dilluns, 4 de març del 2013

#SarriadeTer, on vam guanyar la primera #independència!


Per molts la data oficial és el 3 de març de 1983; si més no a Salt sí que és aquesta, però jo sempre he sentit parlar, sobretot a l'alcalde Josep Turbau, que la data de celebració de la independència de Sarrià de Ter és el 9 de març!

Vaig explicar-ho fa 5 anys, en motiu dels 25 anys d'independència de Sarrià de Ter i tornaré a fer-ho ara. per a refrescar la memòria: el dia 9 de març de 1983 el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) va publicar el Decret 72/1983, de 3 de març de segregació de Sarrià de Ter – també Salt – de Girona , així com l'ordre que el desplegava.

La disposició final segona és clau per entendre el raonament de Josep Turbau: "Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació - 9 de març - al Diari Oficial de la Generalitat."

L'ordre que desplega el decret de segregació és entretinguda de llegir, en ella s'hi detalla la transició de la dependència municipal a la independència i és especialment curiós observar, amb els ulls d'ara, 30 anys després, l'"Inventari   detallat dels béns i drets de caràcter immobiliari situats a Sarrià":                            
1) Llista de béns immobles, de propietat municipal, ubicats a Sarrià de Ter. 1983.
(Explicació  del   bé. Situació. Superfície. Valor. Observacions)                                                                                              
 1. Edifici Casa Consistorial; carrer Major, 73; 1.103,50 m2; 13.000.000 de pessetes.
 2. Finca  "Els  Vinyers"; Montagut; 30.629 m2; 2.027.934  ptes. 
 3. Consultori,  tres  locals;  carrer Major, 59; 488 m2;  5.850.000 ptes.
 4. Centre d'E.G.B. 16 unitats Montserrat; Sarrià de Dalt; 11.936  m2;  pessetes  30.214.716. Posada a disposició  del Ministerio de Educación, construcció centre escolar. 
 5. Escorxador i magatzem; carrer Firal, 22; 125 m2; 1.200.000 ptes.
 6. Finca  camp  de  les  Falgueres; carrer Mossèn Cinto;  4.190 m2; 1.100.000 pessetes.
 7. Planta Potabilitzadora; Sarrià de Dalt; 3.614 m2; 2.500.000 ptes. 
 8. Terreny; C/. Firal, 621 m2; 347.900 ptes.
 9. Terreny; C/. Lloses, 545 m2; 305.200 ptes.
 10. Terreny; C/. Lloses, 223 m2; 124.800 ptes.
 11. Terreny; C/. Lloses, 1.726 m2; 970.000 ptes.
 12. Terreny; C/. Lloses, 528 m2; 300.000 ptes. 
2) Drets constituïts sobre béns immobles.              

Dret  de  reversió  finca  cedida  al  Ministerio  de Educación.  Incompliment  de condició construcció Escola de Mestratge Industrial; Sarrià de Dalt; Superfície:  6.258,80  m2;  821.338  pessetes.
a)  Sol·licitada  la reversió Dir.  General de Patrimoni. Ofici de febrer de 1982.
b) Pacte de retrovenda a favor del venedor Torres Hostench, S. A.

Fa 5 anys vam celebrar els 25 anys de la nostra independència; ignoro si enguany celebrarem els 30... De fet fa 5 anys vam commemorar-ho amb dos mesos de retard...

Aquests dies fa 30 anys de la nostra independència, de la nostra "primera independència"!.

La frase no és meva, la va deixar escrita al seu llibre, "1000 dies amb PM", el periodista Jordi Mercader: "Per la Sira i en Roger, amics de Sarrià, on vam guanyar la primera independència".

La segona és a les nostres mans!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada