diumenge, 1 de juny de 2008

Que parli el pressupost '08 de Sarrià de Ter

El passat dimarts 27 de maig el Ple de l'Ajuntament de Sarrià de Ter va aprovar el pressupost 2008 per majoria absoluta, amb l'abstenció del grup municipal del PSC de Sarrià de Ter. L'amiga i companya de grup municipal, l'Assumpció Vila (bloc), ja ha explicat al seu article [Una lectura positiva del pressupost] el pressupost del 2008; precisament va ser l'Assumpció qui es va estudiar, a corre cuita, el detall del pressupost del 2008, hores abans del mateix Ple. El detall no ens va arribar fins a les dues del migdia del dimarts 27 de maig, tot just sis hores i mitja abans del Ple del mateix dia...

Però no volem aturar-nos en aquests detalls... sinó en els propis detalls del pressupost. El govern de Sarrià de Ter explica el pressupost amb unes dades que ni figuren en el mateix. L'Alcalde es referia, el dia del Ple, als 900.000 € d'inversió a la biblioteca, quantitat que no és més que el pressupost que té el projecte, però que al pressupost del 2008 no hi figura ni un sol € d'inversió; sí al del 2007, aprovat pel govern del PSC, amb 617.200 € d'inversió. Per això és més important donar veu al pressupost que no pas al govern, perquè el pressupost parla per si sol, sense les intencions del govern de difuminar-lo fins confondre les dotacions pressupostàries anteriors que s'aplicaran enguany o les declaracions d'intencions futures.

Pel que fa a l'ingrés, 3.548.405,18 €, que a la despesa en divideixen en 3.494.101,76 € de despesa ordinària i 54.303,40 d'inversió. Aquests són els números, ni més ni menys. Una altra cosa és el discurs del govern que acompanya aquests números, sobretot quan parlen d'inversions que no figuren dins aquests 54.303,40 €.

L'Assumpció Vila també ho ha comentat i val la pena insistir-hi. D'acord que en xifres totals el pressupost 2008 és inferior a l'aprovat al 2007, però si ens hi fixem més detalladament, el titular del regidor d'hisenda (el pressupost del 2008 és un 18% més baix) es desmenteix per si sol. Fixem-nos-hi:

El pressupost del 2007 era de 4.335.000 €, dividits en 3.165.092,39 € de despesa ordinària i 1.169.907,61 € d'inversió.

Vist i resumit, el diferencial el marca la inversió, ja que la despesa ordinària puja en 329.009,37 €. Aquest és un detall que no va saber (o voler) veure i dir el govern el dimarts passat. Si no ho va voler dir, el problema només és seu, si no ho va saber veure, el problema serà de tothom, de Sarrià de Ter.

La nostra percepció és que aquest pressupost ha estat poc treballat per cada una de les àrees, no només a nivell polític, també a nivell tècnic. Intuïm, per algunes de les expressions de membres del govern, que algun d'ells també en van rebre, com nosaltres, el detall amb retard. Algunes de les partides ens desperten interrogants, d'altres ens preocupen. Hi ha també la sensació d'haver perdut algunes oportunitats, però això valdrà un altre escrit.

Centrem-nos en la despesa:
A la funcional d'òrgans de govern hi ha la novetat de la despesa pels telèfons mòbils dels regidors. Malgrat ser titllat per l'alcalde de demagog, insistiré en què no qüestionem l'existència de la partida, ni el fet que se'ls compressin (ho van fer quasi fa un any i no vam dir res de res): tan sols que ens sembla excessiva dotar-la en 11.000 € per 7 aparells.

D'altra banda la partida 111/48901 preveu 3.800 € per Alba Ter, mentre pel mateix concepte (Alba Ter) també s'ha habilitat la partida 442/48901 amb 1.450 €. Una de les dues partides sobra. Només és un detall, certament, però algú (regidor d'hisenda?) hi hauria d'haver atinat. Bé, se'ls podran gastar (segurament els 3.800) amb alguna altra cosa...

Pel que fa a la funcional de dinamització local hem observat com una de les partides importants, la de promoció comercial i mercat, desapareix. El 2007 estava dotada amb 9.000 €. Aquesta partida ni tan sols s'ha obert. Els diners anaven destinats a la Fira Comercial i a les campanyes conjuntes amb l'Associació de Comerciants de Sarrià de Ter. El nostre interrogant és saber d'on sortiran els diners per seguir fent aquestes activitats i accions...

A la funcional d'acció social hi ha una partida, la 313/22700 de treballs a tercers, dotada amb 38.500 €. Al pressupost de 2007 aquesta partida estava dotada amb 52.400 € que es destinaven a tele assistència, el servei d'atenció a domicili, al Pla integral i la oficina de la gent gran i a la supervisió tècnica de l'equip de serveis socials. No hem sabut veure en altres partides la continuïtat d'aquests serveis, però disposar de 13.900 € amb una partida que sembla que al 2007 ja es va quedar curta no deixa de preocupar-nos.

En aquesta mateixa funcional hi ha una altra partida que ens interroga, la 131/48902 de subvencions, que ha passat de 7.500 € al 2007 a 3.000 € al 2008. La quantitat prevista al 2007, aquests 7.500, jo els vaig preveure destinar així: 200 € a l'Esplai de Sarrià de Ter per l'Homenatge a la Vellesa '07, 500 € a l'AECC-Catalunya Contra el Càncer, 900 € al CEIP Montserrat per programa de Mediació Escolar, 200 € a l'IES Narcís Xifra pel Programa de Mediació Escolar, 2.500 € al Mijac pel Casal de Nadal i les Colònies de Setmana Santa i 3.000 € per les Fundacions Joncs i Ramon Noguera en espècie, concretament en gasoil pels seus equipaments al municipi. Tot plegat 7.500 €. Els 3.000 del 2008 resultaran insuficients, si és que aquestes subvencions no s'estiren d'altres partides; però no ho hem sabut veure. Malgrat això confio que el regidor de serveis socials sabrà com fer-hi front.

Pel que fa a l'escola bressol la càrrega de l'Ajuntament és superior, després de l'ampliació d'aquest curs; davant l'augment d'ingrés per part de les quotes de les famílies de 18.000 € i de la Generalitat de 35.000 € l'esforç municipal és de 60.000 €.

Al CEIP Montserrat hi ha una lleugera davallada de la previsió de manteniment (partida 422/21206 RC; edifici CEIP), de 15.000 a 13.000 €, però la inversió passa de 35.000 € al 2007 a 20.000 al 2008. Al 2006, per exemple, a part dels 35.000 € d'inversió, es van destinar fins a 30.000 € addicionals en millores a l'escola, destinant un total de 65.000 € en inversió al CEIP Montserrat. Recordo haver-ho explicat detalladament al Consell Escolar del CEIP.

Pel que fa a urbanisme i arquitectura, les partides de treballs de tercers i d'estudis i treballs tècnics baixen, la primera de 14.500 a 4.500 €, la segona de 31.392,36 a 9.330 €. També es retalla la partida de treballs a tercers de Medi Ambient (4421/22700). passant de 16.500 a 3.000 €. Al 2007 els 16.500 es destinaven sobretot a cobrir el conveni en matèria de medi ambient amb l'Ajuntament de Girona (6.000 €) i a actualitzar el PALS (10.000 €); només amb el conveni els 3.000 € del 2008 són insuficients, a no ser que es cobreixi aquesta despesa amb la partida de nova creació 442/22710 sanitat ambiental, dotada amb 8.000 €.

Les partides de cultura també ens desperten grans interrogants. La partida 4516/22604 d'activitats culturals passa de 42.270 € al 2007 a 10.000 € al 2008. Només la participació del cicle Escenaris ja es menja els 10.000 €, sense incloure-hi la fitxa tècnica del cicle i altres activitats culturals, com l'exposició de la Festa Major, la direcció dels Pastorets, el cicle de Cant Coral o els Premis Sant Jordi... A part del Fila 0.
Comptem que el regidor n'és plenament conscient, de tot això: ell deia “més activitats culturals amb menys diners”. Tot un repte per l'àrea de Cultura!.

Pel que fa a la partida de Festes (no és només Festa Major, també inclou el Carnaval, la Cavalcada de Reis i altres festes que es puguin -o vulguin- celebrar) passa de 66.000 € al 2007 a 40.000 € al 2008. Bé, de moment ja s'han curat en salut i la festa Major la programen ells (no la Comissió de Festes, que han diluït); potser aquesta és la manera de controlar més la despesa... però prescindir de les entitats per programar la Festa major i voler-les només per col·laborar també té els seus riscos, a mig i llarg termini...

Una altra de les preocupacions són les subvencions previstes als clubs esportius; de 29.000 € al 2007 hem passat a 14.000 € al 2008. El regidor d'esports al Ple, quan ho vaig dir, no feia més que remirar els seus papers i els de la seva companya de govern (que no de grup municipal). Semblava no estar-ne al corrent... ei!, només és una percepció!.

Sabem que és un pressupost difícil, sabem que no estem per alegries. El govern no ens ha demanat que donem suport al seu pressupost, ni ha fet cap gest en aquesta direcció. La informació detallada ens va arribar tard (el mateix dia del Ple, sis hores abans) i malgrat això i gràcies a la feina eficient de l'Assumpció, vam presentar-nos al Ple amb la feina feta, exercint amb solvència les nostres responsabilitats.Vam proposar posposar el debat i votació del pressupost alguns dies pel retard en la documentació, però el govern no hi va accedir. Finalment ens vam abstenir, malgrat algú proper ens havia proposat marxar del Ple en el debat i votació d'aquest punt.

Anirem veient com va aquest pressupost. De moment sembla que una cosa és el que diu el pressupost (no tenim diners) i una altra el què diu en govern (farem, farem, farem...).

-----------------

pd1: aquests són els números que ens va passar l'equip de govern el dijous abans del Ple i amb els quals vam haver de preparar-nos el nostre argumentari fins tot just 6 hores abans de debatre'l: 2 simples fulls amb la previsió d'ingressos i la previsió de despesa, sense detallar.Si us descarregueu les imatges podreu veure millor les xifres.

pd2: pressupost '08 de Sarrià de Ter de despesa organitzat per funcionals

(Podeu veure'l més clarament si cliqueu sobre View; s'obrirà una finestra i aleshores cliqueu sobre full a la part inferior dreta del document)

pd3: La falta de información hace que se suspenda el pleno (2)
Aquest vídeo l'he manllevat del bloc de l'Assumpció Vila...

A partir d'aquest també he vist aquests altres:
La falta de información hace que se suspenda el pleno (1)Se suspende el pleno en Santiago del Teide


pd4: aquest és el primer pressupost que elabora, proposa i aprova el nou govern... malgrat aixó encara no estem lliures (el grup del PSC) de culpes... intueixo que seguirem carregant fins al final de mandat amb un sac ple de culpes...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada