dilluns, 5 de maig del 2008

Sarrià de Ter 2008: Nous reptes, vells projectes


(Article publicat al número 63 de la revista Parlem de Sarrià).

L’actualitat de Sarrià de Ter en sigles: PUOSC-AP7/A2-TGV

El 2008 és el primer any natural sencer del mandat que a mitjans de juny vam estrenar, un any que ja tindrà un nou pressupost proposat pel nou govern i en el què, poc a poc, anirem veient amb quin pas camina.

Aquesta percepció d’inici de mandat ens podria fer pensar que sobretot serà un any de nous reptes, i en certa manera potser ho serà, però aquests nous reptes responen sobretot, majoritàriament, a vells projectes, a projectes ja iniciats, ja enunciats i, alguns d’ells, en procés d’execució.

Un canvi de govern no implica una tàbula rasa, un començar de zero, ja que hi ha molts projectes que, malgrat les promeses electorals, continuen i continuaran, sobretot perquè alguns d’ells tenen un període d’execució que sobrepassa el període d’un mandat.

Poc a poc els grups municipals anem definint els grans temes d’aquest nou mandat, l’agenda política ens hi obliga. De moment, més enllà d’altres propostes que des del PSC hem fet, l'actualitat del nostre poble es podria sintetitzar en sigles: PUOSC-AP7/A2-TGV

El PUOSC o les grans inversions pels propers cinc anys

El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) és la convocatòria de subvencions de la Generalitat de Catalunya que permet que els ajuntaments, també els consells comarcals, disposin de finançament per les grans inversions en obres i projectes per cada poble, vila, ciutat i comarca.

A finals de 2007 es va publicar la convocatòria del PUOSC pel proper quinquenni, és a dir, pel període 2008-2012. Calia pensar, doncs, quins havien de ser els grans projectes de Sarrià de Ter que rebessin finançament d’aquesta convocatòria pels propers cinc anys.

Les propostes del PSC

Des del PSC de Sarrià de Ter, amb una clara vocació de govern, tot i no governar, vam fer arribar al govern municipal les nostres propostes de projectes pel PUOSC, propostes de caràcter general que responen a les nostre prioritats d’inversió pels propers cinc anys. Des del PSC vam presentar tres projectes, a fi que el govern els tingués en consideració a l’hora d'elaborar la proposta de l’Ajuntament de Sarrià de Ter:

- Tercera fase de reforma del Carrer Major de Sarrià de Ter
- Centre Cultural (biblioteca, sala museu, auditori, sala d’exposicions i arxiu)
- Projecte d’urbanització i urbanització del sector de Sarrià de Dalt (renovació
dels serveis públics, de les voreres i del paviment)

La proposta del govern no diferia excessivament de la nostra, coincidint plenament amb els projectes del Carrer Major i del Centre Cultural, amb la proposta d’inversió de l’Auditori, parcialment amb la proposta de la millora de l’enllumenat de Sarrià de Dalt, i proposant, el govern, la reforma de l’edifici de l’Ajuntament.

Pel que fa a Sarrià de Dalt la nostra proposta era més ambiciosa i responia més a les necessitats reals dels veïns i veïnes: la renovació integral dels serveis i de les voreres i els vials. La proposta del govern només contempla l’enllumenat, que d’altra banda també ens sembla necessari, sempre i quan sigui només l’inici de la reforma integral que nosaltres proposem.
Aquesta reforma, però, encara és possible iniciar-la al llarg d’aquests primer mandat, sempre que es pugui negociar amb el Ministeri de Foment com a compensació pel pas de les infraestructures, l’AP7, sobretot, i el TGV, per Sarrià de Dalt.

La proposta de reforma de l’edifici de l’Ajuntament nosaltres no la presentàvem inicialment al PUOSC perquè volíem dotar de major inversió la reforma de Sarrià de Dalt. Per aquesta reforma nosaltres contemplàvem la possibilitat d'obtenir el finançament d'altres fonts de la Generalitat i la Diputació. Malgrat això entenem que la reforma és necessària, de fet aquest és un projecte encarregat per l’anterior govern del PSC, amb la finalitat de millorar les condicions de treball del personal de l’Ajuntament i la millora de l’atenció als veïns i veïnes. Estem d’acord amb la reforma, malgrat segurament no compartirem del tot com es preveu que es faci aquesta reforma, és a dir, la distribució dels espais i, sobretot, dels serveis municipals.

El PSC ens fem nostres les propostes que s’adreçaran al PUOSC, no són les propostes del govern, són, amb el nostre suport, aportant nosaltres la unanimitat, les propostes de l’Ajuntament de Sarrià de Ter al PUOSC. A partir d’aquí caldrà esperar la resolució de la Generalitat per veure quins projectes rebran finançament. També caldrà, naturalment, que des de Sarrià de Ter aportem part dels diners que costaran aquestes obres.

Des del PSC seguirem amb especial atenció el desenvolupament d’aquests projectes, seguint fidels al nostre caràcter actiu i de proposta.

Les grans infraestructures, velles conegudes.

Fa molts anys que les patim, fa anys que en parlem i, malauradament, ni les que hi ha ni les que han de venir ens les traurem de sobre, pel què no és agosarat afirmar que en parlarem per molts anys més.

Ara, però, estem en un punt clau de tot el procés, en el punt en què les infraestructures es fan realitat: fins ara eren idees, projectes, propostes, plànols, ara seran muntanyes i moviment de terres, trànsit de camions, pols, soroll... Mesos, anys de treballs per fer passar el TVG sota la pell del nostre poble, amb tres sortides de serveis i d’emergència i per ampliar la llosa que representa l’actual AP7, que esdevindrà, no per art de màgia un cop ampliada, també en l’A2.

AP7/A2

AP7 és l'actual denominació de l'autopista que passa per Sarrià de Ter, abans anomenada A7. L'A2 serà la denominació que tindrà l'actual NII quan aquesta via estigui desdoblada. La concessionària de l'autopista, Acesa-Abertis, planteja la construcció del tercer carril des de Maçanet de la Selva fins a La Jonquera. El Ministeri de Foment planteja el desdoblament de la NII en el tram de les comarques gironines. Fins aquí semblaria que no hi hauria d'haver excessius problemes, fins i tot per Sarrià de Ter, si no fos perquè precisament en el tram entre Fornells de la Selva i Vilademuls aquestes dues ampliacions (tercer carril AP7 i desdoblament NII) es faran per l'actual traçat de l'autopista, amb el ja conegut 4+4, és a dir, els 8 carrils. A tal efecte al seu dia el Ministeri de Foment i Abertis van signar un conveni per compactar, amb l'ampliació a 8 carrils de l'autopista, les dues vies.

És coneguda la gran afectació que actualment té l'autopista per Sarrià de Ter. És cert que l'ampliació de l'autopista es fa dins els terreny de propietat del concessionari. Seria desitjable que al final de l'ampliació l'afectació de l'autopista fos menor de la que és ara, tan pel que fa als habitatges i veïns més propers, com pel municipi en general.

A l'espera de conèixer amb més detall el projecte d'ampliació, ara per ara sabem dues coses respecte al seu pas per Sarrià de Ter: l'autopista creixerà per la mitjana i creixerà pels laterals, el què vol dir que als viaductes segurament caldrà ampliar els pilars que els sostenen.

Les derivades que es desprenen de l'ampliació de l'autopista són múltiples i complexes. Des del PSC de Sarrià de Ter creiem que cal seguir amb la feina que des de l'anterior govern municipal havíem iniciat, que es resumeix amb aquests punts:

- Seguir manifestant-nos en contra del projecte dels 8 carrils, amb la continuïtat del recurs contenciós administratiu contra el projecte presentat al maig del 2007.
- Seguir mantenint viva i activa la Plataforma Salvem Sarrià com a expressió de la gent i les entitats de Sarrià de Ter de defensa del nostre poble.
- Treballar per aconseguir les indemnitzacions justes per les famílies dels habitatges més directament afectats per l'ampliació, aquells que l'autopista els passa quasi a tocar, donant-los la possibilitat real, si és la seva voluntat, d'oferir-los un habitatge nou al mateix sector.
- Treballar per la minimitzar les afectacions i limitacions urbanístiques dels habitatges que es troben dins la zona d'afectació, en cas d'obres de millores dels habitatges.
- Treballar per aconseguir les mesures de reducció d'impacte acústic per una segona corona d'habitatges de Sarrià de Dalt, el Pla de l'Horta i el Pla dels Vinyers.
- Treballar pel trasllat dels elements patrimonials de la Plaça de Can Nadal, directament afectats per l'ampliació de l'autopista: la glorieta de la plaça i l'edifici del Cau.
- Treballar per la compensació econòmica en inversió pública a Sarrià de Dalt.
- Treballar per l'obtenció d'una compensació econòmica anual de caràcter permanent per Sarrià de Ter per l'afectació permanent del pas de l'autopista.
- Treballar per garantir l'aplicació de mesures de reducció d'impacte acústic i visual i de mesures de seguretat a tot el traçat de l'AP7 al seu pas per Sarrià de Ter: paviment reductor de soroll, murs de contenció, pantalles, arbrat, etc.

Tenim molta feina per endavant, feina dura i feixuga: reunions, estudi de projectes, converses, negociacions... Però l'ampliació de l'AP7 no és l'única gran infraestructura que tindrem en obres a Sarrià de Ter, també hi ha, ho sabem, el TGV.

TGV

El TGV (Tren de Gran Velocitat) passa soterrat per Sarrià de Ter, sota la pell del nostre poble, excepte al darrer tram del nostre terme municipal, al Pla de Vinyers, a la sortida del túnel on passarà en trinxera.

El seu pas en túnel evita el què seria una autèntica destrossa pel nostre poble, certament, però malgrat el túnel l'impacte del TVG a Sarrià de Ter serà evident en tres aspectes:

1.- el pas en trinxera a la sortida del túnel, a l'alçada de la carretera que puja al Golf Girona.
2.- les tres sortides de serveis i d'emergència del túnel
3.- el període de construcció del túnel

Precisament és aquesta darrera qüestió la que d'entrada notarem més. La boca sud del túnel, la que enllaça amb el túnel provinent de Girona, es situa al sector de Mas Boscosa; la boca nord, com ja hem dir al Pla de Vinyers. És previsible que aquestes dues boques, en especial la de Mas Boscosa, siguin els punts on es vagi retirant tota l'extracció de terres, la qual cosa voldrà trànsit de camions per Sarrià de Ter.

En aquest sentit des del PSC de Sarrià de Ter hem proposat que es defineixin uns recorreguts fixes pel pas dels camions, evitant el seu pas indiscriminadament pels carrers del poble, amb la corresponent reposició del ferm una vegada finalitzada l'obra.

D'altra banda tan pel TGV com per l'AP7, és a dir, pels dos projectes d'infraestructures del Ministeri de Foment, cal demanar per Sarrià de Ter inversions de l'1% Cultural, pel què és necessari començar a treballar en els projectes susceptibles de participar en aquesta convocatòria.

La tercera fase del Carrer Major, el nou Centre Cultural, la millora dels serveis de Sarrià de Dalt, la reforma de l'edifici de l'Ajuntament, les obres d'ampliació de l'autopista, les obres del túnel del TGV... nous reptes, vells projectes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada