divendres, 23 de febrer del 2018

Paraula de Fabra: censura


Als anys seixanta i setanta del segle passat els barbuts eren essencialment revolucionaris i progres; tal vegada els progres duien barba perquè els revolucionaris eren barbuts, tant li fa... Avui els barbuts són "hipsters", modernets que podríem dir en català, la revolució dels quals és més estètica que social, aparentment...

Als anys seixanta i setanta del segle passat la censura reprimia les manifestacions polítiques i culturals, empresonant als dissidents i corregint, quan no prohibint, tota manifestació que qüestionés el règim franquista: un acte polític, una cançó, una obra de teatre, una escena de cinema... Avui, en certa manera, també!

Les barbes han evolucionat, la censura no. La censura és conservadora de mena i segueix essent, en la definició que ens ocupa i preocupa l'"acció de reprendre els altres per llur conducta, per llurs obres". Per cert, obre parèntesi: quin verb més maco (eufònicament) aquest de reprendre...

La censura torna, diuen alguns; la censura no ha marxat mai, sentencien els altres!

[1560; del ll. censūra, íd.]

f 1 HIST Càrrec o dignitat de censor.

2 1 Acció de reprendre els altres per llur conducta, per llurs obres.

2 CATOL Condemnació pública d'una doctrina per part de l'Església o d'un cos eclesiàstic.

3 CATOL Pena disciplinària imposada per l'Església.

3 DR ADM/DR CAN 1 Examen d'una doctrina, un llibre, un escrit, etc., fet pel censor.

2 Dictamen emès pel censor.

4 PSIC Segons la psicoanàlisi freudiana, mecanisme de control de l'aparell psíquic que selecciona els desigs inconscients per tal d'impedir que alguns accedeixin a la consciència, si no és sota una forma que en dissimuli el contingut.

5 censura de comptes DR MERC Òrgan de la gestió dels administradors de les societats anònimes.

6 moció de censura POLÍT Vot emès pels diputats d'una assemblea amb la intenció de "censurar'' el govern i de mostrar llur disconformitat amb la seva línia política.


La censura pot ser (i lamentablement és) actual, però al contrari que la barba mai serà moderna!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada