dijous, 15 d’octubre del 2009

Blog Action Day'09: la modesta aportació de Plataforma Educativa

Tríptic Bones Pràctiques Mediambientals a l'oficina - FPE

Serveixi aquesta entrada de contribució, encara que modesta, al Blog Action Day d’enguany, sobre el canvi climàtic.

Un naturalment no pot passar per allò que no és… amb tota franquesa reconec que no són especialitzats en aquest tema… però això no m’exonera, tampoc a vosaltres (i sé que no ho feu), de no preocupar-nos pel canvi climàtic, pels seus efectes i, especialment, per les seves causes. Naturalment cada un ha d’actuar en el grau i mesura que li correspon, a nivell personal, governamental o empresarial, però sense cap mena de dubte el canvi climàtic, les causes i els seus efectes, ens interpel•len també a tots aquests nivells.

És en aquest sentit que m’agradaria ressaltar la petita contribució que en aquest sentit està fent l’entitat de la qual formo part i treballo, Plataforma Educativa. Amb molts deures encara per fer d’un temps ençà des de l’entitat s’ha posat especial atenció en la presa de mesures que fomentin la sostenibilitat. Tenint clara la nostra missió, “Dissenyar, crear i desenvolupar programes i serveis, que millorin la qualitat de vida de la persona i de col•lectius en situació d’exclusió social i /o en risc de patir-ne”, expressem de forma explícita, en les postres memòries (2007, darrera publicada) el nostre COMPROMÍS. Volem ser una entitat ètica, professional i respectuosa amb les persones i el medi ambient.

Aquest comprimís es concreta en fets, en accions que ja s’han iniciat i algunes desenvolupat, i d’altres que s’estan planificant. Una de les accions que s’està fent és una formació a les persones treballadores del grup d’entitats en matèria de medi ambient. En aquest sentit, i coincidint amb el trasllat de totes les oficines de les entitats del grup en un sol espai, s’ha creat un document de bones pràctiques mediambientals a l’oficina que fa referència a l’estalvi en el consum d’aigua, l’eficiència energètica i la minimització i gestió dels residus, fent especial referència a l’estalvi del paper. En la mateixa línia també s’ha editat un tríptic pel foment de la conducció ecològica, tenint present, més enllà del nivell d’usuari, que molts serveis i centres de les entitats del grup disposen de vehicle propi.

Les noves oficines, ubicades en un espai ja existent que s’ha remodelat, s’han fet també tenint criteris mediambientals i de sostenibilitat, com la recuperació de les aigües grises per a l’ús de les cisetrnes o l’ús de materials que permetin la seva reutilització i/o reciclatge per un futur desmantellament de l’oficina, espero que d’aquí molts anys.

Modestament, aquesta és part de la nostra contribució, aquest és el nostre compromís. És cert que l’impacte que podem fer és relatiu (unes 400 persones treballadores dins el grup d’entitats amb un impacte sobre més de 600 persones ateses als diferents programes i serveis de les entitats del grup a l'any 2008), però precisament pensant amb el personal i persones usuàries la nostra responsabilitat també és fomentar, a través dels nostres programes i serveis, el respecte i bones pràctiques mediambientals per tal de minimitzar l’impacte negatiu del canvi climàtic.---------------------

pd: també et pot interessar Blog Action Day: si la merda fos or, els pobres naixerien sense cul, publicat el dimecres 15 d'octubre de 2008

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada