dijous, 3 de setembre del 2009

Ajuts i reutilització dels llibres de text

Em comentava una companya de feina, xerrant sobre si ja ens havien ingressat o no la nòmina, que aquest principi de setembre havia de fer front a les despeses dels llibres de text i material escolar del seu fill... En el meu cas particular la despesa dels llibres d etext de les meves filles ja la vam tenir a finals de juliol... Sigui com sigui la despesa en llibres de text i material escolar és prou considerable; a més en el nostre cas aquest proper curs la nostra filla petita comença P3 (la Irina farà 2n i la Clàudia 5è), pel què cal afegir també la seva part de despesa de llibres de text (malgrat aquesta el cost serà inferior del que teníem fins ara a l'escola bressol, despesa de menjador del CEIP Montserrat inclosa...).

La despesa, però, podria ser més gran, d'entrada si no fóssim socis de l'AMPA del CEIP Montserrat (uns 25 €), i sobretot si l'escola, el CEIP Montserrat, amb la col·laboració de l'AMPA, no participéssin en el projecte de reutilització de llibres; en el nostre cas el curs passat (2008/09) l'estalvi va ser d'uns 200 € (160 € pels llibres de la Clàudia i 40 pels de la Irina), uns quantitat realment genys menyspreable.

La reutilització de llibres és una mesura responsable i sostenible que a més té una repercussió directa sobre la despesa que fa que les famílies veiem clarament la seva utilitat econòmica i mediambiental, però també de responsabilització per l'ús particular d'un material comunitari... La Generalitat enguany destina més de 8 milions euros per la reutilització de llibres de text.

Aquesta aposta per la reutilització no exclou els ajuts que també dóna la Generalitat per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic per a famílies amb necessitats socioeconòmiques (Bases i convocatòria (DOGC núm. 5454 - 31/08/2009)), ajuts que es poden demanar via sol·licitud (pdf) fins el proper 30 de setembre, sempre que es compleixin aquests requisits:

Poden sol·licitar els ajuts les famílies de l'alumnat que va obtenir un dels ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari, convocats per al curs acadèmic 2008-2009, si no canvien de nivell educatiu. A aquests efectes, es considera que integren un mateix nivell educatiu els següents cursos:
- Nivell d'educació primària: els cursos de primer a sisè.
- Nivell d'educació secundària obligatòria: els cursos de primer a quart.

També els poden sol·licitar les famílies de l'alumnat la renda de les quals l'any 2008 no hagi superat els següents llindars màxims:
- Famílies d'1 membre: 9.320 euros
- Famílies de 2 membres: 15.181 euros
- Famílies de 3 membres: 19.937 euros
- Famílies de 4 membres: 23.648 euros
- Famílies de 5 membres: 26.835 euros
- Famílies de 6 membres: 29.913 euros
- Famílies de 7 membres: 32.822 euros
- Famílies de 8 membres: 35.717 euros
- A partir del vuitè membre, s'afegiran 2.868 euros per cada nou membre computable.


La situació ideal, però, seria que els llibres de text i material didàctic, a través del sistema de reutilització, fóssin totalment gratuïts amb caràcter universal; els llibres haurien de ser custodiats per l'escola com un element més del material escolar i posats a la disposició de l'alumnat, essent també la pròpia escola (equip docent i/o AMPA) qui en fés la gestió (conservació, repartiment, compra/renovació...) i naturalment assumint les famílies les despeses de reparació o renovació en cas de mal ús, pèrdua o retorn en mal estat...

Tinc l'esperança que, entre els anys que em queden com a pare d'alumnes en edat d'ensenyament obligatori (13, tenint present que la meva filla petita té 3 anys), aquesta serà una realitat tangible...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada