divendres, 28 de maig del 2010

Benaurada fe d'errata del BOE!

BOE Núm. 127 Martes 25 de mayo de 2010
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO

Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.(pdf)
(...)En la página 45121, artículo 14. Dos, donde dice: «A partir de la entrada en vigor de la presente norma y hasta 31 de diciembre de 2011…», debe decir: «A partir del 1 de enero de 2011 y hasta 31 de diciembre de 2011…».


Rectificar, en aquesta ocasió, més que de savis era del tot necessari! Potser tan necessari com poden ser necessàries aquestes (El Gobierno aprueba medidas para reducir el déficit público) i altres mesures (El Presidente anuncia un impuesto para los ciudadanos con "alta capacidad económica"), que faran bó, finalment, el "contra -eslògan" d'estosololoarreglamosentretodos.org que diu "estolopagamosentretodos.org".

En qualsevol cas no podia ser cert que d'un dia per l'altre s'apliqués aquesta mesura!. Que cal reduïr el dèficit dels ajuntaments? Que per tant cal limitar, congelar, la seva capacitat d'endeutament? Tan com amb les altres administracions!

Tenien raó els qui, fa un i dos anys, pronosticaven que els efectes de la crisi perdurarien i fins potser s'agreujarien... Una cosa és que alguns indicadors diguin que estem sortint de la crisi (?), i una altra cosa és que ens alliberem, que superem els seus efectes... És el temps de recuperació...

Finalment doncs, el què sí serà d'aplicació a partir de l'1 de gener i fins al 31 de desembre de 2011 serà que "las entidades locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas no podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para la financiación de sus inversiones, ni sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes, a excepción de aquellas que en términos de valor actual neto resulten beneficiosas para la entidad por disminuir la carga financiera, el plazo de amortización o ambos."

I què passa al 2011? Eleccions municipals! Els governs sortints ja n'han pres nota, inevitablement... que en prenguin també els entrants! Potser el millor serà que hi haurà qui finalment no veurà "opció de lucre" (Gurtel, Millet, Pretòria) en això de la política!... O segueixo essent innocent?!

2 comentaris: