dilluns, 14 de gener de 2013

M'abstinc als pressupostos 2013 de #SarriadeTer


El passat dimecres 9 de gener de 2013 el grup municipal del PSC de Sarrià de Ter, que jo represento al Ple municipal, ens vam abstenir a la proposta de pressupost 2013. Aquests en són els principals motius:

El pressupost ja no enrampa, però la factura elèctrica fa mal, molt de mal!
El pressupost 2012 enrampava! Així el vaig definir l'any passat, doncs la despesa elèctrica del pressupost 2012 de l'Ajuntament de Sarrià de Ter era molt elevada; aleshores s'hi van imputar factures pendents.

El d'ara no enrampa tant, és evident! Però la factura elèctrica segueix passant molta factura! Ara pel cap baix la despesa en electricitat volta els 275.000 €, quan al 2007 la despesa era inferior als 127.000 €; és cert que no només ha augmentat el cost de l'energia elèctrica, per l'Ajuntament i per tothom, també que des d'aleshores s'han recepcionat part de noves urbanitzacions, com les dels sectors Cobega i Pla dels Socs.

Però és evident que un dels cavalls de batalla de l'Ajuntament ha de ser l'estalvi en aquesta despesa, i fins ara no s'han pres prou mesures per afrontar-ho d'una manera global.

Sabem que algunes d'aquestes mesures requereixen inversió, però d'altres són tan simples com apagar alguns llums, com els que il·luminen de nit, per exemple, la façana de l'Ajuntament.

La paradoxa de les atencions socials!
La partida d'ajuts a particulars i beques de l'àrea de Serveis Socials ha estat retallada d'una manera contundent i progressiva aquests darrers anys, passant dels 17.700 € al 2012, a 8.000 € al 2012 i als 4.000 € al 2013.

El govern ho justifica dient que es pressuposta per la despesa real que es genera; comprovat l'estat de liquidació del pressupost 2012 s'observa que les obligacions reconegudes netes són de 4.400 € dels 8.000 pressupostats, pel què hom podria, en efecte, baixar la partida.

Però és paradoxal que aquesta partida hagi anat decreixent a mesura que creixia la crisis econòmica. Potser el problema és més de fons...Potser és només una coincidència que la partida es comenci a retallar justament quan el govern de Sarrià de Ter decideix prescindir dels serveis socials municipals...

En tot cas caldria valorar si efectivament els ajuts particulars i les beques arriben a qui els necessiten, o bé si hi ha una part de famílies, de veïns i veïnes, que no saben que poden accedir-hi.

Els impostos influeixen en els ingressos
Pel que fa als ingressos hi ha partides que tenen un augment significatiu, especialment impostos com l'IBI i el de vehicles o la taxa per la recollida d'escombraries; hi ha més contribuents però, sobretot, els impostos pel 2013 s'han pujat!

La política fiscal influeix sobre els pressupostos i si en les ordenances fiscals ens vam abstenir és coherent abstenir-nos també en la proposta del pressupost, sobretot si no hi trobem motius de major per per a votar-lo favorablement.

Es modera la previsió d'ingressos per multes, però el debat segueix obert
Al pressupost 2012 la previsió d'ingressos per multes va augmentar considerablement, arribant fins als 150.000 €.  Aleshores aquesta xifra ens va semblar desorbitada, doncs hi havia, hi ha el risc de percebre la policia local com un agent recaptador; naturalment la policia ha de sancionar les infraccions i cal recaptar les multes, però amb aquella previsió semblava que el govern tenia una excessiu afany de recaptació!

Enguany la previsió d'ingrés per multes s'ha moderat un xic, baixant fins als 98.000 €. La policia local té capacitat per recaptar-los tots, i fins i tot més; aquest passat 2012 hauran assolit l'objectiu dels 150.000 €! Val a dir que la principal font d'ingrés de la partida de multes és la derivada de les sancions per velocitat del radar mòbil a l'autovia.

Celebro aquesta moderació en la previsió d'ingrés, i el desig seria, naturalment, que la recaptació no assolís l'objectiu marcat; seria senyal que es produeixen més infraccions... Innocent jo!

Reflexió final sobre el capítol 1
Al ple part del debat es va centrar en la necessitat d'aprimar el capítol 1 del pressupost, el del personal de l'Ajuntament. Sobre aquesta qüestió em desagrada el to despersonalitzat que massa sovint es parla d'aquest tema, com si no es volgués veure que al darrere dels números hi ha persones!

El capítol 1 té sentit en la mesura que tenen sentits els serveis que el personal municipal presten al poble i als veïns i veïnes. Per mi no és un problema que el capítol 1 sigui un 49%, o un 40% del pressupost ordinari si els serveis que s'ofereixen són els necessaris.

Una de les receptes per reduir el capítol 1 és l'externalització dels serveis; però en la mesura en que es redueix el capítol 1, augmenten partides com la dels treballs a tercers o, en el cas del pressupost 2013, les partides dedicades a la neteja d'equipaments municipals, després d'acomiadar part del personal municipal que es dedicava a aquestes tasques.

Al pressupost 2013 no hi ha inversions; caldrà estar a l'espera del què permeti fer la nova convocatòria del PUOSC...

Comptat i debatut, per aquesta i d'altres qüestions finalment vam decidir abstenir-nos a la proposta del pressupost 2013.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada