dimecres, 30 de juliol de 2008

Sarrià de Ter al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

El Ple de l'Ajuntament de Sarrià de Ter d'ahir dimarts va aprovar, entre d'altres coses, el conveni marc d'adhesió de Sarrià de Ter al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. El grup del PSC, del qual són regidor - portaveu, vam votar-hi a favor, un sí clar, naturalment, però també un sí amb algunes reserves.

En la meva intervenció com a portaveu vaig explicar el motiu del nostre vot favorable i de les nostres reserves, ja que malgrat les opcions són a favor, en contra o abstenció, sempre he cregut que més enllà de l'orientació del vot, aquest sempre pot ser matisat.

El fet és que el sistema de serveis socials a Catalunya està canviant els darrers anys i ho està fent d'una manera important. Per un costat tenim els canvis legislatius a nivell estatal, amb Llei de suport a l'autonomia personal i suport a la dependència [LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en .pdf] i a nivell català amb la Llei de Serveis Socials [Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials]. Aquestes lleis suposen un important impuls per les polítiques socials, impuls social, amb la generació de nous drets i l'ampliació de la cartera de serveis i, sobretot i també, impuls econòmic.

Paral·lelament estem vivint, els darrers anys, un procés de creació de consorcis d'àmbit comarcal que integren, en la seva majoria, tots els municipis d'una comarca, tinguin o no més de 20.000 habitants, xifra a partir de la qual els serveis socials d'atenció primària passen de ser una competència comarcal a ser una competència municipal. És el cas dels Consorcis de Benestar Social de la Garrotxa, del Pla de l'Estany i del Gironès-Salt, i possiblement més endavant els de l'Alt i el Baix Empordà i el Ripollès.

Precisament és a través dels consorcis des d'on des del Departament d'Acció Social i Ciutadania es vol vehicular l'acció social al món local, més que a través dels municipis i sobretot els municipis petits. En el cas del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt Sarrià de Ter i Girona són els únics municipis de la comarca que no en formen part. No ser-hi ara, tal i com es planteja el mapa de serveis socials, podria ser sinònim de pèrdua d'oportunitats, sobretot pel que fa a la participació i desplegament de programes i recursos: teleassistència, immigració i ciutadania, igualtat, etc.

Des del PSC de Sarrià de Ter no podem obviar ni obviem els canvis i moviments que s'estan produint, no podem girar-nos d'esquena i mostrar-nos inflexibles en el manteniment de l'status quo existent avui a Sarrià de Ter. De fet des del nostre grup sempre hem pensat que és necessari trobar l'encaix entre la nostra realitat i la vinculació al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

L'any 2002 l'Alcalde Josep Turbau va decidir prescindir dels serveis socials d'atenció primària que llavors prestava a Sarrià de Ter el Consell Comarcal del Gironès, per crear uns serveis socials propis. No sense dificultats per part del Departament de Benestar Social i del propi Consell Comarcal, la determinació de Josep Turbau es va fer realitat. L'any 2003 jo entrava com a regidor, entre d'altres àrees, de Serveis Socials, i al llarg d'aquests darrers 4 anys vam consolidar els serveis socials d'atenció primària, amb tres professionals (treballadora social, educadora social i monitora), vam consolidar i potenciar el Programa d'Atenció a Domicili (PAD), amb el Servei d'Atenció a Domicili (el SAD, amb una dedicació d'una treballadora familiar a jornada sencera) i el teleassistència, augmentant els terminals municipals disponibles, també al llarg d'aquests 4 anys vam potenciar l'àrea de Joventut, vam crear l'Àrea de la Dona i l'Àrea de la Gent Gran, amb el desenvolupament del Pla Integral de la Gent Gran i l'obertura de l'oficina municipal gerontològica.

És a dir, amb uns serveis socials potents, més pròxims i amb més recursos econòmics (amb un gran esforç municipal), l'aposta de crear els serveis socials propis sempre he considerat que va ser altament positiva per Sarrià de Ter i els veïns i veïnes. D'altra banda a partir del 2003 es va reestablir la relació i cooperació amb el Consell Comarcal del Gironès, primer, i amb el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt després, fins ara sense necessitat de formalitzar-la.

Ara el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt demana a l'Ajuntament que cal formalitzar la relació a través del conveni marc d'adhesió, per tal d'anar-hi annexant els projectes i serveis que es desenvoluparan conjuntament, com serà el cas de la Teleassistència. Per part del nostre grup, del PSC de Sarrià de Ter, cap problema, endavant, sempre i quan, per aquests i altres serveis, el nivell de servei i de qualitat que ara ofereix Sarrià de Ter no minvi, al contrari, serveixi per millorar-lo.

I és aquí on hi ha les nostres reserves, sobretot en no tenir pressa per plantejar-nos passar els serveis socials d'atenció primària de Sarrià de Ter al Consorci, no només per la dispersió i pèrdua de comandament polític, també perquè ara per ara, per proximitat, qualitat i ràtios, suposaria un pas enrere, ja que el Consorci no podria garantir el mateix llindar de servei i qualitat que ofereix el servei municipal. Entenem doncs que no es donen, avui per avui, les condicions òptimes perquè el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt es faci càrrec dels serveis socials d'atenció primària de Sarrià de Ter.

Des del PSC de Sarrià de Ter hem actuat responsablement votant a favor; també hem actuat responsablement demanant que sempre que es vulguin afegir programes o serveis al conveni se'ns informi prèviament. De fet és através d'aquest flexibilitat que cal jugar, i possiblement no només al Consorci Gironès-Salt; també d'altres consorcis embrionàris es plantegen aquesta flexibilitat; no es tracta de tot o res... I si flexibilitat vol dir complexitat, aprenem a gestionar la complexitat...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada