dijous, 3 d’abril del 2014

35 anys d'ajuntaments democràtics

Candidatura del PSC a la ciutat de Girona a les eleccions municipals del 1979.
Avui fa 35 anys, el dimarts 3 d'abril de 1979, es van celebrar les primeres eleccions municipals des de la recuperació de la democràcia, 45 anys després de les darreres eleccions municipals celebrades a Catalunya.

El 14 de gener de 1934 es van celebrar a Catalunya les darreres eleccions municipals abans de la Guerra Civil, eleccions que van tenir, naturalment a banda del resultat, una importància cabdal pel fet de ser les primeres amb legislació pròpia (regulades per l'Estatut de Catalunya de 1932, "l'Estatut de Núria") i les primeres en que les dones van poder votar en igualtat de condicions que els homes

Avui fa 35 anys que molts homes i dones d'arreu de Catalunya van poder tornar a votar, 45 anys després, l'alcalde i regidors del seu poble, vila o ciutat! Per entendre millor la magnitud d'aquest fet podríem imaginar-nos que, tenint present que les darreres eleccions municipals es van celebrar l'any 2011, fins al 2056 no poguéssim tornar a votar en unes eleccions municipals!

Els pobles, pel poble i amb el poble!

Avui fa 35 anys la democràcia va entrar als ajuntaments, va començar a penetrar de manera capil·lar a tots i cada un dels municipis de Catalunya. Les eleccions municipals del 3 d'abril de 1979 van suposar una alenada d'aire fresc i nou als governs locals; aquells primers ajuntaments democràtics tenien davant seu el repte de transformar una administració comandada i controlada pel franquisme i al servei del franquisme per esdevenir una administració escollida pel poble, dirigida pel poble (en forma de partits polítics) i al servei del poble!

Els primers ajuntaments democràtics van ser una peça clau per a transformar els pobles i ciutats de Catalunya, donant resposta a les necessitats bàsiques dels ciutadans, articulades sobretot a través de les actives associacions de veïns, i contribuint, des del món local, a la modernització i democratització global i total del país.

I amb les primeres eleccions municipals, l'inici de la independència... de Sarrià de Ter

Les del 3 d'abril de 1979 no van ser, però, les primeres eleccions municipals de Sarrià de Ter; aleshores Sarrià de Ter formava part, com Salt, del municipi de Girona; però les eleccions d'avui fa 35 anys sí que van permetre a Sarrià de Ter, també a Salt, iniciar el camí vers la independència, que no va arribar fins quatre anys més tard, a les eleccions municipals de 1983.

Però fruit de les eleccions de fa 35 anys i com a motor del camí vers la independència de Sarrià de Ter es va constituir el Consell Municipal, format per representants escollits pels partits polítics en funció als resultats dels col·legis electorals de Sarrià de Ter; va ser aquell l'embrió del futur Ajuntament de Sarrià de Ter. El que el franquisme ens va llevar (l'autonomia municipal, la condició de poble), la llibertat i democràcia recuperades i, naturalment, la voluntat d'un poble, del nostre poble, ens ho va retornar!

35 anys després, el municipalisme està amenaçat!

Les eleccions municipals del 3 d'abril de 1979 es van celebrar en plena "transició", van ser de fet una baula més en el procés de canvi i transformació social i política del nostre país. Avui, 35 anys després, també vivim immersos en un procés de canvi, amb matisos molt diferents d'aquells, però que com aquell canvi es nodreix de la voluntat del poble i de la llibertat de voler ser!

Al llarg d'aquests 35 anys els ajuntaments han crescut en serveis, en competències (no sempre reconegudes ni finançades), esdevenint una peça clau en el desenvolupament del territori, en la prestació de serveis a les persones, en la gestió dels recursos públics. I si bé és cert que al llarg d'aquests 35 anys s'han comès errors, greus i lamentables errors en alguns casos, el balanç general d'aquests 35 anys és molt positiu.

Però 35 anys després hi ha encara assumptes pendents per resoldre, com el finançament del món local, percebut sempre com "el germà petit i pobre" de les administracions, tot i ser el més proper al ciutadà; i sense tenir encara resolts temes com el finançament, avui més que mai el municipalisme està amenaçat!

Amenaçat per la "Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local" amb la que el govern estatal vol buidar de competències els ajuntaments i recentralitzar l'administració. Setmanes enrere la majoria dels ajuntaments de Catalunya van aprovar mocions i acords en defensa de l'autonomia local interposant, de manera conjunta, un recurs contra aquesta llei.

Quina paradoxa que avui el govern de l'estat espanyol vulgui uns ajuntaments dòcils i al seu servei com els de fa més de 35 anys. Paradoxa... o broma de mal gust!

35 anys després és evident que cal revisar i repensar els ajuntaments, l'administració local, però cal fer-ho de manera conjunta i, sobretot, comptant amb els propis ajuntaments, que al capdavall no són més que la més fidel i propera veu del poble!

35 anys després el repte de futur dels ajuntaments passa per la necessitat de tenir un bon i just finançament, ajustat a les competències i serveis que ofereixen, per una millora de la gestió i la planificació, més eficient, i sobretot per la seva capacitat de fer créixer i madurar encara més la nostra democràcia en transparència i participació.

Fa 35 anys els municipis van jugar un paper clau en la democratització del nostre país; avui tenen encara, i han de seguir tenint en el futur, un paper clau en la millora de la democràcia, de la cohesió social, del desenvolupament i preservació del territori i de la lluita i conquesta de les llibertats!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada