dimecres, 27 de juliol del 2011

A #SarriadeTer, l'Auditori i el camp de futbol

L'espai entre la biblioteca i el Centre de Visitants, a la imatge encara en construcció, és el destinat a l'Auditori
El problema del govern és, penso jo, que enfoca i planteja malament l'assumpte: l'Auditori o el camp de futbol. La clau no és ni una cosa ni l'altra, la clau és la "o" disjuntiva, que caldria canviar, modestament penso, per una "i" conjuntiva: l'Auditori i el camp de futbol.

No cal desvestir un sant per vestir-ne un altre; això ja ho han fet i no és sempre una bona solució; si es busca bé, hi ha prou tela pels dos sants, suficient finançament pels dos projectes.

El govern ha aprovat desestimar el finançament de més de 450.000 € del PUSOC 2012 per l'Auditori de Sarrià de Ter a canvi de destinar aquests diners a reforma del camp de futbol, on cal posar-hi la gespa artificial. Desestimant el finançament de l'Auditori aquest projecte queda "penjat" "sine die"... La cultura, novament a Sarrià de Ter, la gran damnificada! A qui li interessa l'Auditori?, es pregunta Assumpció Vila?

La major urgència del camp de futbol no ha de deixar fora de joc i finançament la necessitat d'acabar l'Auditori, un equipament amb finançament garantit i suficient perquè, sense que l'Ajuntament hagi de posar.hi diners, es pugui construïr, completant així l'equipament cultural format per la nova Biblioteca Emília Xargay i el Centre de Visitants del Gironès. L'Auditori no és un equipament aïllat; farà de sala d'actes de la biblioteca, pel què té també finançament pendent de la Diputació de Girona, així com del Centre de Visitants... On són els regidors de cultura i promoció econòmica defensant el projecte de l'Auditori?

La reforma del camp de futbol es pot executar sense necessitat de finançament del PUOSC, però és un projecte que cal treballar més... Amb un pressupost al voltant de 500.000 € a dia d'avui la reforma del camp de futbol té 200.000 € de finançament garantits: 100.000 € provinents de la Diputació de Girona i 100.000 € més dels Pressupostos Generals de l'Estat. Sobre el paper cal trobar 300.000 € de finançament.

D'entrada caldria replantejar alguns aspectes del projecte de reforma del camp de futbol: podem prescindir inicialment de les grades? Podem deixar la reforma de la vorera del carrer Flor de Neu, contigu al camp de futbol, per al PUOSC 2013-2018? Replantejant a la baixa el projecte, prioritzant els aspectes més importants del projecte (ampliació del camp i pavimentació), és possible afrontar-loi amb majors garanties.

D'altra banda caldria gratar recursos del propi pressupost: es poden rescatar 50.000 € del pressupost 2010, prorrogat al 2011, d'un excés de provisió de la partida de la Seguretat Social.

També, posats a replantejar projectes, en comptes de desestimar el de l'Auditori es podria, replantejar a la baixa la reforma puntual d'un tram d'un carrer al Pla de l'Horta, pressupostat amb 123.000 € que al seu dia ja es van treure del projecte de reforma del carrer Major. D'aquest replantejament es podrien gratar prop de 100.000 € més...

Una altra mesura a prendre per a cercar finançament sense recórrer al PUOSC seria negociar amb les constructores per trobar vies d’avançament del finançament de part de l’obra per part seva.

I com a darrera opció naturalment es pot recórrer a l'endeutament, tenint present que encara hi ha marge d'endeutament, el marge entre els 300.000 € del crèdit per a la reforma del carrer Major i els 750.000 € de límit que es corresponen amb el 75% del pressupost municipal, que voreja els 3 miliols d'euros.

És a dir, no cal comprometre el finançament de l'Auditori per a finançar la reforma del camp de futbol.
A més tot el procés administratiu de desestimació d'un projecte i proposta d'un altre al PUOSC alentirà i prorrogarà encara més la reforma del camp de futbol, que ben segur no començarà fins ben entrat el 2012. En canvi amb les altres vies de finançament, més enllà del PUOSC, la reforma es podria fer aquest mateix 2011.

En el fons tot plegat és molt senzill: no és una qüestió de l’Auditori o el camp de futbol, sinó de l’Auditori i el camp de futbol...

Sempre és millor una conjunció copulativa que no disjuntiva!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada