dijous, 7 de novembre del 2013

Innovació més enllà de l’empresa


Penseu en la innovació… No penseu en idees innovadores, sinó en la innovació, en la paraula innovació. Pensant en la innovació hi ha d’altres termes que, inevitablement, ens vénen al cap, entre ells, ben segur, el terme empresa.

Tradicionalment hem vinculat el terme innovació amb el món de l’empresa; són les empreses les que innoven, no només en productes, també en processos. I si bé aquesta associació pot semblar, des d’una perspectiva històrica, lògica, avui la innovació ja no és, només, patrimoni de l’empresa.

Hi ha innovació més enllà de l’empresa? Administracions públiques i entitats del tercer sector social fa anys que innoven, tot i que no sempre la seva innovació ha estat suficientment explicada, valorada i reconeguda.

D’entre les diverses iniciatives recents d’innovació a l’administració pública i a les entitats socials jo destacaria els Diàlegs oberts en innovació i tecnologia amb el Tercer Sector Social (DIT3S) i la Xarxa d’Innovació Pública (XIP).

Els Diàlegs oberts en innovació i tecnologia amb el Tercer Sector Social (DIT3S), impulsats per UPCnet (empresa vinculada a la Universitat Politècnica de Catalunya), van permetre condensar el treball i debats de diferents trobades d’entitats socials en el document “15 idees per a la transformació social”.

La iniciativa del DIT3S va servir a les entitats socials a situar-se i focalitzar-se vers la innovació, en aquest cas la innovació tecnològica, posant de relleu aspectes com la necessitat d’un CRM social, les estratègies TIC o la versió 2.0 de les entitats.

La Xarxa d’Innovació Pública (XIP), per la seva banda, fa tres anys que treballa per aglutinar i visualitzar iniciatives, projectes i bones pràctiques innovadors dins l’administració pública, amb independència del seu àmbit territorial (estatal, autonòmica o local).

La XIP, iniciativa de professionals de l’administració pública, va presentar al 2012 el seu ideari (L’ideari de la XIP) en el que desenvolupen, a través de 28 “idees força”, el seu full de ruta. Aspectes com el Govern Obert (oGov), l’obertura de dades (Open Data), les ciutats intel·ligents (smart cities), l’alfabetització digital o l´us de les xarxes socials formen part dels temes que treballen els diferents grups de treball de la XIP.

Innovar requereix estudiar i analitzar el passat i el present, saber llegir les necessitats presents i futures i tenir la capacitat de donar-hi resposta en el futur més present possible. El DIT3S i la XIP són només algunes de les puntes de l’iceberg de la innovació al tercer sector social i a l’administració pública, sectors que, com l’empresarial, també entenen que la innovació ha de formar part del seu patrimoni, del seu dia a dia, del seu ADN.

Article publicat a la Revista Mirall el passat dilluns 4 de novembre de 2013.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada