dissabte, 1 de novembre del 2008

Manifest unitari 25 de novembre contra la violència masclista


MANIFEST 25 DE NOVEMBRE 2008 (en pdf)

LA VIOLÈNCIA MASCLISTA: UN PROBLEMA DE TOTES I TOTS

Avui, Dia Internacional contra la violència envers les dones, les institucions públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat, les diputacions i els ajuntaments, volem expressar el nostre condol per la mort de

Rebeca, Sanae, Rosa, Fostine Marine, Fàtima, Federica, Diana Gisela, Fuensanta i una nena de 6 anys.

víctimes de la violència masclista a Catalunya aquest any 2008. Una violència que, a més d’atemptar contra els drets fonamentals de les dones, la seva autonomia i llibertat, constitueix un atac frontal contra els fonaments de qualsevol societat, i minva la integritat individual i col·lectiva de totes les persones que la integren.

Volem, també, renovar públicament el nostre compromís quotidià en l’eradicació d’aquesta violència, al mateix temps que volem transmetre un alè d’esperança atès que, malgrat la persistència de la violència en la nostra societat i en la vida de les dones, avui gaudim de noves eines que els reconeixen més drets i comptem amb més instruments per fer front a aquesta problemàtica.

L’aprovació per unanimitat per part del Parlament de Catalunya, el passat mes d’abril, de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, una llei integral sorgida de la participació i experiència de les mateixes dones que han viscut situacions de violència, així com dels grups de dones, partits polítics i agents socials implicats en aquest greu problema social, representa un importantíssim pas endavant en el seu abordatge.

Per tot això, les institucions públiques de Catalunya continuem expressant:

- La nostra condemna a totes les manifestacions de la violència masclista, ja que es tracta d’un atemptat contra els drets humans i, com a tal, ha de ser considerat socialment intolerable.

- Els nostres esforços vers la sensibilització i detecció de qualsevol situació de violència contra les dones. En aquest sentit, resulta essencial continuar generant estratègies educatives allunyades dels estereotips sexistes, treballar en la prevenció de la problemàtica, de manera especial, amb la població jove, així com potenciar el paper pedagògic dels mitjans de comunicació social.

- La necessitat de continuar avançant en la implantació de la perspectiva de gènere i de les dones per tal que aquestes puguin gaudir plenament dels seus drets de ciutadania, tot avançant en el foment de la seva participació en les polítiques públiques.

- La prioritat de seguir treballant per atendre totes les dones que pateixen violència i els seus fills i filles, esmerçant tots els recursos necessaris.

- La importància de millorar els mecanismes de coordinació, col·laboració i cooperació entre tots els àmbits públics i privats competents i responsables respecte l’abordatge de la violència contra les dones.

Finalment, encoratgem a totes les dones que es trobin en qualsevol situació de violència masclista que reclamin tot l’ajut que necessitin. Demanem a tota la societat la tolerància zero davant de qualsevol manifestació d’aquesta violència. És un problema de totes i tots.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada