dimecres, 22 d’octubre de 2008

El pressupost 2008 [de Sarrià de Ter] a vol d’ocell

Article publicat al número 65 de la revista Parlem de Sarrià.

Sobre el pressupost 2008, aprovat a finals de maig amb l’abstenció del nostre grup municipal [PSC de Sarrià de Ter], cal fer una primera afirmació: la despesa ordinària augmenta en 329.009,37 €, és a dir, més del 10% respecte el pressupost del 2007. Els ingressos ordinaris, d’altra banda, han augmentat un 8,7%.

És important subratllar la xifra de la despesa ordinària perquè des del govern la lectura que es fa del pressupost és que el del 2008 és un 18% més baix que el del 2007, fet que no desmentim, però és necessari explicar que la diferència cal buscar-la en les inversions, que passen de 1.169.907,61 € al 2007 a 54.303,40 d'inversió al 2008.

Pel que fa al detall de les partides, només comentarem les que ens han generat més dubtes, que d’altra banda no han estat resolts suficientment pel govern, el dia que els vam plantejar al Ple.

Una altra de les partides que hem observat amb certa preocupació és la de les subvencions previstes als clubs esportius; de 29.000 € al 2007 hem passat a 14.000 € al 2008. O bé ha estat un error, una manca de previsió, o bé es preveurà augmentar la dotació d’aquesta partida en una modificació del pressupost. En quelsevol cas comptem que, amb independència de l’aportació pressupostària, els clubs rebran la subvenció que els correspon, com es venia fent aquests anys...

Pel que fa a l’acció social, als serveis socials i a l’atenció a les persones, també en la partida de subvencions ens sorprèn el fet que ha passat de 7.500 € al 2007 a 3.000 € al 2008. La quantitat prevista al 2007, aquests 7.500, jo, en tant que regidor de serveis socials quan es van elaborar els pressupostos de 2007, els vaig preveure destinar així: 200 € a l'Esplai de Sarrià de Ter per l'Homenatge a la Vellesa '07, 500 € a l'AECC-Catalunya Contra el Càncer, 900 € al CEIP Montserrat per programa de Mediació Escolar, 200 € a l'IES Narcís Xifra pel Programa de Mediació Escolar, 2.500 € al Mijac pel Casal de Nadal i les Colònies de Setmana Santa i 3.000 € per les Fundacions Joncs i Ramon Noguera en espècie, concretament en gasoil pels seus equipaments al municipi. Tot plegat 7.500 €. Els 3.000 del 2008 resultaran insuficients, si és que aquestes subvencions no s'estiren d'altres partides; però no ho hem sabut veure. Malgrat això confio que el regidor de serveis socials sabrà com fer-hi front, o bé haurà de canviar la política de subvencions d’acció social.

Pel que fa al CEIP Montserrat hi ha una lleugera davallada de la previsió de manteniment de l’escola, de 15.000 a 13.000 €, però la inversió passa de 35.000 € al 2007 a 20.000 al 2008. Al 2006, per exemple, a part dels 35.000 € d'inversió, es van destinar fins a 30.000 € addicionals en millores a l'escola, destinant un total de 65.000 € en inversió al CEIP Montserrat. Recordo haver-ho explicat detalladament al Consell Escolar del CEIP. Malgrat això aquest estiu el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya està ampliant, amb mòduls, el CEIP Montserrat.

Les partides de cultura també ens desperten grans interrogants. La partida d'activitats culturals passa de 42.270 € al 2007 a 10.000 € al 2008. Només la participació del cicle Escenaris, del Consell Comarcal del Gironès) ja es menja els 10.000 € previstos enguany, sense incloure-hi la fitxa tècnica del cicle i altres activitats culturals, com l'exposició de la Festa Major, la direcció dels Pastorets, el cicle de Cant Coral o els Premis Sant Jordi... A part, naturalment, del Fila 0.

Pel que fa a la partida de Festes (no és només Festa Major, també inclou el Carnaval, la Cavalcada de Reis i altres festes que es puguin -o vulguin- celebrar) passa de 66.000 € al 2007 a 40.000 € al 2008. Bé, de moment ja s'han curat en salut i la festa Major la programen ells (no la Comissió de Festes, que han diluït); potser aquesta és la manera de controlar més la despesa... però prescindir de les entitats per programar la Festa Major i voler-les només per col·laborar també té els seus riscos, a mig i llarg termini...

La percepció, però, és que el govern, el dia que presentava el pressupost, no el dominava, no en sabia els detalls, no controlava els detalls de les partides, com si a alguns regidors del govern el pressupost els superés.

Aquest primer pressupost del nou govern ha estat, però, un part complicat. De fet més enllà dels números, que són els que són i que la situació econòmica general no ajuda massa a millorar-los, la nostra principal queixa va ser l’actitud del govern a l’hora de presentar el pressupost al Ple.

El fet és que fins el mateix dia del Ple, el passat dimarts 27 de maig, des del govern no ens van facilitar el detall de les partides del pressupost, quan aquestes partides les havíem de tenir des del divendres 23 de maig. En qüestió d’hores, el mateix dia del Ple, des del nostre grup vam haver d’analitzar el pressupost i fer-ne una valoració, ja que aquesta és la nostra exigència, malgrat des del govern no ens van facilitar que poguéssim fer amb tranquil·litat la nostre feina.

És només una qüestió de formes i d’actitud, factors tan o més importants que els mateixos números del pressupost.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada