dilluns, 30 de juny del 2008

L'esport, un motor de Sarrià de Ter

Article publicat al núm. 64 de la revista Parlem de Sarrià.

Sarrià de Ter és un poble amb una llarga tradició esportiva, essent l'handbol l'esport capdavanter, amb més de cinquanta anys d'història a Sarrià de Ter, però no l'únic; de fet a Sarrià de Ter són molts els esports que es poden practicar a través dels diversos clubs del municipi, esport federat i amateur.

Al llarg d'aquests anys l'esport ha representat un important element de dinamisme i d'identitat del nostre poble, elements que cal seguir reforçant, alhora que potenciant el paper que pot tenir en la integració social i comunitària dels nouvinguts al nostre poble.

Des del PSC de Sarrià de Ter proposem que l'esport es desenvolupi al voltant d'aquests tres eixos, esdevenint d'aquesta manera un motor de dinamisme, d'identitat i d'integració del nostre poble. Al llarg dels darrers dos mandats, des de l'any 1999, el govern del PSC a l'Ajuntament de Sarrià de ter ha fet un important esforç en la millora de les instal·lacions esportives, amb la construcció del Pavelló Municipal com a obra principal, però també potenciant l'esport i donant suport als clubs, ajudant fins i tot a la creació de nous clubs fomentant altres disciplines esportives.

Els propers dos mandats han ser molt importants en la projecció de l'esport de Sarrià de Ter, dins i fora del nostre poble, en la millora de les instal·lacions esportives i en les oportunitats dels clubs per reforçar l'esport de base i la seva vessant formadora dels infants.

Des del PSC de Sarrià de Ter pensem que cal fer un salt qualitatiu, sobretot perquè ara podem disposar de les eines, instruments i suport necessàries per fer-ho. En aquest sentit des del grup municipal del PSC de Sarrià de Ter vam proposar, al Ple ordinari de finals de gener, una sèrie de mesures per fer de l'esport un element de dinamisme, d'identitat i d'integració al nostre poble, centrant la nostra proposta en cinc punts: el MIEM, el Pla d'Entorn, els nous equipaments esportius, el Centre de Tecnificació i les subvencions pels clubs i per l'esport municipal.

La planificació esportiva: El MIEM, el primer pas.

Pel PSC considerem que és necessari que s'iniciïn els treballs previs per la redacció del MIEM (Mapa d'Instal·lacions i Equipaments Municipals) en el marc del Consell d'Esports de Sarrià de Ter, amb la participació dels tres grups municipals. Des del PSC considerem que el MIEM, en tant que eina de planificació, ha de ser la base a partir de la qual ha de pivotar la política esportiva de Sarrià de Ter.

És necessari i imprescindible, doncs, elaborar el Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Municipal (MIEM), document que ens ha de permetre la planificació dels nous equipaments esportius pel municipi, tenint en compte els canvis que s’han produït i es preveuen en el futur: el nou pavelló de la U.E.S., el nou camp de futbol, la nova pista poliesportiva i nou vas de piscina a la Cooperativa o la remodelació de la zona esportiva del Pla de l’Horta. Des del PSC proposem que el Consell d'Esports, amb la participació dels grups municipals, sigui l’òrgan que faci el seguiment i proposta del MIEM.

Per a l’elaboració i redacció del MIEM es poden demanar ajudes al Consell Català de l’Esport, a partir de les convocatòries de subvencions que fa periòdicament.
La Generalitat de Catalunya defineix el MIEM com l’eina que preveu el Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC) que ha de permetre als municipis determinar les seves necessitats en matèria d’equipaments esportius.

La redacció i aprovació del MIEM correspon als Ajuntaments i requereix una àmplia i variada participació. Cal que, prèvia a la seva redacció, s’estableixin els objectius de la política esportiva del municipi. El MIEM ha de ser un document sintetitzat, principalment gràfic, on s’indiqui la proposta definitiva a la que s’hagi arribat per mitjà d’un procés de participació ciutadana, de debat i de consens municipal.

Des del PSC proposem, doncs, que el MIEM planifiqui un nou pavelló, al costat de l'actual Pavelló Municipal, per la Unió Esportiva Sarrià. En aquest sentit pensem que cal seguir amb les converses iniciades entre la UES i l'anterior govern del PSC per arribar a un acord entre l'Ajuntament de Sarrià de Ter i la UES i fer un conveni pel finançament, la construcció i la gestió del nou pavelló, responent així a la necessitat de la UES de disposar d’un nou pavelló, així com a la necessitat de l’Ajuntament de disposar d’un nou equipament esportiu, creant una gran zona d’equipaments esportius al bel mig del poble.

Amb un plantejament íntimament lligat al nou pavelló per la UES, des del PSC pensem que és necessari que Sarrià de Ter tingui un centre de tecnificació d'handbol, impulsat des de l'Ajuntament, amb el suport de la UES, i la Federació Gironina d’Handbol, així com amb altres administracions com la pròpia Diputació de Girona. Des del PSC pensem que cal fer la proposta a la Federació Catalana d’Handbol per la possibilitat d’establir Sarrià de Ter com a centre de tecnificació d’handbol, sol·licitant també l’aprovació del Consell Català de l’Esport. D'assolir aquest objectiu la Federació Catalana d’Handbol podria destinar tècnics a Sarrià de Ter per fer entrenaments de millora (per jugadors d’aquí i d’altres clubs), així com tindríem la possibilitat d'obtenir finançament per la millora de les instal·lacions esportives, concretament pel nou pavelló per la UES. Pel PSC la possibilitat de ser un centre de tecnificació d’handbol és un element estratègic clau en la consolidació de Sarrià de Ter i la UES com a referent de l'handbol català.

Pel que fa al camp de futbol, des del PSC proposem que el MIEM també ha de preveure el naixement d'una nova zona esportiva a La Rasa, que ha d'incloure el nou camp de futbol municipal de gespa artificial, una pista poliesportiva, pistes de tennis i altres serveis esportius, com per exemple un circuit d'exercicis per la gent gran i pistes de petanca. Aquesta nova zona esportiva també s'ha de planificar al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Des del PSC proposem que s'iniciïn els tràmits per la redacció del projecte de la nova zona esportiva de La Rasa, alhora que pensem que cal plantejar la possibilitat que aquesta zona esportiva sigui parcialment compatible amb la planificació d’una segona escola d’infantil i primària.

Un altre dels pilars de la planificació esportiva al nostre poble ha de ser el suport als clubs, no només econòmic, sinó també suport administratiu, de manera que des del PSC proposem que es creï la figura del gestor esportiu, amb la finalitat, entre d’altres, d’ajudar els clubs amb la documentació i justificació de factures quan s’han aconseguit ajuts del Consell Català de l’Esport, així com per coordinar les activitats esportives del municipi.

Finalment, des de la perspectiva integradora de l’esport, la possibilitat d’elaborar un Pla Educatiu d’Entorn i paral·lelament participar del Pla Català d’Esport a l’Escola de la Generalitat de Catalunya, que té per objectiu incrementar la pràctica esportiva a les escoles en horari no lectiu. El desenvolupament d’aquests plans permetria establir una estreta col·laboració entre els centres educatius de Sarrià de Ter i els clubs esportius del poble.

L’esport ha de seguir forjant i reforçant la identitat del nostre poble, un poble que promou l’activitat esportiva, integrant-la en la vida diària dels nostres veïns i veïnes, un poble que promou el joc net i l’esportivitat, així com altres valors com la cooperació el respecte, a través dels clubs esportius, que alhora porten el nom de Sarrià de Ter arreu de les nostres comarques, del nostre País i de l’Estat.

L’esport ha de seguir contribuint a la vitalitat del nostre poble, amb la promoció de la pràctica esportiva federada i amateur per a totes les edats, amb una àmplia i variada oferta d’activitats esportives, vinculant l’esport a la salut, a l’educació i a la cultura del nostre País.

L’esport ha de ser un dels principals actius en la integració de les persones nouvingudes al nostre poble, apropant la pràctica esportiva a tothom, independentment dels recursos econòmics i la situació social i familiar, esdevenint un element clau en la socialització i integració dels infants i adults al nostre poble.

És molta la feina que s’ha fet al llarg d’aquests anys des de l’Ajuntament, des dels clubs esportius i el Consell d’Esports, però és molta la feina que cal fer els propers anys. L’esport pot esdevenir un motor d’identitat, de dinamisme i d’integració per Sarrià de Ter. Tenim al nostre abast tots els elements necessaris per fer un salt qualitatiu a nivell esportiu al nostre poble, cal aprofitar les grans oportunitats que tenim, en benefici, al capdavall, del poble, de Sarrià de Ter.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada