dimecres, 4 de gener del 2012

Sí a l’Auditori. Sí al camp de futbol (III de IV)

Sí al l’Auditori i sí a la reforma del camp de futbol de La Rasa. Aquesta és la posició del PSC de Sarrià de Ter. On el govern deia Auditori i camp de futbol nosaltres dèiem Auditori i camp de futbol.

Sóc partidari de la reforma del camp de futbol; l’actual camp de futbol de La Rasa necessita una reforma que passa essencialment per canviar el paviment del terreny de joc, substituint l’actual per un de gespa artificial. També cal modificar les mides del terreny de joc. Aquesta ha estat i és una reforma, per nosaltres, el PSC de Sarrià de Ter, prioritària.

Però amb la mateixa energia que defensem la necessitat de reformar l’actual camp de futbol, defensem que és un error afrontar el finançament d’aquesta obra a compte de la construcció de l’Auditori. Ambdós projectes són necessaris,l si bé és cert que és més urgent la reforma del camp de futbol; però ambdós es podrien haver afrontat perfectament. És per aquest motiu que hem mostrat, des del PSC de Sarrià de Ter, el nostre desacord en canviar el destí de la subvenció del PUOSC per al 2012.

L’anterior govern municipal va aconseguir un finançament, per diferents vies, de 200.000 € per a la reforma del camp de futbol. Deia aleshores el govern municipal que disposava de ⅔ parts, aproximadament, del finançament necessari per afrontar la reforma del camp de futbol. Es parlava aleshores que el cost d’aquest projecte seria d’uns 300.000 €, dels quals 200.000 € ja estaven compromesos via pressupostos generals de l’Estat (100.000 €) i Diputació de Girona (100.000 €).

La realitat, però, és que avui el projecte de reforma del camp de futbol té un pressupost de més de 600.000 €; és a dir, s’ha més que doblat el cost que es deia que tindria inicialment. El projecte va més enllà de la reforma del camp de futbol pel que fa a mides i a pavimentació en gespa artificial. I no dic que no siguin necessàries més millores, però el preu que n’hem de pagar, prescindint de l’Auditori, ens sembla excessiu.

Des del PSC de Sarrià de Ter pensem que s’hauria d’haver mantingut la subvenció del PUOSC 2012 per l’Auditori i que caldria haver cercat altres vies de finançament per afrontar la reforma del camp de futbol.

D'entrada caldria replantejar alguns aspectes del projecte de reforma del camp de futbol: podem prescindir inicialment de les grades? Podem deixar la reforma de la vorera del carrer Flor de Neu, contigu al camp de futbol, per al PUOSC 2013-2018?
Replantejant a la baixa el projecte, prioritzant els aspectes més importants del projecte (ampliació del camp i pavimentació), seria possible afrontar-lo i amb majors garanties.

D'altra banda caldria gratar recursos del propi pressupost: es podrien rescatar 50.000 € del pressupost 2010, prorrogat al 2011, d'un excés de provisió de la partida de la Seguretat Social.
També, posats a replantejar projectes, en comptes de desestimar el de l'Auditori es podria, replantejar a la baixa la reforma puntual d'un tram d'un carrer al Pla de l'Horta, pressupostat amb 123.000 € que al seu dia ja es van treure del projecte de reforma del carrer Major. D'aquest replantejament es podrien gratar prop de 100.000 € més...

Una altra mesura a prendre per a cercar finançament sense recórrer al PUOSC seria negociar amb les constructores que previsiblement farien l’obra de reforma del camp de futbol per trobar vies d’avançament del finançament de part de l’obra per part seva.

I com a darrera opció naturalment es podria recórrer a l'endeutament, tenint present que encara hi ha marge d'endeutament, el marge entre els 300.000 € del crèdit per a la reforma del carrer Major i els 750.000 € de límit que es corresponen amb el 75% del pressupost municipal, que voreja els 3 milions d'euros.

A més la condició de l’Auditori com a sala d’actes de la biblioteca permetria rebre, a més de la subvenció del PUOSC, una subvenció de la Diputació de Girona, equivalent aproximadament al 25% del cost total del projecte.

En resum. actualitzant el projecte de l’Auditori i comptant amb les subvencions de la Diputació de Girona i el PUOSC el projecte de l’Auditori seria perfectament viable econòmicament.

No calia triar entre l’Auditori i el camp de futbol!

(fragment de l'article "Qui defensa l'Auditori de Sarrià de Ter?" publicat al número 78 de la revista Parlem de Sarrià)

I demà fi de la sèrie amb: "Però... qui defensa l'Auditori?"

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada