dimarts, 16 de desembre del 2008

Algunes conclusions de Trencant Motllos


Els passats 4 i 5 de desembre es van celebrar, a Sant Boi de Llobregat, les jornades “Trencant Motllos, el repte de l’ocupació per a persones amb una discapacitat que modifica el seu perfil de competències”, organitzades per la Fundació ECOM, la Federació ACAPPS, ACTAS, AMMFEINA i Fundosa Social Consulting. [Nota de premsa posterior d'ECOM: Més de 200 persones presents al seminari sobre inserció laboral, ‘Trencant Motllos’, coorganitzat per la Fundació ECOM]

Per qüestions d'agenda el dijous dia 4 no hi vaig poder assistir, pel què em vaig perdre tot això:

09.30 Inauguració.

• Sra. Sara Berbel, Directora General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball, Departament de Treball. Generalitat de Catalunya
• Sra. Ma. José Vázquez, Presidenta d’ECOM
• Sr. Raimon Jané, President d’ACAPPS
• Sr. Àngel Longan, President d’AMMFEINA
• Sr. Glòria Canals, Presidenta d’ACTAS
• Sra. Núria Sanz, Directora de FSC

09.45 Un any de Polítiques per a la Igualtat d’Oportunitats en el Treball i de l’Estratègia d’Inserció Laboral per a persones amb discapacitat a Catalunya 2008-2010, a càrrec de la Sra. Emília Pallàs, Subdirectora General de Polítiques Laborals per a la Diversitat.

10:30 Ponència Polítiques socials i sociolaborals en temps de crisi, a càrrec del Sr. Jordi Turull, President de la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament de Catalunya. Exprofessor de Polítiques Sociolaborals a la UAB.

12:00 Lliçons de l’experiència.

Taula d’empreses A. Modera Sra. Caterine Galaz, periodista.

o DECOTEC PRINTING, Sra. Mireia Carreño, Directora de RRHH
o Agrupació Tèxtil FAGEPI, Sr. David García, Gerent
Creació de llocs de treball per a persones amb malaltia mental

o Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Sra. Maite Peris, Directora de Promoció Corporativa i Relacions Públiques

o Port Aventura, Sra. Anna Poy, Resp. de Reclutament, Selecció i Desenvolupament del Departament de RRHH

16:00 Lliçons de l’experiència. Taula d’empreses B. Modera Sr. Rodrigo Prieto,
periodista.

o SAGE , Sr. Ignasi Garreta, Director de Selecció, Formació i Desenvolupament

o CAPGEMINI Consulting Technology, Sr. Fernando Relinque, Vicepresident de
RRHH i Comunicació

o REPSOL, Sr. José Alejandro Bascuñan, Resp. del Centre de Formació
o ACCENTURE, Sr. Carlos Carpintero, Gerent
L’experiència de CENTE (Centre d’Estudi de Noves Tecnologies). Col·laboració entre Fundación ONCE, Microsoft España y Accenture

El segon dia, divendres 5 de desembrem, el programa va ser aquest:

09.30 Grups de treball:

• Cultura d’empresa i inserció de persones amb discapacitat:
El paper dels comandaments intermedis, dinamitzat per AMMFEINA

• Recursos per a la inserció laboral, dinamitzat per FSC

• Valoració de llocs de treball i avaluació de suports, dinamitzat per ACAPPS

• Companys i companyes de treball com a suports “naturals”, dinamitzat per ACTAS

• Perfil Professional dels tècnics d’acompanyament a la inserció i necessitats de formació contínua, dinamitzat per ECOM

12.00 Ponència: Les empreses i la diversitat: Gestió de grups heterogenis
A càrrec de la Sra. Myrtha Casanova, presidenta de l’Institut Europeu per a la Gestió de la Diversitat. Professora de Gestió de la Diversitat a ESADE

13:00 CONCLUSIONS I CLOENDA
A càrrec de la Sra. Ma. José Vázquez, presidenta d’ECOM, l’Il·lm. Sr. Jaume Bosch , Alcalde de Sant Boi de Llobregat i l’Hble. Sra. Mar Serna, Consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya

El divendres sí que vaig assistir-hi i el cert és que se'm va girar feina. Dels cinc grups de treball vaig participar al primer, Cultura d’empresa i inserció de persones amb discapacitat: El paper dels comandaments intermedis. Dins aquest grup, la prop de trenta assistents ens vam dividir amb tres subgrups per treballar, en petit comitè, tres aspectes relacionats amb la cultura d'empreses:

1.- Responsabilitat Social Corporativa

2.- Necessitats d'informació (formació?) als comandaments intermedis

3.- Col·laboració amb patronals, cambres de comerç, gremis i altres organitzacions empresarials

A l'hora de decidir en quin grup anar ho vaig veure molt clar: el tercer, col·laboració amb patronals, cambres de comerç, gremis i altres organitzacions empresarials.

Cada subgrup teniem unes indicacions prèvies de caràcter organitzatiu i metodològic, que ara no venen al cas... El fruit del nostre treball havia de ser recollit en unes breus conclusions. Escollit portaveu del subgrup em va tocar el paper de conduir i moderar el debat, així com recollir i sintetitzar les conclusions, que van ser degudament entregades finalitzat el treball dels grups.

Malgrat totes les conclusions recollides per tots els grups de treball (i subgrups) seran redactades i publicades, reprodueixo les conclusions del nostre subgrup, que havien de respondre a aquestes tres qüestions:

. Paper que poden (i han de fer) les entitats empresarials
. Experiències dels participants amb les entitats empresarials
. Idees, estratègies...

Abans d'entrar en aquests aspectes vam fer unes consideracions prèvies:

Es reclama el compliment de la LLISMI per part de les empreses i les administracions.

Es valora la necessitat d'establir convenis, a part d'entitats empresarials i empreses, amb administracions i sindicats.

Es valora la necessitat de reforçar el nostre paper de "lobby" fort i unit per ser un interlocutor vàlid per adquirir compromisos amb les grans patronals i entitats empresarials.

S'evidencia la necessitat de definir més els perfils a l'hora de concretar les ofertes laborals, per evitar generar falses expectatives.

. Paper que poden (i han de fer) les entitats empresarials.

A través del seu compromís formal i institucional (polític) derivat de la signatura de convenis de col·laboració, han de ser una corretja de transmissió dels objectius i acords dels convenis als seus associats.

Han de jugar el paper d'intermediació entre les entitats socials i les empreses

. Experiències dels participants amb les entitats empresarials
Després de la fotografia de la signatura del conveni, massa sovint es produeix un buit. Cal donar vida als convenis.

Es valora que els convenis haurien de ser més concrets, no només manifestar voluntats.

Els convenis han d'arribar i ser participats pels càrrecs intermitjos. No es poden quedar només al nivell institucional, han de tenir una dimensió i concreció més tècnica.

. Idees, estratègies...

Participar activament (nosaltres) en òrgans/espais de reunió/decisió de les entitats empresarials (comissions, etc). No hem d'anar-hi, hem de ser-hi!.

Hem de treballar, també, amb les entitats empresarials més petites, més arrelades i vinculades al nostre territori. No centrar-nos només amb les grans entitats empresarials.

Hem de canviar el nostre discurs: som entitats sòlides, ben gestionades, professionals, competents i competitives que oferim serveis de qualitat que rsponen a les necessitats dels empresaris. Els hi oferim: compliment de la Llismi, RSC i altres serveis a les empreses (consultoria, RRHH, assessorament...).

Hem de donar valor a les bones pràctiques/experiències de les empreses.

Les entitats empresarials ens poden donar eines a nivell de coneixement del món empresarial, de discurs, d'orientació i eines per conèixer els interesos dels empresaris.

Les entitats empresarials haurien de fer formació sobre inserció de persones amb discapacitat als comandaments intermitjos de les empreses, comptant amb nosaltres.

Entre tots (empreses i entitats empresarials, administracions, sindicats i entitats socials) hauriem de crear taules teritorials de participació, seguiment i avaluació del compliment i implantació de la Llismi i la RSC.


Ara caldrà esperar que ens arribin totes les conclusions de tots els grups...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada