dissabte, 9 de gener del 2010

Jubilació anticipada de persones treballadores amb discapacitatA principis de desembre de l'any passat, coincidint amb el Dia internacional de les persones amb discapacitat el Govern Estatal va anunciar la possibilitat que les persones amb discapacitat es puguin jubilar anticipadament. El passat dimarts 22 de desembre el BOE publicava el Reial decret 1851/2009, de 4 de desembre, pel qual es desplega l’article 161 bis de la Llei general de la Seguretat Social pel que fa a l’anticipació de la jubilació dels treballadors amb discapacitat en grau igual o superior al 45 per cent (pdf, 3 pàgines).

Aquesta és una mesura de discriminació positiva que jo aplaudeixo, que penso que fa justícia. Moltes vegades, parlant sobre igualtat, o més aviat, sobre desigualtats (discapacitat, gènere) he defensat que els governs endeguin mesures de discriminació positiva per, precisament, fomentar la igualtat i per resoldre algunes injustícies presents. En el cas que ens ocupa em sembla just que es prengui aquesta mesura, que fins ara ja podien gaudir persones amb dicapacitat amb un grau igual o superior al 65%, però que ara, tal i com exposa el Reial Decret citat, tindran dret a la jubilació anticipada mínim als 58 anys les persones que estiguin acreditades amb aquestes discapacitat:

a) Discapacitat intel·lectual (abans retard mental).
b) Paràlisi cerebral.
c) Anomalies genètiques:
1r Síndrome de Down.
2n Síndrome de Prader-Willi.
3r Síndrome X fràgil.
4t Osteogènesi imperfecta.
5è Acondroplàsia.
6è Fibrosi quística.
7è Malaltia de Wilson.

d) Trastorns de l’espectre autista.
e) Anomalies congènites secundàries a Talidomida.
f) Síndrome Postpòlio.
g) Dany cerebral (adquirit):
1r Traumatisme cranioencefàlic.
2n Seqüeles de tumors del SNC, infeccions o intoxicacions.

h) Malaltia mental:
1r Esquizofrènia.
2n Trastorn bipolar.

i) Malaltia neurològica:
1r Esclerosi lateral amiotròfica.
2n Esclerosi múltiple.
3r Leucodistròfies.
4t Síndrome de La Tourette.
5è Lesió medul·lar traumàtica.

El Reial Decret argumenta aquesta mesura exposant que La reducció de l’edat de jubilació té el seu fonament no només en el superior esforç i la penositat que comporta l’exercici d’una activitat professional per a un treballador amb discapacitat, (...) sinó, a més, en l’exigència que en les persones amb discapacitat respecte a les quals s’estableixi l’anticipació de l’edat de jubilació concorrin evidències de reducció de la seva esperança de vida. Això fa que en aquest cas s’hagi considerat més adequat establir una edat fixa d’accés a la jubilació anticipada en lloc de fixar coeficients reductors de l’edat de jubilació.

Malgrat tot, sovint quan parlem, en relació a l'àmbit laboral, de persones amb discapacitat pesen molt els condicionants de la discacacitat (adaptació al lloc de treball, bonificacions fiscals, accessibilitat), i no sempre es valoren o parlem suficientment de les seves capacitats laborals. És per això que a mi sempre m'agrada parlar de persones treballadores amb discapacitat, doncs en relació a l'àmbit laboral el què d'entrada les deficeix, com a la resta de persones, és que són treballadores i que com a tals ténen també tots els seus drets reconeguts.

Naturalment la variable de la discapacitat és importantíssima, també ara pel que fa a la jubilació; però no ens equivoquéssim: als 58 anys es jubilarà, no una persona amb diacapacitat, sinó una persona treballadora (que com a tal té el dret a jubilar-se perquè ha treballat i cotitzat), que per la seva condició de discapacitat podrà fer-ho anticipadament.

Benvinguda sigui, doncs, aquesta mesura.

--------------------------------

pd: més apunts d'aquest bloc sobre discapacitat, a l'enllaç.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada