dijous, 30 de maig del 2013

Amunt.Ebre: sostenibilitat social i mediambiental
La paraula clau d'aquest article és el terme "sostenibilitat", que segons el diccionari de l'enciclopèdia és el "conjunt de polítiques destinades a fer compatible el creixement econòmic i la preservació de la biodiversitat i evitar, en darrer terme, la degradació de la biosfera provocada per l'acció humana".

L'empresa d'inserció Amunt.Ebre té per objectiu la sostenibilitat ambiental a través de la seva activitat econòmica: l'horticultura ecològica, la transformació i comercialització de productes agroalimentaris ecològics (conserves, arròs) de les Terres de l'Ebre, així com el desenvolupament de projectes dels sectors agrosocials, els treballs de manteniment i neteja d’espais naturals, forestals i d’ús públic o la dinamització d'un mercat virtual de productes ecològics a les Terres de l’Ebre.

Però Amunt.Ebre seria una empresa coixa si només perseguís la sostenibilitat mediambiental de la seva activitat; la seva condició d'empresa d'inserció fa que sigui precisament la seva activitat econòmica el principal motor de la recerca de la sostenibilitat social, en aquest cas a través de la inserció laboral.

No en va les empreses d'inserció són empreses que la seva activitat econòmica ha de tenir com a finalitat primordial la integració sociolaboral de persones en situació o greu risc d'exclusió social.

És a dir, socialitzant la definició aplicada a l'ecologia, la sostenibilitat social podria ser el "conjunt de polítiques destinades a fer compatible el creixement econòmic i la preservació de la diversitat social i evitar, en darrer terme, l'exclusió social provocada per l'acció humana".

Amunt.Ebre és un projecte jove i local, però els seus valors no són nous i són, sobretot, globals. Amunt.Ebre treballa per a la sostenibilitat social i mediambiental, de fet ambdues es necessiten i retroalimenten.

Al cap i a la fi una no s'hauria de poder entendre sense l'altra, doncs malgrat semblen fer referències a dos ecosistemes diferents (el mediambiental i el social), el planeta, el nostre planeta, el nostre ecosistema, el nostre sistema és només un: la Terra!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada