ampliació de les bonificacions, a partir de la proposta que ja vam fer l'any passat.

Pel que fa a l'IBI, a part de tornar a demanar la possibilitat del pagament fraccionat pels contribuents que tenen domiciliat el pagament, també vam proposar passar del 30% al 50% la bonificació de l’import de l’IBI per a famílies nombroses amb ingressos inferiors a 36.000 €.

Pel que fa a la proposta del govern de congelar l'IBI, l’estalvi que pot suposar aquesta mesura és més aviat relatiu a nivell particular, representant, fent un càlcul ràpid aproximat, el cost d’un cafè al mes per cada contribuent, mentre la quantitat que deixarà de recaptar l’Ajuntament serà més rellevant, al voltant d'uns 20.000 €. Ens sembla que la nostra proposta s’ajusta més a les necessitats de les famílies, rebaixant la pressió fiscal i flexibilitzant-ne el pagament, sense posar en situació de risc, a curt o mig termini, la capacitat d’ingrés municipal a partir d’un dels pocs impostos que els municipis tenim transferits.

El PSC, veient que les nostres propostes eren novament menystingudes pel govern, vam abstenir-nos a la seva proposta de modificació d'ordenances fiscals.

MILLORES DEL PSC PER LES ORDENANCES FISCALS 2009

IBI
- Passar del 30% al 50 % en la bonificació per a famílies nombroses
- Fraccionament del pagament per als domiciliats (60-40)

Taxa escombraries
- Bonificació 25%: joves emancipats menors de 30 anys, famílies nombroses, famílies
monoparentals
- Bonificació 10%: ús de la deixalleria comarcal (proposta de mínim 6 vegades)
- Bonificació 90%: petits industrials i comercials que disposin d’una certificació ambiental
- Bonificació 30%: petits industrials i comercials que acreditin l'inici del procés per obtenir una certificació ambiental
- Bonificació 40%: petits industrials i comercials que acreditin selecció i tractament propi de la FORM i restes vegetals

El pressupost 2009 i alguns dels seus riscos

Malgrat encara és aviat, de ben segur que el govern ja pensa, després de l'aprovació de les ordenances fiscals, amb el pressupost 2009. Des del nostre punt de vista davant aquesta situació de crisi l'exigència en cercar l'eficiència dels serveis i prestacions municipals és major, encara que aquesta ha de ser sempre una premisa a tenir present, amb o sense crisi.

Aquests darrers mesos estem veient com algunes empreses semblen voler aprofitar la conjuntura econòmica per fer reduccions de plantilla o canvis estructurals amagats rere expedients de regulació d'ocupació que, fins i tot des de l'administració, s'han posat sota sospita. Aquesta temptació la poden tenir, també, els ajuntaments, que davant la migradesa d'ingressos municipals, cerquin mesures de reducció de despesa amb canvis estructurals a les plantilles de personal i en alguns dels seus serveis.

Al nostre entendre els riscos en el cas concret de Sarrià de Ter passen per la possibilitat d'externalitzar alguns serveis, essent els serveis socials d'atenció primària els que poden estar, d'entrada, en el punt de mira. El conveni d'adhesió signat i aprovat al mes de juliol de l'ajuntament de Sarrià de Ter al Consorci de Benestar Social Gironès – Salt representa, malgrat els nostres advertiments i cauteles, tenir la via oberta per què el govern es desprengui dels serveis socials traspassant-los al consorci, fet que, des del nostre punt de vista, suposaria una pèrdua del nivell de servei i atenció dels serveis socials als veïns i veïnes de Sarrià de Ter. Naturalment caldrà veure si aquesta sospita s'esdevé i, arribat el moment, en quines condicions quedaria l'equip de serveis socials del Consorci de benestar Social per a Sarrià de Ter.

La contenció en la despesa ha de ser la clau del pressupost 2009, començant, naturalment, per la congelació de les partides protocol·làries i d'indemnitzacions i salaris dels càrrecs electes, és a dir, de tots els regidors. Caldrà afinar el llapis, replantejar despeses algunes excessives i esprémer l'eficiència dels serveis.

Caldrà fer front a les conseqüències derivades de la situació de crisi, reforçant l'àrea de promoció econòmica municipal i les prestacions socials per ajudar a les persones aturades i a les famílies que han vist minvar, algunes de manera preocupant, els seus ingressos.

Són temps difícils per a tothom, per a les famílies, per a les empreses, per al comerç, per a les administracions. Cal posar sobre la taula, des de l'ajuntament, mesures, estratègies i propostes d'actuació, comptant amb les altres administracions, per mantenir la capacitat municipal per prestar els serveis que els veïns i veïnes reclamen, cercant més l'eficiència que el titular a partir de mesures, com la congelació de l'IBI, que tota sola no contribueix a minimitzar la pressió fiscal de les famílies.

Des del PSC seguirem treballant i fent propostes, com hem fet sempre, al govern i fora del govern, per donar a Sarrià de Ter el nivell de serveis i prestacions que els nostres veïns i veïnes necessiten, vetllant alhora per la capacitat de l'ajuntament per poder-los mantenir. Les nostres propostes per les ordenances fiscals no han estat assumides pel govern, però seria desitjable un major nivell de consens, i per tant de participació de tots els grups municipals, al pressupost 2009.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada