dimecres, 22 de febrer del 2017

Pacifista amb el lliri a la mà


Per mi millor sense exèrcit! Aquesta és la resposta que donaria a la pregunta si una hipotètica Catalunya independent hauria de tenir exèrcit!

Sí, ja sé que els exèrcits són una estructura d'estat i que vetllen per la seguretat i la defensa (?) com ho fan el sistema sanitari amb la salut, o el d'ensenyament amb l'educació, però per mi, si m'ho preguntes, millor una Catalunya sense exèrcit!

Aquest és un debat que l'independentisme encara no ha afrontat seriosament com sí n'ha afrontat (no sé si seriosament) d'altres, com per exemple el de la hisenda pròpia.

És cert que des dels seus inicis la humanitat ha tendit a resoldre els seus conflictes d'interessos i diferències utilitzant la violència, matant i/o sotmetent a l'enemic en guerres més o menys llargues, més o ments grans, més o menys sanguinàries. Però jo em resisteixo a pensar que la guerra i la violència siguin necessàriament inherents, a dia d'avui, a la condició humana, per més que la realitat en massa ocasions em contradigui.

I sabem que hi ha un altre camí, per resoldre les diferències, per resoldre els inevitables conflictes, un camí més complex i que requereix d'altres habilitats, allunyades de les arts de la guerra, d'altres forces, que no armades: de la força del diàleg i la negociació. I sobretot, de la força de la justícia i l'equitat.

També sabem que la Pau és quelcom més que absència de guerra, i que avui les guerres són locals i globals alhora! Ens en podem fer clarament una idea amb aquest text de les Nacions Unides de l'any 2004!:

"La pobreza, las enfermedades infecciosas, la degradación del medio ambiente y la guerra se refuerzan mutuamente en un ciclo mortífero. La pobreza (expresada mediante el producto interno bruto per cápita) está estrechamente vinculada con el estallido de la guerra civil. Enfermedades tales como el paludismo y el VIH/SIDA siguen cobrándose numerosas víctimas y refuerzan la pobreza. Las enfermedades y la pobreza, a su vez, están relacionadas con la degradación del medio ambiente; el cambio climático aumenta la incidencia de enfermedades infecciosas como el paludismo o el dengue. El estrés ambiental, provocado por una alta densidad demográfica y una escasez de tierras y otros recursos naturales, puede contribuir a la violencia civil... La corrupción, el tráfico ilícito y el blanqueo de dinero contribuyen a debilitar el Estado, impiden el crecimiento económico y socavan la democracia, creando así un entorno que hace posible el conflicto civil”.

No crec que el món necessiti més exèrcits, sinó més igualtat, més equitat i més justícia; eradicant la pobresa treballem per la Pau, promovent la salut treballem per la Pau, protegint el medi ambient treballem per la Pau, combatent la corrupció treballem per la Pau; és un altre l'exèrcit que necessitem!

Sí, potser sí que no sóc més que un altre pacifista amb el lliri a la mà, però a la mà sempre preferiré tenir-hi un lliri, abans que un fusell!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada