dimecres, 8 de juliol del 2015

Mandat, no legislatura!


Ara que els ajuntaments ja estan constituïts, els alcaldes nomenats i la majoria dels cartipassos aprovats és un bon moment, abans que algun dels nous i fràgils pactes trontollin, per resoldre, sota el meu criteri, un dels majors errors que cometem, en general, els regidors i regidores dels ajuntaments d'arreu de Catalunya!

Reconec que en ocasions em perdo en els detalls i possiblement aquest n'és un cas, però és que hi ha detalls que són quelcom més que un simple matís.

Al llarg dels 12 anys que sóc regidor, alguns dels quals he estat també conseller comarcal, són incomptables les vegades que he escoltat a regidors i regidores (també consellers i conselleres comarcals) referir-se al període en el qual són càrrecs electes com a legislatura: "en aquesta legislatura, en la passada legislatura..."

Ja sé que és una qüestió semàntica i que, en la majoria de casos, es diu per analogia a les legislatures dels parlaments, però el que es va iniciar el passat 13 de juny a tots els ajuntaments, consells comarcals i diputacions de Catalunya no és una legislatura, sinó simplement (i no és poc) un mandat!

La legislatura, tal i com defineix el diccionari, és el "període de vigència d'un cos legislatiu", és a dir, d'un cos "que té el dret i la potestat de legislar", que té poder legislatiu, capacitat de legislar, de "fer, establir, lleis".

Ni ajuntaments, ni consells comarcals ni diputacions estableixen, aproven o deroguen lleis, no tenen aquest poder, aquesta potestat, no són cos legislatiu, ergo el seu període de vigència no és una legislatura, sinó un mandat!

En canvi la definició de mandat sí s'ajusta al període de vigència, cada 4 anys, de cada ajuntament, consell comarcal i diputació: "contracte pel qual una persona transfereix a una altra la seva representació i aquesta l'accepta per efectuar, en nom d'aquella, uns actes determinats. Mandat representatiu".

Fins i tot en el cas dels parlaments també podem parlar, naturalment, de mandat, doncs també es defineix com el "conjunt d'obligacions que els electors imposen a llurs diputats."

Així doncs com a primera lliçó per a regidors novells direm sempre mandat, en comptes de legislatura!

Ja ho sé, a vegades em perden les paraules, em perdo amb les paraules!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada