dimarts, 12 de gener del 2010

Jo, directiva. Inscripcions pel 2010


El proper dimarts 19 de gener finalitza el període d'inscripcions al curs Jo, directiva pel 2010. Per fer la inscripció us podeu dirigir a les delegacions territorials del Departament de Treball de la Generalitat o bé fer-la a través del seu portal web.

Jo, directiva és un  projecte formatiu orientat al desenvolupament de les capacitats individuals de lideratge de les dones que ocupen càrrecs predirectius, a través de l'actualització i millora de les tècniques de gestió i de management i l'aprenentatge de noves formes de direcció amb perspectiva de gènere.

El passat 22 de desembre de 2009 el DOGC va publicar l'ORDRE TRE/543/2009 (pdf, 7 pàgines), de 15 de desembre, de modiicació de l’Ordre TRE/309/2009, de 28 de maig (pdf, 11 pàgines), per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts en espècie relatius al programa de formació especialitzada “Jo, directiva”, i se’n fa pública la convocatòria anticipada per a l’any 2010.

Com a novetats pel 2010 cal destacar que, dins el perfil de persones destinatàries (dones que tenen càrrecs intermedis (predirectives) i que poden optar a l'exercici de càrrecs directius tant en el sector empresarial com públic), puguin beneficiar-se'n dones inscrites com a demandants d’ocupació en el moment de presentar la sol·licitud i que, com a màxim tres mesos enrere des de la data d’extinció del contracte laboral, ocupaven un càrrec de comandament o predirectiu, així com l'ampliació dels àmbits laborals, afegint-se a les empreses privades, les empreses de l'economia social i l'administració pública, les associacions empresarials i professionals.

Per la convocatòria del 2010 s'ofereixen un total de 120 places, repartides a parts iguals entre els 4 territoris on s'impartirà la formació (Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona) a raó de 30 places per territori segmentades d'aquesta manera:

Empresa privada: 18.
Administració pública (personal funcionari, interí i laboral): 5.
Empresa d'economia social i organitzacions sense ànim de lucre: 5.
Associacions empresarials i professionals, així com altres entitats que no s'incloguin en cap dels àmbits anteriors: 2.

Es preveu que les sessions de formació s'iniciïn a partir del mes de març de 2010 i cal tenir present que, si bé la Direcció General d'Igualtat d'Oportunitats preveu una partida de 320.000 €, les participants hauran de fer una aportació de 350 euros en concepte de matrícula o inscripció, quantitat que les dones seleccionades abonaran, en el moment de la inscripció, a l’empresa que imparteixi l’acció de formació especialitzada.

M'agrada que es faci aquesta formació; es necessiten dones directives, com més dones en altres àmbits de la nostra societat. He sentit més d'una vegada dir a Pia Bosch que està tipa de veure fotografies als diaris on només s'hi veuen homes, sobretot en l'àmbit de l'empresa...

Sigues tu, dona, directiva!. El nostre País, la societat en general, us necessita!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada