dimarts, 14 de setembre del 2010

La viabilitat econòmica del Centre de Visitants el Gironès

En un recent Consell d'Alcaldes del Gironès l'alcalde de Vilablareix (ERC), qui és també President de la Diputació de Girona, va qüestionar la viabilitat econòmica del Centre de Visitants del Gironès. Ho comento perquè no és només la meva veu, la del grup del PSC al Consell Comarcal, l'única que ha mostrat certa preocupació, ja no per la inversió, sinó pel propi projecte i la seva sostenibilitat econòmica... També el grup d'ICV al Consell Comarcal del Gironès es va mostrar-se preocupat pels números que l'Àrea de Turisme (ERC) ens va presentar...

El passat mes de juliol el Ple del Consell Comarcal del Gironès va aprovar, amb l'abetsció dels grups d'ICV i PSC, diversos documents referents al projecte del Centre de Visitants del Gironès, que s'està fent a Sarrià de Ter.

Entre els documents que es van aprovar hi havia el Projecte d'establiment del servei del Centre de Visitants del Gironès, que entre d'altres defineix els diferents serveis que el formaran:

• Oficina comarcal de turisme del Gironès. És tracta d’un nou servei situat a la recepció de l’equipament, destinat a l’atenció individualitzada de consultes, demandes d’informació, documentació i d’orientació dels visitants.
• La central de reserves. És un servei que s’ofereix des de la mateixa oficina comarcal de turisme i que posa a disposició del visitant la possibilitat de contractar serveis diversos ubicats a la mateixa comarca ( allotjament, activitats d’oci, activitats esportives, activitats culturals,....).
• L’espai d’exposicions temporals. Es tracta d’un espai ubicat a la planta baixa de l’equipament, contigu a l’auditori, Aquest espai es destina a l’acollida d’ exposicions d’àmbit local i/o itinerants de caràcter temporal.
• Espai botiga. Aquest espai, ubicat també a la planta baixa, es destina a la comercialització i promoció de productes. La tipologia de producte a la venda respondrà a quatre grups: productes de producció pròpia de la comarca, producte de promoció de la marca “Gironès Terra de Passeig”, producte de la demarcació de Girona, i productes de la campanya “Empremtes de Catalunya”.
• Espai de gastronomia. Espai destinat a la principalment a la promoció de la gastronomia de la comarca i servei de cafeteria, emplaçat també a la planta baixa.
• Espai expositiu –centre d’interpretació del territori. És tracta del principal centre d’interès de l’equipament que disposa de 272 m2, ubicats a la primera planta. Aquest espai presenta un itinerari virtual que, a través de diferents recursos tecnològics, permet fer una descoberta de la comarca i dels seus recursos naturals, culturals i històrics.
• Espai socioeducatiu. Ubicat a la planta primera, l’espai d’oficis i artesania consta de dues sales equipades per a dur a terme activitats educatives i tallers amb la finalitat de donar a conèixer i difondre els oficis i l’artesania tradicional del Gironès i la influència d’aquests en els processos productius, manuals i industrials que han deixat petjada a la comarca.

La gestió d'aquests espais serà pública i privada i a tals efectes el document inclou també un estudi de la visbilitat econòmica del Centre de Visitants, elaborat per l'empresa Emblema Serveis Audiovisuals.

Fins a la data ha dit sempre el govern del Consell Comarcal del Gironès que el Centre de Visitants ha de ser un servei sostenible econòmicament, pel què el volum de negoci que generis les seves activitats i els seus serveis han de poder-ne garantir el seu manteniment...

Doncs bé, veient els números que el govern del Consell Comarcal va presentar al Ple, els que es reprodueixen a la imatge superior, bé podriem parlar, com va fer l'Assumpció Vila al seu bloc, de "El conte de la lletera" o de fer volar coloms...Veient els números n'extreiem aquestes breus conclusions:

- cada visitant ha de fer una despesa mitja de 7,5 €, però aquesta quantitat pot resultar insuficient si no s'arriben als 30.000 visitants/any (escenari 1).

- l'objectiu de 30.000 visitants/any no són passavolants o gent que entra a l'equipament, sinó que cal entendre per "visitant" aquell que paga 2 € per accedir a l'Espai expositiu –centre d’interpretació del territori que hi haurà a la primera planta.

- es preveuen una ingressos potencials d'1 € per l'espai botiga i 4,5 € per l'espai de gastronomia; no són quantitats excessives, com tampoc ho són els 2 € per accedir a l'espai expositiu, però si el públic objectiu són les visites escolars (l'escola ja pagarà els 2 €) i la gent gran (el viatge organitzat ja pot preveure incloure-hi els 2 €), ni la mainada ni la gent gran són precisament els col·lectius amb un major poder adquisitiu.

- els cànons per l'explotació de l'espai botiga i l'espai de gastronomia són molt elevats. En el pitjor dels escenaris, el cànon d'explotació de l'espai botiga és de 1.356,50 €/mes, és a dir, quasi el 64 % (16.278,10 €) dels ingressos potencials (25.561 €). Pel que fa a l'espai de gastronomia en el pitjor dels escenaris el cànon d'explotació és de 2.562,62 €/mes. Aquests dos espais es preveuen que siguin de gestió privada; algú s'hi atrevisrà amb aquestes condicions?

- veient la previsió de despeses s'entén que el Consell Comarcal del Gironès vol finançar el personal de l'Àrea de Turisme, que s'ubicarà al propi Centre de Visitants, amb el rendiment econòmic dels cànons d'explotació dels espais botiga i gastronomia i de les activitats sòcioeducatives. No està ni bé ni malament, només és una dada que penso que cal tenir present.

Finalment només una dada per a la reflexió: si la memòria no em falla el cànon per al concessió del restaurant del Centre Cívic la Cooperativa de Sarrià de Ter és actualment inferior als 1.000 €/mes, o hi volta com a molt...

El nostre País, aquest projecte, necessita emprenedors, no suïcides... Confio que quan el Consell Comarcal faci les bases per a la concessió d'aquests espais hi apliqui uns números més ajustats a la realitat!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada