dilluns, 14 de març de 2011

La gespa artificial, al nou camp de futbol de #SarriadeTer

Imatge actual del camp de futbol de La Rasa.

Aquest és l'article que he publicat al número 74 de la revista Parlem de Sarrià.

La gespa artificial, al nou camp de futbol

Sarrià de Ter necessita un camp de futbol gespa artificial. Aquesta és una afirmació que avui, penso, ningú posa ni pot posar en dubte. Aquesta necessitat no és exclusiva del barri de La Rasa ni del FC Sarrià, tot i que especialment el FC Sarrià, amb una activitat molt vinculada a la vida del barri de La Rasa, disposar d’un camp de gespa artificial ha esdevingut, aquestes darreres temporades, en una qüestió vital!

El PSC respecte la gespa del camp de futbol

La posició del grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Sarrià de Ter respecte a la gespa artificial del camp de futbol municipal de La Rasa ha estat i és la mateixa tan al govern com a l’oposició: la gespa artificial s’ha de fer en un camp nou, no en el camp actual.

Aquesta posició, aquest plantejament, fa que les accions que des del nostre punt de vista s’haurien d’haver fet difereixen de les accions i plantejaments que aquests darrers tres anys s’han fet des del govern.

Aquest posicionament (la gespa artificial s’ha de fer en un camp nou, no en el camp actual) l’hem fet sempre basat en dos arguments principals:

1.- L’ajuntamnet no és propietari de la totalitat del terreny de l’actual camp de futbol, pel què hi ha una dificultat afegida de caràcter urbanístic, que afegeix complexitat a la gestió d’inversions.

És cert que els darrers mesos el govern ha mantingut converses amb la propietat de part del terreny per pactar una cessió d’ús per a garantir futures inversions, però cal valorar també quina és o serà la contrapartida de la cessió.

2.- El camp de futbol actual no compleix les mides reglamentàries i en el seu emplaçament actual no es podria remodelar el camp de futbol en un futur segons els estàndards de construcció actuals (mides reglamentàries, seguretat...).

Aquest segon argument reforça el primer en el sentit que, més enllà de la possibilitat de posar gespa artificial al camp de futbol actual, la necessària remodelació d’aquesta instal·lació esportiva no es podrà fer en aquest mateix espai, sinó que, tal i com hem defensat des del PSC de Sarrià de Ter, el nou camp de futbol s’ha de fer a la nova zona esportiva que ha de néixer al sector del Pla de Dalt, encara per a definir i desenvolupar.

La posició del PSC respecte al camp de futbol és i ha estat sempre molt clara: la inversió de la gespa artificial del camp de futbol cal fer-la en el nou camp que s’ha de construir al sector del Pla de Dalt.

I és en aquesta línia que des del nostre grup, en cas d’haver governat durant aquest mandat, haguéssim avançat:

- Accelerant la redacció i aprovació del POUM (Pla d’Ordenació Urbana Municipal), definint al Pla de Dalt la creació d’una nova zona d’equipaments esportius amb el nou camp de futbol, de gespa artificial, entre ells (també una pista coberta).
- Paral·lelament a la tramitació del POUM disposar, via conveni amb la propietat, del sòl destinat a equipaments públics al sector més proper a La Rasa del Pla de Dalt per la construcció del nou camp de futbol, aquest sí, amb gespa artificial.

- Orientar i prioritzar les inversions municipal (Fons Estatal i altres subvencions de la Generalitat i la Diputació) en inversions per a la construcció del nou camp de gespa artificial.

Els errors del govern respecte la gespa del camp de futbol

El posicionament i, per tant les accions, del govern no han anat en aquesta línia. El govern municipal va situar la gespa artificial a l’agenda política d’quest mandat amb la incorporació al Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals (MIEM) d’aquesta acció: “pavimentació amb gespa artificial de l'actual camp de futbol de La Rasa”

El MIEM, recordem-ho, es va elaborar a finals del 2008 i es va aprovar l’any 2009. Pel que fa a aquesta acció el MIEM la definia amb aquests termes:
El MIEM quantificava la inversió per pavimentar de gespa artificial l'actual camp de futbol, finançada al 100% per l'Ajuntament, en 474.150 €, i en preveia la seva execució durant el mateix any 2009.

És a dir, a l’any 2009 el govern municipal prenia el compromís, no només davant el FC Sarrià, el prenia davant els veïns i veïnes a través de la proposta i aprovació del POUM, de pavimentar amb gespa artificial el camp actual.

Però curiosament, al mateix temps que el govern proposava incloure aquesta acció, i per tant previsió d’inversió, al MIEM, també es plantejava quines havien de ser les inversions prioritàries per a presentar als Fons d’inversió Estatal del 2009, dotat a Sarrià de Ter amb poc més de 733.000 €, però en la d’inversió del govern la pavimentació del camp de gespa no es va considerar prioritària.

L’argument del govern va ser que davant la inversió per la gespa artificial del camp de futbol actual prioritzava la construcció de la nova rotonda de la Via Augusta, i aquí penso que el govern va cometre un error.

I l’error no va ser construir la rotonda, l’error va ser fer-la amb la inversió del Fons Estatal, quan a criteri nostre penso que s’hauria d’haver seguit amb la via de negociació que el PSC havíem obert amb Abertis, el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya perquè fossin ells qui paguessin la nova rotonda com a compensació de l’ampliació a 8 carrils de l’autopista al seu pas per Sarrià de Ter. Però aquesta va ser una via de negociació política que l’actual govern va tallar, tot i el nostre oferiment per seguir-la i mantenir-la viva.

Alliberant la inversió de la rotonda del Fons Estatal del 2009 el govern hauria pogut destinar inversió per la pavimentació del camp de futbol amb gespa artificial.

Em sembla que aquí el govern va cometre un error estratègic: va situar a l’agenda política la gespa artificial del camp de futbol però no va saber jugar bé, a criteri nostre, les cartes. I l’oportunitat, si volia i la treballava políticament, hi era.

Malgrat deixar passar aquesta oportunitat, el govern ha seguit dirigint les seves energies a pavimentar amb gespa el camp de futbol actual: per un costat en la recerca de finançament (previsió de 100.000 € als pressupostos de l’Estat per al 2011, acords verbals amb la Generalitat) i per l’altra, com ja he indicat abans, per la resolució urbanística de la propietat d’un tros del terreny de l’actual camp de futbol.

Des del meu punt de vista des del punt de vista del PSC de Sarrià de Ter, penso que on caldria destinar energies, temps i gestió política és, coincidint en la necessitat de cercar finançament, en establir un acord urbanístic al sector del Pla de Dalt per avançar, donat el retard en la tramitació del POUM, en la cessió de l’espai destinat a equipaments públics.

I és que una altra de les dificultats afegides ha estat la demora del govern en la tramitació del POUM, instrument urbanístic que ha de definir la creació d’aquesta nova zona esportiva del Pla de Dalt amb el nou emplaçament del camp de futbol.

Al final, si el govern segueix amb la voluntat de fer inversió al camp actual, hom podria tenir la percepció que estem invertint en un camp de futbol que no tindrà futur.

El present és incert; com serà el futur?

La meva percepció és que si realment el govern hagués volgut, avui la pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol de La Rasa seria una realitat. Va situar a l’agenda política aquesta necessitat però no hi va posar els mitjans per executar-la.

La realitat és, com he comentat a l’inici, que per al FC Sarrià disposar d’un camp de gespa artificial és una qüestió vital. Són els actuals moments crítics, molt crítics per al FC Sarrià. Al voltant del nostre poble (Girona, Fornells, Quart...) s’han anat fent camps de gespa artificial, quedant-nos, Sarrià de Ter i especialment el FC Sarrià, en una situació de desavantatge respecte d’altres municipis i els respectius clubs de futbol. La sagnia de baixa de jugadors en les diverses categories del FC Sarrià és, d’un temps ençà, imparable.

Però el camp de gespa artificial no és només una necessitat del FC Sarrià; a dia d’avui també és una demanda del futbol flag (Wolves Sarrià de Ter), una nova modalitat esportiva que aquests darrers anys està arrelant amb força i amb èxit al nostre poble i que necessiten també disposar d’un camp de gespa, artificial en aquest cas.

Aquesta situació críticadel FC Sarrià, aquesta necessitat dels Wolves Sarrià de Ter, es veu agreujada, a més, amb el context de crisi econòmica, que afecta directament a la capacitat d’inversió municipal, així com també de les altres administracions. I cal fer-nos aquesta pregunta: prioritzarà encara la Generalitat les inversions per a pavimentar camps de gespa artificial en el proper mandat, després de la despesa feta els darrers anys (on realment ha estat una prioritat) i davant altres necessitats d’inversió que pugui prioritzar?

Sense possibilitat, a dia d’avui, de respondre a aquesta pregunta, sí que m sembla, que ens sembla des del PSC de Sarrià de Ter, que cal treballar, des d’ara i sobretot en el proper mandat municipal, per a fer realitat la nova zona esportiva del Pla de Dalt i començant pel nou camp de gespa artificial. Em sembla que és aquí on hem de dirigir totes les nostres energies i esforços.

Seran majors els esforços que haurem de fer per fer realitat el desig de disposar, a Sarrià de Ter, del camp de futbol que ens mereixem. El PSC de Sarrià de Ter estem i estarem disposats a fer sempre aquest esforç, a treballar intensament, des de la política, des de l’Ajuntament de Sarrià de Ter, per tenir la gespa artificial al nou camp de futbol.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada