dimecres, 8 de juny del 2022

Els deures de la mobilitat escolar sostenible


Ens apropem a final de curs i no cal esperar a tenir les notes per saber que a nivell de mobilitat escolar a Girona tenim deures pendents.

No ho tenim tot per fer, és cert, que entre una cosa i l'altra ja s'ha anat avançant, tot i que no prou, no suficientment. Una cosa poden ser els camins escolars segurs, l'altra la designació de les coordinacions de mobilitat, però resta molt per fer i per millorar.

D'entrada convé recordar que ara ja sabem, científicament, que la contaminació de l’aire i el soroll influeixen negativament en el rendiment escolar, pel que les escoles i el seu entorn haurien de tendir a ser, dins les seves possibilitats, entorns més pacificats a nivell de trànsit, més lliures de contaminació i sorolls.

La Zona de Baixes Emissions pot contribuir-hi, naturalment, però caldria prendre més mesures. Una és promoure més la mobilitat sostenible per a que l'alumnat accedeixi a les escoles, mitjançant el transport urbà o l'ús de la bicicleta. Aquestes mesures requereixen planificació i inversió, i sobretot una millor coordinació entre les àrees d'educació, mobilitat i sostenibilitat.

I és en aquest punt, en aquesta coordinació, que també hi ha molt marge de millora. Per començar potenciant la participació de les famílies, representades per les AFA i AMPA, en els espais de treball i decisió, per exemple en relació al treball que l'Ajuntament fa amb les coordinacions de mobilitat de les escoles de primària, un espai de treball en el que les famílies de moment no hi tenim veu, tampoc vot.

També la implicació dels instituts en aquest espai de treball, que la mobilitat sostenible i els entorns pacificats no han de ser només cosa de l'educació primària. Les AFA i AMPA de secundària també volem involucrar-nos, empènyer, per disposar d'uns entorns més pacificats, d'una mobilitat més sostenible al voltant dels instituts.

I un pas més seria establir un espai de treball més permanent entre mobilitat i educació, construir els vasos comunicants necessaris que permetin que la planificació educativa no es faci, com es fa ara, a cegues i d'esquenes a la mobilitat, quan precisament la mobilitat és un factor clau, i crític, de la planificació escolar.

La planificació escolar i la mobilitat han d'esdevenir actius per a combatre la segregació escolar, per a fomentar l'equitat educativa, i alhora per a promoure una mobilitat més sostenible, menys contaminant, que no només contribueixi a la millora de la qualitat de vida de tothom, que contribueixi també a la millora del rendiment escolar.

Tenim deures pendents, també les AFA i AMPA, i tenim ganes de ser-hi i de fer-los. No es pot planificar la mobilitat escolar sense comptar amb les famílies. Per nosaltres no serà ni quedarà...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada