divendres, 5 de març del 2010

www.clausulessocials.cat, guia on-line de les clàusules socials a Catalunya

La Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va posar en marxa, a mitjans de febrer d'enguany, el portal web www.clausulessocials.cat, amb la finalitat de ser la versió on-line i actualitzada de la Guia pràctica de clàusules socials en la contractació pública de serveis socials i d'atenció a les persones (pdf, 51 pàgines) presentada per la Taula del Tercer Sector a mitjans de setembre del 2009.

Aquesta guia compta amb 34 indicadors de valors (amb els corresponents càlculs) dividits en tres grans grups (indicadors globals - indicadors d'entitat - indicadors de projecte) i les 6 clàusules socials que les administracions poden introduïr en la contractació de serveis públics d’atenció a les persones, on les entitats socials podem aportar, evidentment, un valor afegit davant altres sectors econòmics i empresarials que puguin optar a aquestes contractacions.

Les 6 clàusules socials en els contractes de serveis socials són:
1.- Ajustament dels serveis a les necessitats dels grups receptors
2.- Afavoriment de la qualitat en l’ocupació
3.- Promoció de la contractació de determinats grups
4.- Proximitat a la comunitat local
5.- Inclusió de beneficis a la societat
6.- Promoció de la participació

És especialment interessant l'espai de bones pràctiques de Comunitats Autònomes i Administracions Locals en l'aplicació de clàusules socials, entenent que aquestes bones pràctiques poden servir d'exemple i pauta per moltes administracions que vulguin implementar clàusules socials a la contractació pública de serveis socials.

Tal i com diu la guia, l’objectiu de les clàusules socials proposades és que les administracions tinguin en compte el valor afegit que suposa contractar entitats del Tercer Sector a l'hora de prestar serveis.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada