dimecres, 2 de juliol del 2008

El Casalet d'estiu de Sarrià de Ter

He estat sempre un ferm defensor de l'educació en el lleure, no només pels 14 anys d'escoltisme, els cinc darrers com a cap (monitor), també perquè com a infant era un habitual als casals i colònies de l'Ajuntament de Girona i, més endavant, a les estades esportives i camps de treball de la Generalitat de Catalunya. També vaig tenir l'oportunitat de fer el curs de monitors i de treballar com a monitor en un casal i unes colònies, l'estiu abans de començar a treballar d'educador social, ara fa 14 anys...

( Sortida de Setmana Santa a Falgars de la unitat de Ràngers/noies Guies de l'AEiG Joan Pons, l'any 1998)

Amb la Sira podria dir tres quarts del mateix; casals i colònies de Sarrià de Ter, colònies musicals, escoltisme... també ella va ser monitora al casal de Sarrià de Ter, molt abans de ser (i fer) de mestre.

A casa, per tant, valorem l'educació en el lleure com un espai educatiu més, complementari (i diferencial) a l'educació reglada i, naturalment, a l'educació informal. No són, les activitats de lleure, ni a l'hivern ni a l'estiu, mers aparcaments de mainada, malgrat són activitats que ajuden a compatibilitzar els horaris familiars.

Les activitats de lleure, especialment durant els períodes de vacances escolars (estiu, Nadal i Setmana Santa), han de tenir una doble finalitat: per un costat oferir als infants un espai d'aprenentatge, educatiu i, naturalment divertit; per un altre costat oferir a les famílies una proposta de lleure que permeti fer compatibles les vacances escolars dels infants amb els horaris laborals dels pares i mares.

A Sarrià de Ter l'oferta d'activitats de lleure és, de fa anys, múltiple i diversa, des de les activitats programades des del propi Ajuntament, a les que programes alguns clubs, o bé altres operadors com centres d'estudis, parcs infantils, etc. [programació estiu 2008, en .pdf]

Amb l'obertura de l'escola bressol municipal Confetti, el curs 2002/03, el Casalet d'estiu es va incorporar a les activitats programades per l'Ajuntament. Malgrat altres escoles bressol mantenen l'activitat escolar durant l'estiu, des de la regidoria d'educació i la pròpia escola bressol, es va plantejar, al seu moment, oferir el Casalet com una activitat diferenciada de l'escolar, emmarcada en l'educació en el lleure, per a infants de 1 a 3 anys.

El Casalet d'aquest estiu, programat íntegrament pel nou govern, ha patit una sèrie de canvis que, als meus ulls, suposen un pas enrere al nivell de servei que havia assolit el Casalet. I ho expresso ja no com a portaveu del PSC de Sarrià de Ter, ni tan sols com a ex-regidor d'Educació, sinó sobretot com a pare d'una nena que participa d'aquesta activitat.

D'entrada cal considerar un mai servei que la informació del Casalet (horaris, dies i preus) ens arribés a les famílies la segona setmana de juny, encara més tard que la resta d'informació d'estiu, que ja va arribar com a mínim amb un mes de retard, a finals de maig. Ja vaig expressar en un altre post [La piscina municipal de Sarrià de Ter i els casals] el retard que hi ha hagut en la comunicació de les activitats d'estiu per part del govern.

Però veient l'oferta del Casalet d'aquest any hi ha dos aspectes més que, no només jo, o nosaltres com a família, també moltes altres famílies, valorem negativament:

1. la NO possibilitat d'inscripció per setmanes al Casalet.


2. l'acabament del Casalet (també el Casal Esportiu, adreçat a mainada de 3 a 12 anys) a finals d'agost, no a mitjans de setembre.


Anem a pams:

1. La inscripció per setmanes representa un element de flexibilitat que permet a les famílies ajustar millor les activitats del Casal Esportiu i Casalet a la programació de les vacances escolars. El Casal Esportiu manté, aquest any, aquesta possibilitat, però el Casalet l'ha eliminat, segons el govern, pel fet que el Casalet s'ha externalitzat.
Sembla que fins i tot s'apunta la possibilitat que amb l'externalització del Casal Esportiu l'estiu vinent, la possibilitat d'inscripció per setmanes també desaparegui.
Aquesta flexibilitat, que no és en altres ofertes de lleure d'altres poblacions, dóna (donava, en el cas del Casalet) la possibilitat d'ajustar la inscripció a les vacances familiars. Es dóna el cas d'una família que pagarà tot el mes de juliol de Casalet tan sols per portar el seu fill una setmana... Més habituals són els casos en què es paga tot el mes, però l'infant no assistirà al Casalet una o dues setmanes...
El problema és que la possibilitat d'inscripció setmanal era sempre una opció, fins aquest any, que no es contempla: o tot o res... Personalment penso que no és un problema d'externalització, és un problema de planificació i organització.

2. L'estiu passat les activitats de Casal Esportiu i Casalet comprenia pràcticament tot el període de les vacances escolars, és a dir, des de finals de juny a principis de setembre. La programació de les activitats d'estiu de l'any passat la va deixar tancada el llavors regidor d'esports, Àngel Mesas (PSC) i enteníem que aquesta era una millora del servei que afavoria les famílies, sobretot a finals de juny i a principis de setembre, períodes especialment de difícil complementarietat dels horaris laborals amb les vacances escolars.
Aquest any el Casalet i el Casal Esportiu finalitzen a finals d'agost, oferint la proposta d'enguany, doncs, un menor servei que la de l'any passat.
D'altra banda amb aquesta ampliació resolíem a nivell de servei el què el programa d'escoles obertes al setembre del Departament d'Educació ofereix a les famílies a través dels Ajuntaments i les AMPA.
Si des de l'Ajuntament no s'ofereix aquest servei a nivell de programació d'estiu, caldria acollir-se, després, al programa d'Escoles Obertes al setembre, malgrat aquest programa no és per escoles bressol, pel què els infants d'1 a 3 anys tampoc en podrien gaudir.

Són dues qüestions que han generat inquietud i un cert malestar en algunes famílies. No aprofundiré en aquest sentit, són coses que, en altres termes, jo també he sentit a la pròpia pell com a regidor de govern. Però quan es minva en nivell de servei (flexibilitat

No em sembla malament l'opció d'externalitzar les activitats de lleure que organitza l'Ajuntament. No és aquest el problema. De fet és una opció que em sembla fins i tot encertada i que podria perfectament defensar. Però no cal confondre externalitzar un servei amb despreocupar-se del servei. L'externalització no ha de ser una excusa; és l'Ajuntament, el govern qui té la possibilitat de definir amb quines condicions i serveis ofereix el Casalet (o el Casal Esportiu).

Penso que l'externalització del Casalet no ha de suposar que el nivell de servei baixi, ja que al cap i a la fi qui és responsable del Casalet és l'Ajuntament, i ha de ser el govern qui marqui les condicions que ha de tenir el servei de Casalet. Però el problema és que, novament, tot s'ha precipitat a darrera hora. A finals de maig el govern encara no tenia tancada la contractació de l'entitat que finalment farà el Casalet. Les regidories d'Esports i d'Educació han de tenir clar quin model de Casalet volen, quins serveis ha d'oferir i en quines condicions. Els preus i horaris els ha de marcar l'Ajuntament. Però a darrera hora i de manera precipitada, el govern té poc marge per posar condicions... Ho puc trobar raonable, però aquests canvis no són atribuïbles a l'externalització, sinó a la manca de previsió i planificació del govern.

No deixa de resultar còmic el què el propi govern expressa en la informació del Casalet del web municipal. En un primer paràgraf diu:

"Aquest any l’ajuntament ha externalitzat els serveis del casalet i és per això que les opcions, les dates, els preus, els serveis, etc.. son diferents dels anys anteriors."

I al final de l'escrit, després dels preus i procés d'inscricpió, sentencia:

"Esperem que amb aquestes novetats el Casalet aquest any faci un gran canvi!"

No comparteixo (ja ho he argumentat prou) el primer anunciat, però comparteixo plenament el segon, sobretot perquè deixen oberta la interpretació dels conceptes "aquestes novetats" i "gran canvi!".

Hi ha hagut manca de previsió i planificació, i no deixa de ser sorprenent que ara es comprometin a començar a organitzar el proper Casalet a partir de gener... i què feien, doncs, aquest gener... o fins i tot febrer?.
Serveixi l'experiència d'aquest any per millorar, llavors sí, l'oferta de lleure del proper estiu, en especial la del Casalet, i no minvar el servei del Casal Esportiu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada