dimecres, 26 de setembre del 2018

Els efectes col·laterals de la sobrequalificació


Tenim massa universitaris i pocs tècnics? La pregunta, enfocada al mercat laboral, sembla recurrent, i possiblement ho és. Quants anys fa que ens fem la mateixa pregunta?
Anys enrere, el primer gran dilema de futur que els joves havien d’afrontar, als catorze anys, era: “BUP o FP?”. Avui el dilema ha canviat una mica, perquè la pregunta els apareix als setze anys, però essencialment la qüestió de fons és la mateixa: “Batxillerat o cicle formatiu?”.

Aleshores la resposta no es feia tant en clau de futur, sinó de present: “Li agrada estudiar i treu bones notes? Doncs cap a BUP! No li agrada estudiar i li costa seguir el ritme? Cap a FP!”. M’agradaria pensar que actualment no cometem el mateix error, tot i que la percepció és que continuem tenint molts (massa?) universitaris i pocs tècnics.

Quins estudis generen més ocupació?


La formació professional, avui dia més coneguda com a cicles formatius, ha guanyat prestigi i s’ha diversificat molt i, alhora, també ha donat resposta a noves professions i a noves necessitats. Segons les dades de l’informe Inserció laboral dels estudis professionals 2017, elaborat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell de Cambres de Catalunya, la inserció laboral dels ensenyaments professionals se situa per sobre del 50 % (54,4 %) i destaca que el 54,46 % dels graduats treballa abans de nou mesos des de la graduació; aquest percentatge ascendeix al 71,53 % en el cas dels graduats en FP dual.

Les dades d’ocupació per nivells d’estudi continuen sent més elevades com més superiors són els estudis, i es passa del 48,9 % en el cas de les persones amb educació primària o inferior al 90,5 % en el cas de les persones amb doctorat, segons el 6è estudi d’inserció laboral dels titulats de les universitats catalanes, elaborat per l’AQU Catalunya. L’informe també revela que l’ocupació entre les persones amb estudis de formació professional i les que tenen estudis de graus universitaris és força semblant, un 79,4 % i un 82,6 %, respectivament.

El mateix estudi, des d’una perspectiva més qualitativa, situa en menys del 50 % la contractació indefinida entre les persones graduades i en un 20 % les contractacions de persones graduades amb funcions no universitàries, que en el cas de les humanitats ascendeix fins al 33,7 %. Així doncs, la precarietat laboral ascendent també ha arribat als graduats universitaris.

La inestabilitat causada per la sobrequalificació


Aquestes dades refermen una realitat del mercat laboral que des del programa Incorpora observem amb una certa preocupació, la del fenomen creixent de la sobrequalificació: llocs de treball ocupats per persones amb una qualificació superior als requisits exigits, la qual cosa fa desplaçar persones que, tot i complir els requisits del lloc de treball, no hi poden accedir.

El professor doctor Rob Wilson ja ens en va advertir en el context de la jornada inaugural del cicle El futur de la feina i el seu impacte en col·lectius vulnerables, que es va fer l’any passat al Palau Macaya de Barcelona. Wilson va assenyalar que un dels reptes que el sector i les entitats d’inserció laboral haurem d’afrontar és més pressió de la sobrequalificació, no només perquè continuarà creixent el percentatge de persones amb altes qualificacions, sinó també perquè n’augmentarà la demanda dins del mercat laboral, de manera que s’incrementarà la pressió d’aquest fenomen per a les persones amb baixa qualificació, que corren el risc, a més, que els seus llocs de treball (els de qualificació més baixa) siguin reemplaçats per robots i la intel·ligència artificial.

La resposta del programa Incorpora


Quina sortida laboral els queda, doncs, a les persones que veuen com d’altres més qualificades ocupen els seus llocs de treball? Des del programa Incorpora, procurant donar resposta a aquesta qüestió, continuarem donant suport a les persones per potenciar-ne l’ocupabilitat, per ajustar les seves capacitats i competències a les necessitats i els requeriments del mercat laboral. Pensem que aquest ajustament és clau per sobreviure a la sobrequalificació.


Article publicat al web Incorpora Girona.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada