dimarts, 8 de setembre del 2009

Unió per la fusió de Caixa Girona

Tot un encert la fotografia d'Aniol Resclosa que il·lustra la notícia de la fusió de Caixa Girona al Diari de Girona, també el peu de pàgina: "La reunió extraordinària del consell d´administració va acollir llargues discussions, però finalment va donar llum verd a la fusió".

La fusió de Caixa Girona amb d'altres entitats bancàries era, diuen, una realitat inevitable la incògnita de la qual només era saber amb qui es fusionaria; quan d'entrada s'apuntava a Caixa Catalunya, finalment Caixa Girona, com bé ja deuen saber, es fusionarà amb les caixes de Sabadell, Terrassa i Manlleu creant el què provablement s'anomenarà Unió de caixes Catalanes (UCC). Diuen els entesos que serà la tercera caixa d'estalvis de Catalunya i la vuitena de l'Estat...

També diuen que les respectives caixes mantindran la seva hegemonia als seus territoris, les seves seus i marques comercials, així com la gestió de l'obra social... Certament, pel seu desplegament al territori, la fusió amb Caixa Catalunya hauria fet molt més mal a les oficines de Caixa Girona; amb les de Sabadell, Terrassa i Manlleu les coincidències són menors. Però no per això la fusió deixa de tenir el seu punt crític: es parla d'una reducció de 200 oficines i 500 treballadors. A Girona i comarques, qui més qui menys coneix algú que treballa a Caixa Girona; aquests dies es miren el procés, naturalment, amb una certa inquietud.

Mantenir el nom, l'obra cosial, mantenir la identitat és un element ara per ara molt sensible, no en va Jordi Blanch, director general de Caixa de Girona va afirnar que "Caixa Girona no desapareix, al contrari: es transforma en una entitat amb més capacitat".

Diuen que aquesta fusió permetrà rebre ajudes de l'Estat a través del FROB (Fons de Reestructuració Ordenada Bancària), responent als objectius d'aquests fons: "gestionar los procesos de reestructuración de entidades de crédito y contribuir a reforzar sus recursos propios en los procesos de integración".

En aquest sentit el FROB preveu que "cuando existan debilidades en la situación económico-financiera de una entidad que pudieran poner en riesgo su viabilidad y determinaran la conveniencia de acometer un proceso de reestructuración, deberá presentarse, a iniciativa de la entidad o de oficio por el Banco de España, y en el plazo de un mes, un plan de viabilidad para superar la situación. El plan tendrá que ser aprobado por el Banco de España, que podrá modificarlo en lo que fuera necesario. Contemplará tres posibles actuaciones: reforzar el patrimonio y la solvencia de la entidad, su fusión o absorción, o el traspaso total o parcial del negocio o unidades del mismo. El Fondo de Garantía de Depósitos correspondiente, en los términos previstos en su normativa reguladora, podrá apoyar el plan presentado por la entidad en cuestión mediante las medidas preventivas y de saneamiento que considere adecuadas".

Hi ha qui diu que més que una fusió el què faran les caixes de Girona, Sabadell, Terrassa i Manlleu serà una unió... Bé, potser el terme unió potencia més la voluntat de mantenir la identitat de cada caixa en el seu territori, tot i que efectivament el què es produïrà serà una fusió... Potser en el fons és una fusió i en la forma una unió... De fet les caixes de Girona, Sabadell, Terrassa i Manlleu s'han unit per fusionar-se... i amb el temps, la dominant acabarà imposant-se (la seva cultura empresarial, el concepte d'obra social, la filosofia, els valors intangibles...) a les altres... És el que tenen les fusions...

-------------------------------------

pd1: fusió (GDLC)

[1868; del ll. fusio, -ōnis, íd.]

f 1 1 Acció de fondre o fondre's;

2 l'efecte.

2 1 FÍS Pas de l'estat sòlid a l'estat líquid.

2 GEOL Fosa de la neu i el glaç.

3 fig 1 Unió de partits, d'interessos o d'idees que abans eren distints o en pugna.

2 Coalició.

3 ECON Agrupació d'empreses industrials o comercials per a formar una nova unitat econòmica.

4 FON Procés, anomenat també coalescència, pel qual dos fonemes o més perden les característiques distintives, n'esdevenen un de sol i determinen o no una fonologització.

4 fusió de municipis DR ADM Alteració dels termes municipals per la unió de dos o més municipis limítrofs per tal de constituir-ne un de nou.

5 fusió nuclear FÍS NUC Reacció nuclear exoenergètica consistent en la reunió de dos nuclis atòmics per a formar-ne un altre de més pesant, amb possible emissió d'un neutró o d'un protó.

fu_si_ó.


pd2: unió (GDLC)

[s. XIV; del ll. unio, -ōnis, íd.]

f 1 1 Acció d'unir o d'unir-se;

2 l'efecte.

2 Associació de persones que tenen interessos, problemes i fins comuns.

3 ANAT ANIM Articulació.

4 DR INTERN/HIST 1 Acte pel qual dos o més estats s'uneixen sota un únic cap d'estat. Unió personal. Unió incorporada.

2 Conjunt dels estats units sota un únic sobirà. Unió Soviètica. Unió dels Emirats Àrabs.

5 FILOS/LÒG/TEOL Tipus d'unitat formada a partir de dos o més elements integrats en un tot. Unió real. Unió hipostàtica.

6 HIST 1 Nom donat a diverses associacions polítiques, religioses, comercials, etc. La Unió d'Aragó. La Unió de València. Unió Excursionista de Catalunya.

2 Concòrdia o entesa entre diverses jurisdiccions (universitats reials, senyors jurisdiccionals) per tal d'afrontar amb una sola organització de milícia bandolers o altra mena d'enemics comuns. Posteriorment fou anomenada també germandat d'armes.

7 MAT Reunió.

8 TÈXT Nom donat al plugastell pel fet d'ésser fabricat amb cotó i lli.

9 TRAUM Consolidació dels llavis d'una ferida o dels fragments d'un os.

10 unió de les esglésies CRIST Moviment en favor de la reunificació de les diverses esglésies cristianes actualment separades.

11 unió duanera ECON Acord d'integració econòmica entre diversos estats que comporta la supressió dels aranzels i altres restriccions als intercanvis entre ells i l'establiment d'una tarifa duanera comuna enfront de les importacions procedents de tercers països.

12 unió monetària ECON Unió de països sota un sistema monetari únic.

13 vocal d'unió LING Vocal temàtica.

u_ni_ó.

pd3: titulars als diaris:

Diari de Girona: Caixa Girona inicia el procés de fusió amb les de Terrassa, Sabadell i Manlleu

El Punt: El nucli de Caixa Girona diu «sí» a la fusió amb les de Manlleu, Sabadell i Terrassa

La Vanguardia: Caixa Girona acuerda sumarse a la fusión de cajas catalanas

El Periódico de Catalunya: Caixa Girona s’alia amb les de Terrassa, Sabadell i Manlleu

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada