diumenge, 7 de març del 2010

Manifest del PSC del Dia Internacional de les Dones 2010


Manifest del PSC: Dia Internacional de les Dones, 8 de març de 2010


"L'aposta pel talent femení, èxit del nou model productiu"

Les dones i els homes socialistes commemorem que avui, 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, fa 100 anys que la socialista Clara Zetkin va proposar aquesta celebració amb l’objectiu de promoure el sufragi universal femení, 30 anys de l’adopció de la Convenció per a l’eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones i 15 anys de la Plataforma d’Acció de Beijing.

Hem de tenir molt presents aquests cent anys de lluita pels drets de ciutadania de les dones. Avui hem de reivindicar més fort que mai la importància de la igualtat d’oportunitats com a condició indispensable per al creixement sostenible, l’ocupació, la competitivitat, l’excel·lència científica i la cohesió social. La igualtat entre dones i homes és una qüestió de drets fonamentals i de justícia social però també una condició prèvia per a la superació de la crisi econòmica i financera que estem patint.

Les i els socialistes treballem per una transformació de les estructures i els models tradicionals que persisteixen a la nostra societat. El dèficit que suposa la baixa participació i representació de les dones, sobretot en el sector econòmic i financer, significa una pèrdua de talent femení que no ens podem permetre. D’altra, constatem la pervivència dels estereotips sexistes a la nostra societat, sent especialment preocupant la reproducció d’esquemes masclistes entre les generacions més joves.

En aquest context ens comprometem a seguir treballant perquè la igualtat de gènere sigui una prioritat en totes les agendes polítiques i avalem la feina feta pel govern d’esquerres a Catalunya que ha aconseguit que en 4 anys s’hagin duplicat els recursos destinats a la lluita contra la violència de gènere. S’han posat en marxa protocols sectorials de detecció, atenció i recuperació de les dones que han patit maltractaments; es disposa de 19 jutjats de violència sobre la dona i 5 oficines d’atenció a la víctima del delicte; s’han especialitzat efectius dels Mossos d’Esquadra des dels Grups d’Atenció a la Víctima i s’han creat espais específics a les comissaries; s’està desplegant la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral amb nous Centres d’Intervenció Especialitzada (Salt, Sant Feliu de Llobregat, Amposta i Tarragona); i s’ha dotat de més recursos al món local pels Serveis d’Informació i Atenció a les Dones.

En l’àmbit de la igualtat d’oportunitats a la feina més de 400 empreses catalanes han rebut suport i formació per a l’elaboració de plans d’igualtat; accions com el Jo, directiva, la xarxa Ariadna de mentoria, la incorporació de dones en el sector del metall i del motor, o els ajuts a les dones rurals per a l’accés a la cotitularitat de les explotacions agràries han millorat la presència de dones en sectors molt masculinitzats i en àmbits de presa de decisió. I més de 3300 dones en situació de vulnerabilitat per l’atur o la violència s’han beneficiat de diversos tipus d’ajuts.

Des del socialisme seguirem apostant per un nou contracte social que asseguri el repartiment entre dones i homes de tots els treballs, els remunerats i els de cura de les persones, així com el repartiment del poder en tots els àmbits. Les polítiques d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes requereixen d’una veritable conscienciació de tots els agents socials i la seva rendibilitat es tradueix en majors taxes d’ocupació, més contribució al PIB, majors ingressos fiscals, índex de natalitat sostenibles i més cohesió social. Sens dubte, la qualitat de les nostres democràcies requereix una participació equilibrada d’homes i dones en tots els espais de presa de decisions, sobretot en l’àmbit financer i econòmic en un moment de crisi com el que vivim.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada